0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Środek trwały z dotacji a wartość początkowa

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Otrzymałam z PUP dotację, z której został częściowo sfinansowany zakup środka trwałego na fakturę VAT. Oświadczyłam, że od części pokrytej dotacją nie odliczę podatku VAT. Jak w takim wypadku rozliczyć środek trwały z dotacji i jak ustalić wartość początkową środka trwałego?

Edyta, Toruń

 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, odpisy amortyzacyjne środków trwałych sfinansowanych dotacją - nie są kosztem podatkowym. Otrzymana dotacja nie stanowi natomiast przychodu firmowego. Odnośnie podatku od towarów i usług, jeśli przedsiębiorcy przysługuje odliczenie VAT, ale z niego nie skorzysta (np. z powodu złożonego oświadczenia o nie odliczeniu czy nie ubieganiu się o zwrot VAT), do wartości początkowej środka trwałego wlicza się kwotę netto z faktury zakupu.

W przedstawionej sytuacji może Pani odliczyć podatek VAT od części sfinansowanej ze środków własnych. Wartość początkową środka trwałego podlegającą amortyzacji będzie stanowić kwota netto z faktury zakupu, powiększona o inne wydatki związane z danym środkiem trwałym, które zostały poniesione przed jego przyjęciem do używania w firmie (np. odsetki od kredytu, zakup dodatkowych części, koszt transportu). Mimo, że odpisy amortyzacyjne będą dokonywane od pełnej wartości, należy mieć na uwadze, że kosztem podatkowym mogą być tylko w tej części, jaka została pokryta ze środków własnych przedsiębiorcy.

Przykład 1.

Komputer zakupiony na fakturę VAT w kwocie 6150 zł (5000 zł netto + 1150 zł VAT), został sfinansowany dotacją w kwocie 4000 zł, a pozostałą część opłacił przedsiębiorca. Dodatkowo zostało złożone oświadczenie o nie ubieganiu się o zwrot podatku VAT pokrytego ze środków dotacji.

W takim wypadku przedsiębiorcy przysługuje odliczenie VAT w kwocie 402,03 zł (6150 zł - 4000 zł = 2150 zł brutto, w tym 1747,97 zł netto + 402,03 zł VAT).

Wartość początkową stanowi kwota 5000 zł. Przy założeniu, że amortyzacja dokonywana jest jednorazowo w ramach pomocy de minimis, w miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania zostanie dokonany odpis amortyzacyjny w kwocie 5000 zł. Do kosztów podatkowych natomiast trafi jedynie proporcjonalna część kwoty opłaconej ze środków własnych, w wartości 1747,97 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów