0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Stawka VAT dla taksówkarzy - formy opodatkowania VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnik zajmujący się świadczeniem usług taksówek osobowych ma do wyboru dwie formy opodatkowania podatkiem VAT - zasady ogólne bądź formę uproszczoną jaką jest ryczałt. Prowadząc działalność, podatnicy często spotykają się z problemem jaka jest właściwa stawka VAT dla taksówkarzy? Sprawdźmy.

Zryczałtowana stawka VAT dla taksówkarzy

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na opodatkowanie w zakresie VAT w formie ryczałtu, to forma ta będzie go obowiązywać przez rok. Oznacza to, że przez ten okres nie będzie miał możliwości powrotu do opodatkowania na zasadach ogólnych. Zryczałtowana stawka VAT dla taksówkarzy wynosi 4%, co w porównaniu do stawki obowiązującej przy zasadach ogólnych - 8%, wydaje się być opcją atrakcyjną. Jednakże skorzystanie z obniżonej stawki VAT ma swoje konsekwencje w braku możliwości obniżania podatku należnego o podatek VAT naliczony wynikający z faktur zakupu. Warto jednak nadmienić, iż nawet przy wyborze zasad ogólnych, podatnikowi przysługuje ograniczone prawo do odliczenia VAT:

  • z tytułu nabycia samochodów osobowych,
  • od zakupu paliwa, oleju napędowego oraz gazu, służących do napędu pojazdów osobowych.

Warto więc rozważyć opcję wyboru obniżonej stawki opodatkowania, jeśli w związku z prowadzoną działalnością przedsiębiorca nie ponosi innych kosztów, niż te wymienione powyżej. Jeśli natomiast podatnik ponosi znaczne koszty związane np. z naprawami pojazdu, co do których przysługiwałoby mu prawo do odliczenia VAT naliczonego, forma zryczałtowana może okazać się nieopłacalna.

Ważnym jest natomiast fakt, że rozliczania VAT w formie zryczałtowanej należy dokonywać na druku VAT-12 i nie można z niej zrezygnować przed upływem 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia rozliczania się w tej formie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów