0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga IP BOX – czy można ująć w zaliczce na PIT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Spełniam warunki do skorzystania z ulgi IP BOX i chciałbym w bieżących zaliczkach na podatek dochodowy skorzystać z preferencyjnego opodatkowania – 5%. Czy ulga IP BOX może być zastosowana w bieżących wyliczeniach podatkowych?

 

Michał, Jaworzno

 

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wskazanym w objaśnieniach podatkowych dot. preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX preferencyjne opodatkowanie 5% nie może być zastosowane przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku. Zatem podatnik, któremu przysługuje ulga IP BOX, w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek stosuje stawkę zgodną z wybraną formą opodatkowania, czyli zasady ogólne (18%, 32%) lub podatek liniowy (19%).

Art. 30ca ust. 1 i 3 ustawy o PIT
„1. Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania”.
„3. Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym”.
Rozliczenie ulgi następuje dopiero w zeznaniu rocznym PIT-36 (w przypadku zasad ogólnych) lub PIT-36L (w przypadku podatku liniowego). Zatem pierwsze zastosowanie preferencyjnej stawki podatkowej 5% odbędzie się w załączniku PIT/IP do zeznania rocznego składanego w 2020 roku za rok 2019. W załączniku zgodnie z objaśnieniami powinny być wykazane łączne przychody, koszty podatkowe, dochody, straty, dochody podlegające opodatkowaniu stawką 5% oraz dochody, które nie będą podlegały preferencyjnemu opodatkowaniu.

W praktyce oznaczać to będzie, że podatnik przez cały rok podatkowy będzie wpłacał zaliczki na podatek dochodowy w pełnej wysokości, a dopiero pod koniec roku przy rozliczeniu rocznym może powstać nadpłata, którą urząd:

  • w pierwszej kolejności zalicza na poczet zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych;
  • jeśli podatnik nie posiada zaległości, zwróci na zgłoszony w CEIDG-1 (w przypadku jednoosobowej działalności) rachunek bankowy podatnika;
  • zarachuje w pełnej wartości lub wskazanej części należnej mu sumy na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (na wniosek podatnika).

Objaśnienia podatkowe dotyczące IP BOX:
pkt 200. Dochód z kwalifikowanych IP wykazuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym został on osiągnięty. Oznacza to, że IP Box, podobnie jak ulga B+R, jest preferencją podatkową, z której można skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym.
W przypadku gdy w danym roku podatkowym koszty przewyższają przychody, powstać może strata podatkowa. Podkreślić należy, że strata z kwalifikowanego IP nie może obniżać dochodu z innych źródeł, np. ze standardowej działalności. Dochód o powstałą stratę z IP BOX podatnik będzie mógł obniżać przez 5 kolejnych lat.
Przepisy dotyczące IP BOX wskazują że nie można łączyć dochodów czy też strat z różnych kwalifikowanych IP w jedno. Pomniejszenie dochodu z innego kwalifikowanego IP, np. „A”, nie jest więc dopuszczalne za pomocą straty z kwalifikowanego IP „B”.
Reasumując, ulga IP BOX podlega odliczeniu dopiero w zeznaniu rocznym, na załączniku PIT/IP. Dzięki temu podatnik może stosować w stosunku do dochodu z kwalifikowanego IP preferencyjną 5-procentową stawkę podatkową.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów