0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wartości niematerialne i prawne - co to takiego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wartości niematerialne i prawne - definicja

Zgodnie z przepisami przez wartości niematerialne i prawne należy zakwalifikować nabyte przez firmę prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone na potrzeby przedsiębiorstwa.

Wartości niematerialne i prawne - przykłady

Przykładami wartości niematerialnych i prawnych są:

 • autorskie prawa majątkowe,
 • licencje,
 • koncesje,
 • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
 • know-how,
 • nabyta wartość firmy
 • koszty zakończonych prac rozwojowych.

Powyższe prawa majątkowe można zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełniają łącznie warunki:

 • przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok,
 • zostały przeznaczone na potrzeby własne firmy,
 • nadają się do gospodarczego wykorzystania.

Wartości niematerialne i prawne - amortyzacja

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa minimalny okres amortyzacji poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych:

 • dla licencji na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 24 miesiące (max. roczna stawka amortyzacji 50%);
 • dla licencji na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych - 24 miesiące (max. roczna stawka amortyzacji 50%);
 • dla poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych - 12 miesięcy;
 • dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 60 miesięcy (max. roczna stawka amortyzacji 20%).

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów