0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż telefonów komórkowych w procedurze odwrotnego obciążenia VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Polski rząd nie spoczywa na laurach - poza pracami nad zmianami w VAT od samochodów, Ordynacji podatkowej czy ustawach o podatku dochodowym planuje kolejne modyfikacje. Ministerstwo Finansów chce wprowadzić procedurę odwrotnego obciążenia podatkiem od towarów i usług przy sprzedaży hurtowej (nie detalicznej!) telefonów komórkowych. Co ciekawe, taki sposób rozliczeń objąłby dodatkowo laptopy, tablety oraz konsole do gier.

Sprzedaż telefonów komórkowych w procedurze odwrotnego obciążenia - cel zmian

Głównym powodem, dla którego ustawodawca chce wprowadzić takie zmiany w przepisach, są oszustwa podatkowe polegające na wyłudzaniu zwrotu podatku VAT. Nowe regulacje w tym zakresie znajdują się w nowelizacji Ustawy o podatku od towarów i usług - i co ważne, mają dotyczyć transakcji hurtowych, przy których nabywcą jest czynny podatnik VAT oraz gdzie dzienna wartość sprzedaży na rzecz jednego nabywcy przekroczy kwotę 20.000 zł netto.

Na czym polega odwrotne obciążenie?

Odwrotne obciążenie na gruncie VAT polega na tym, że to nabywca (a nie, jakby się mogło wydawać, sprzedawca) wykazuje podatek VAT należny z tytułu nabycia produktów objętych tą procedurą.

Lista tzw. towarów objętych odwrotnym obciążeniem na gruncie podatku VAT znajduje się w załączniku nr 11 ustawy o VAT. Co ważne, procedura ta ma miejsce, jeżeli zostaną spełnione wszelkie warunki określone w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT

Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

b) nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15,

c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

Odpowiedzialność solidarna za tzw. towary wrażliwe

Ministerstwo Finansów poza powyższymi zmianami planuje wprowadzić listę towarów wrażliwych, za które zarówno sprzedawca, jak i odbiorca będą ponosić odpowiedzialność (odpowiedzialność solidarna). Odpowiedzialność solidarna w tym przypadku będzie odnosiła się do zobowiązań podatkowych w obrocie srebrem, złotem, platyną, konsolami, laptopami czy tabletami. Jeżeli sprzedawca nie uiści podatku VAT na konto US, wówczas zobligowany będzie do tego nabywca. Co ciekawe, ustawodawca chce, by rozliczenia na gruncie podatku od towarów i usług przy sprzedaży wyżej wymienionych towarów miały charakter miesięczny.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów