0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Systemy oraz instalacje w budynku jako odrębne środki trwałe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wiele przedsiębiorstw może poszczycić się własnościowym lokum zakupionym za wypracowany przez firmę zysk. W celu zabezpieczenia majątku oraz poprawy komfortu użytkowania instalowane są różnego rodzaju systemy oraz instalacje. Problem zaczyna się w momencie próby prawidłowego ujęcia takich wydatków w kosztach firmowych. Pojawia się pytanie, czy systemy oraz instalacje zamontowane w budynku traktowane są jako ulepszenie środka trwałego, czy też jako odrębny środek trwały. Odpowiedź znajdziesz w artykule.

Środek trwały

Na samym początku należy przytoczyć definicję środka trwałego, która ujęta jest w 3 ustawach:

 • ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku,

 • ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku,

 • ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.

Za środek trwały uznaje się składnik majątku, który spełnia jednocześnie 5 warunków:

 • stanowi własność lub współwłasność podatnika,

 • był nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,

 • w dniu przyjęcia do użytkowania był kompletny i zdatny do użytku,

 • okres użytkowania jest dłuższy niż rok,

 • wykorzystywany jest na potrzeby związane z prowadzoną działalnością lub oddany do użytkowania na podstawie umowy leasingu, najmu czy dzierżawy.

Systemy oraz instalacje w budynku jako środki trwałe

Zainstalowanie w budynku systemów oraz instalacji może być potraktowane jako inwestycja w środek trwały lub też jako odrębny środek trwały. Kwalifikacja tego typu wydatku uzależniona jest od faktu, czy dany system lub instalacja mogą zostać zdemontowane i zainstalowane w innym miejscu, czy też są trwale złączone z budynkiem. Jeśli system może zostać zdemontowany, kwalifikuje się go jako odrębny środek trwały, jeśli jest to niemożliwe jako inwestycja w środek trwały.

Sieć komputerowa 

W dzisiejszych czasach trudno byłoby wyobrazić sobie życie bez komputera i internetu, dlatego też prawie we wszystkich firmach jest on niezbędnym środkiem komunikacji i przepływu danych. W celu zabezpieczenia przepływu danych i ułatwienia pracy zakłada się sieci IT. Sieci składają się z przewodów, które rozprowadzone są wewnątrz budynku. Na cały system składają się:

 • zasilacz UPS,

 • gniazda zasilające,

 • przełącznice światłowodowe,

 • urządzenia służące do dystrybucji sygnału.

Te elementy sieci nie są na stałe wbudowane w konstrukcję budynku i można je bez uszczerbku zdemontować i założyć w innym miejscu. Wszystkie stanowią całość i mogą zostać kwalifikowane jako odrębny środek trwały. Potwierdzenie można znaleźć w interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 grudnia 2012 roku o numerze IPPB5/423-365/14-2/IŚ.

Centrala telefoniczna

Centrala telefoniczna składa się z urządzeń odpowiadających za zestawienie połączeń i urządzeń pomocniczych oraz okablowania, które gwarantują prawidłową pracę całej centrali telefonicznej. System zawiera wszystkie niezbędne elementy, by móc samodzielnie funkcjonować. Sieć nie jest wmurowana w ściany, dlatego możliwy jest demontaż bez uszkodzeń dla budynku czy sieci i założenie jej w innym miejscu, dzięki czemu centrala telefoniczna może zostać zakwalifikowana jako odrębny środek trwały. Potwierdzenie tego stanowiska znajdziemy w interpretacji Izby skarbowej w Łodzi z 23 grudnia 2014 roku o sygnaturze IPTPB3/423-297/14-6/GG.

Wentylacja i klimatyzacja

W celu zapewnienia komfortowych warunków pracy w upalne dni, w budynkach montowana jest klimatyzacja. W przypadku gdy części klimatyzatora znajdują się zarówno na zewnątrz budynku, jak i wewnątrz, a łączące je kable czy rury przebiegają przez wywiercone w tym celu otwory, natomiast klimatyzator może zostać zdemontowany i zainstalowany w innym budynku, może on zostać zakwalifikowany jako odrębny środek trwały. Jeśli przewody byłyby wmurowane w ściany i ich zdemontowanie wymagałoby kucia tynku, urządzenia te nie mogłyby zostać zakwalifikowane jak odrębne środki trwałe. Potwierdzenie tego stanowiska znajdziemy w interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 listopada 2014 roku o numerze ILPB4/423-386/14-2/DS.

Żaluzje

Jeśli zainstalowane żaluzje w budynku firmy w dniu oddania do użytku są kompletne oraz zdatne do użytku oraz istnieje możliwość demontażu żaluzji bez uszkodzeń dla budynku, jak i samych żaluzji oraz zamontowanie ich w innym obiekcie, możliwe jest zakwalifikowanie ich jako  odrębnego środka trwałego. Potwierdzenie tego stanowiska znajdziemy w interpretacji Izby Skarbowej z Łodzi z 23 grudnia 2015 roku o sygnaturze: IPTPB3/423-297/14-6/GG

Systemy oraz instalacje w budynku  - drzwi automatyczne

Coraz częściej spotyka się przy wejściu do firm czy biur drzwi automatyczne. Przyjmuje się, że jeśli w dniu oddania ich do użytku drzwi były kompletne oraz zdatne do użytku, jest możliwe ich zdemontowanie bez uszczerbku dla drzwi oraz budynku i zamontowanie w innym budynku, mogą one zostać zakwalifikowane jako odrębny środek trwały. Potwierdzenie znajdziemy w interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 grudnia 2012 roku o sygnaturze: ILPB4/423-313/12-2/DS.

System monitorujący

W celu poprawy bezpieczeństwa oraz zmniejszenia zagrożenia kradzieżą wielu przedsiębiorców, zwłaszcza w sklepach samoobsługowych, decyduje się na zakładanie systemu monitorującego. System ten składa się z szeregu urządzeń elektronicznych, takich jak:

 • kamery,

 • rejestratory,

 • konwentery,

 • okablowanie,

 • oprogramowanie.

Przyjmuje się, że jeśli w dniu montażu system jest sprawny i kompletny, a jego demontaż nie spowoduje zniszczeń w budynku i dodatkowo po demontażu będzie się on nadawał do ponownego zamontowania w innym budynku, możliwe jest jego zakwalifikowanie jako odrębny środek trwały. Potwierdzenie tego stanowiska znajdziemy w interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 23.04.2014 roku o sygnaturze:  IPPB5/423-365/14-2/IŚ.

Przykład 1.

Przy końcowym etapie budowy hali produkcyjnej przedsiębiorca chce zamontować regały o wartości powyżej 3 500 zł, które na stałe mają zostać przytwierdzone do podłoża. Regały mają zapewnić prawidłowe przechowywanie narzędzi oraz towarów. Przedsiębiorca zmaga się z prawidłowym ujęciem wydatku na regały w księgach. Czy będą one stanowiły odrębny środek trwały, czy też zwiększały wartość początkową hali?

Należy przyjrzeć się dokładnej konstrukcji regału, czy jest możliwość jego zdemontowania bez uszkodzenia konstrukcji hali. Jeśli istnieje taka możliwość, regały powinny zostać zakwalifikowane jako odrębny środek trwały, jeśli nie ma możliwości demontażu bez uszkodzenia hali, koszty poniesione na zakup regałów będą zwiększać wartość początkową hali produkcyjnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów