0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż towarów na pokładach statków i w portach w praktyce cz. 1

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedaż towarów na pokładach statków czyli towarów, które nie podlegają transportowi podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w miejscu, w którym towary te są sprzedawane. Sprawa komplikuje się w przypadku sprzedaży towarów, które są transportowane na pokładach statków jeżeli sprzedawca w tym momencie zdecyduje się na ich sprzedaż. Dowiedz się, jak opodatkować sprzedaż towarów na pokładach statków oraz w porcie!

Sprzedaż towarów na pokładach samolotów na rzecz pasażerów

Czynny podatnik VAT sprzedaje artykuły spożywcze przewoźnikom linii lotniczych. Oprócz tego dokonywana jest sprzedaż towarów na pokładach samolotów dla pasażerów. Trasy jakie obsługują samoloty to zarówno poruszanie się w ramach Unii Europejskiej, ale także loty poza Wspólnotę. Podatnik zastanawia się jak powinien opodatkować daną sprzedaż na trasie z Polski do kraju z poza Unii.

W tej sytuacji tj. w czasie transportu samolotem pasażerskim oraz sprzedaży towarów na rzecz pasażerów lecących z Polski na terytorium krajów trzecich należy zwrócić uwagę, że towary te stanowią towary niewysyłane oraz nie transportowane. Należy tutaj powołać się na art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, w którym przez miejsce dostawy towarów w przypadku towarów niewysyłanych ani nietransportowanych określa się miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy. Dlatego też, sprzedaż towarów na pokładzie samolotu pasażerskiego, którego trasa biegnie z Polski na terytorium krajów trzecich powinna być opodatkowana względem VAT w miejscu właściwym dla momentu sprzedaży.

Podobne stanowisko uwzględnia interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20.06.2017r. o sygn. 0114-KDIP1-2.4012.130.2017.1.JF

Sprzedaż towarów na pokładach statków w czasie podróży poza polskimi wodami

Czynny podatnik VAT prowadzi działalność gospodarczą w Polsce polegającą na zakupie odzieży od producenta chińskiego oraz dalszej jej sprzedaży. Podatnik otrzymuje faktury zakupu zaraz po wyprodukowaniu zamówionej odzieży. Sprzedaż towarów przez producentów odbywa się na zasadach incoterms 2010 o typie FOB, który przenosi na podatnika ryzyko związane z towarem w momencie załadunku na statek. W listach przewozowych podatnik figuruje jako odbiorca natomiast odzież będzie transportowana od razu do portu na Ukrainie do przedsiębiorcy ukraińskiego. Sprzedaż odzieży dla końcowego klienta będzie się odbywać poprzez zorganizowanie przez podatnika transportu wraz z pokryciem jego kosztów. Natomiast klient przejmie ryzyko związane z towarem w momencie załadunku na statek. Po drodze może się zdarzyć, iż towary będą przeładowane w portach unijnych skąd będą płynęły do portu na Ukrainie. Podatnik nie będzie natomiast zobligowany do zgłoszenia celnego w tej sytuacji transportowanych towarów.

Podatnik chce dokonać sprzedaży odzieży na rzecz kontrahenta ukraińskiego wystawiając mu fakturę za sprzedaż w momencie, gdy towar będzie na statku płynącym z Chin do jednego z portów unijnych albo do portu polskiego nie płynąc przy tym po polskich wodach. Zastanawia się natomiast w jaki sposób powinna być taka sprzedażtowarów na pokładach statków w tych momentach opodatkowana względem VAT.

W pierwszym przypadku tzn. jeżeli sprzedaż towarów na pokładach statków, transportowanego drogą morską na rzecz kontrahenta ukraińskiego nastąpi w czasie przepływu statku z Chin do jednego z portów unijnych nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce z uwagi, że dostawa towarów nie nastąpiła na terytorium Polski. Nie będzie to także wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów z uwagi, że dostawa nie odbywa się z jednego kraju unijnego do drugiego ani też na rzecz kontrahenta unijnego.

W drugim przypadku wystąpi ta sama sytuacja czyli jeżeli polski podatnik dokona sprzedaży odzieży w momencie, gdy towar będzie transportowany statkiem na morzu, płynąc od producenta chińskiego do portu polskiego ale nie będąc jednocześnie na polskich wodach, wówczas sprzedaż towarów na pokładach statków także nie podlega polskiej ustawie o VAT a więc i opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Sprzedaż taką nie należy w ogóle opodatkowywać podatkiem VAT a jako stawkę należy przyjąć brak opodatkowania w Polsce w postaci NP (czyli nie podlega).

Sprzedaż towarów na pokładach statków w czasie gdy są one przeładowywane w porcie polskim

Wszystkie dane i okoliczności pozostają takie same jak poprzednio, natomiast nie jest dokonywana sprzedaż towarów na pokładach statków, lecz dopiero, gdy towar jest przeładowywany w porcie polskim.

W tym wypadku należy podkreślić, iż podatnik nie będzie zobligowany do zgłoszenia celnego towarów przeładowywanych w porcie (zatem nie dojdzie do sytuacji importu towarów bowiem nie powstanie w żaden sposób dług celny) ponieważ dany towar nie będzie dopuszczony do obrotu na terytorium Wspólnoty Europejskiej. Będzie on natomiast przeładowany pod obowiązkowym dozorem celnym po to aby w dalszej kolejności w przypadku towaru nie wspólnotowego mógł zostać on powtórnie wywieziony do swojego miejsca docelowego (port na Ukrainie). Towar niewspólnotowy może zostać ponownie wywieziony do miejsca docelowego po uprzednim zawiadomieniu organów celnych. Zatem towar ten nie zostaje wprowadzony do obrotu do Polski więc nie powstanie z tego tytułu żadne zobowiązanie w długu celnym (w razie próby zidentyfikowania w tej sytuacji importu towarów). Dlatego też podatnik sprzedając towar transportowany statkiem w momencie przeładowania go w porcie polskim nie będzie zobligowany do opodatkowania go podatkiem VAT a parametry sprzedaży i faktury ustali na takiej samej zasadzie co w poprzednim przypadku. Warto dodać, iż wykonanie faktycznego wywozu towaru, który jest tymczasowo składowany w polskim porcie bez określenia jego przeznaczenia a następnie jest dalej wywożony (i jednocześnie w żaden sposób nie spowoduje to powstanie długu celnego) nie wywoła powstania obowiązku opodatkowania VAT danej sprzedaży towaru w Polsce.

Przy tej okazji warto wspomnieć, iż gdy sprzedaż towarów na pokładach statków (tj. transportowanych statkiem) odbywała się w momencie przeładunku towaru w porcie unijnym innym niż polski, wówczas także nie będzie ona podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT z tych samych powodów a więc towar nie zostanie dopuszczony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej w momencie jego przeładunku w porcie unijnym. Będzie on oczekiwał na dalsze przemieszczenie – zmianę pozycji celnej (pod dozorem celnym) jako towar wprowadzony na obszar celny Unii Europejskiej ale nie dopuszczony do obrotu na tym terenie.

Warto przy tej okazji wspomnieć także wyrok WSA z 20.04.2010r. o sygn. III SA/WA 224/10 w którym stwierdzono, iż sprzedaż towaru będącego w procedurze celnej tranzytu przed dokonaniem importu towaru nie będzie podlegać przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Funkcjonujący na terytorium Wspólnoty wspólny system podatku od wartości dodanej polega na stosowaniu powszechnego, proporcjonalnego do ceny towarów i usług, niezależnego od liczby transakcji podatku obciążającego konsumpcję tzn. obciąża ostatecznego odbiorcę konsumenta. W związku z czym nie może ulegać wątpliwości, że w analizowanym tu przypadku towar w żaden sposób nie zostaje wprowadzony do konsumpcji na obszarze Wspólnoty przed dokonaniem importu, dopuszczeniem do obrotu jako towar wspólnotowy podlegający konsumpcji. Powyższy pogląd został potwierdzony też w piśmiennictwie vide Dyrektywa VAT 2006/112/WE Komentarz 2008 pod redakcją J. Martini str. 228.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów