0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż mieszkania wraz z miejscem postojowym - jak opodatkować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ramach prowadzonej działalności dokonuje sprzedaży mieszkań wraz z miejscami postojowymi. Sprzedawane mieszkania i podziemne garaże znajdują się w tym samym budynku. Czy sprzedaż mieszkania wraz z miejscem postojowym należy opodatkować taką samą stawką VAT? Jaka stawka będzie w tym przypadku właściwa?

Krystian, Rawicz

Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, 8% stawkę VAT stosuje się w przypadku dostawy obiektów budowlanych oraz ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Za budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z pominięciem lokali, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Przyjmijmy, że lokale mieszkalne, które sprzedaje podatnik, spełniają definicję budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W związku z tym ich sprzedaż może zostać opodatkowana 8% stawką VAT. Jednak, czy łączna sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym może zostać opodatkowana obniżoną stawką VAT?

W tym przypadku istotne znaczenie ma sposób dokonywania sprzedaży prawa do korzystania z miejsc postojowych. Czy miejsca te mogą być sprzedawane wyłącznie z lokalem, do którego zostały przypisane, czy też można je nabyć jako odrębny składnik majątku?

W sytuacji, gdy następuje sprzedaż mieszkania wraz z miejscem postojowym, gdzie nabywcy przydzielono prawo do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego, które jest integralnie związane z prawem do własności lokalu mieszkalnego, to sprzedaż taką należy traktować jako świadczenie jednolite. Miejsce postojowe nie może wówczas stanowić odrębnego przedmiotu sprzedaży.

Jeśli więc powierzchnia lokalu mieszkalnego nie będzie przekraczać 150 m2, a sprzedaż będzie mieć charakter jednolitego świadczenia, czyli zbycie lokalu mieszkalnego z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego, to transakcję taką należy opodatkować obniżoną stawką VAT w wysokości 8%.

Potwierdzeniem powyższego jest interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 kwietnia 2017 roku (nr 0114-KDIP1-1.4012.16.2017.2.KBR), w której czytamy: Jeżeli w ramach jednej nieruchomości następuje sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w jej częściach wspólnych, w ramach którego określono sposób korzystania z części nieruchomości wspólnej w ten sposób, że przydzielono nabywcy prawo do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego, integralnie związanego z prawem własności lokalu mieszkalnego, to sprzedaż ta stanowi jednolite świadczenie. Miejsce parkingowe nie może być wówczas odrębnym od lokalu mieszkalnego przedmiotem obrotu. Tylko w takim przypadku sprzedaż ta ma charakter jednej transakcji zbycia lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca postojowego i w całości stanowi przedmiot jednej czynności cywilnoprawnej, tj. umowy sprzedaży opodatkowanej – na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy – obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów