0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

System TAX FREE – nowy sposób MF na uszczelnienie systemu podatkowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów planuje kolejne zmiany mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego. System TAX FREE będzie kompletną bazą danych, która ma zawierać elektroniczne rejestry sprzedaży dokonywane na rzecz podróżnych. Kiedy przepisy regulujące elektroniczną ewidencję w systemie TAX FREE mają wejść w życie?

System TAX FREE – prace nad nowym rozporządzeniem

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało uzasadnienie Ministerstwa Finansów w sprawie projektowego rozporządzenia dotyczącego elektronicznej ewidencji w systemie TAX FREE.

Nowe rozporządzenie ma wskazywać elementy, które będzie zawierać elektroniczna ewidencja prowadzona przez przedsiębiorcę w systemie TAX FREE. Określone mają zostać także wpisy podlegające ewidencji, mianowicie:

  • informacje o sprzedaży towarów podróżnym;

  • dane o wysokości należnego do zwrotu podatku od towarów i usług dla podróżnych.

Elektroniczna ewidencja prowadzona przez sprzedawcę w systemie TAX FREE będzie obejmowała wszystkie rejestry potwierdzające sprzedaż wraz z wystawionymi dokumentami dotyczącymi zwrotu podatku VAT podróżnym.

Jak przekonuje resort finansów, wprowadzone regulacje uszczelnią system podatkowy, co przyczyni się do zminimalizowania niepożądanych działań w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług, poprawy standardów prowadzenia działalności gospodarczej przez sektor MŚP, a także do ograniczenia wpływu nieuczciwej konkurencji na rynku. 

System TAX FREE – od kiedy będzie obowiązywać rozporządzenie?

Rozporządzenie ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku, co ważne – data ta jest powiązana z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, a także prawa bankowego, która reguluje system zwrotu podatku VAT dla podróżnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów