0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy druk ZUS RP-6 załącza się do wniosku o emeryturę?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Chciałbym złożyć wniosek o emeryturę. Do tego potrzebna jest mi informacja o okresach składkowych i nieskładkowych na druku RP-6. Czy taki formularz powinien wypełnić pracodawca? Jakie dokumenty do niego dołączyć?

Roman, Sandomierz

 

Obecnie informacja o okresach składkowych i nieskładkowych, podawana jest na formularzu ERP-6, który zastąpił druk RP-6. Dzięki temu dokumentowi przyspieszone będzie rozpatrzenie wniosku o świadczenie z ZUS.

Jakie okresy wykazuje się we wniosku ERP-6 (dawniej RP-6)? 

Wniosek ERP-6 powinien uzupełnić sam ubezpieczony, jednak nie ma przeszkód, aby uzyskać w tym zakresie pomoc byłego lub obecnego pracodawcy. W tym formularzu podaje się okresy:

  • składkowe – okres opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, czyli ubezpieczenie emerytalne i rentowe lub okres zaliczany jako składkowy, pomimo braku obowiązku odprowadzania składek;

  • nieskładkowe – okres, za który nie opłacano składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, jednak ZUS bierze je pod uwagę przy ustalaniu świadczeń z tytułu emerytur i rent;

  • uzupełniające (rolne) – uwzględniane w przypadku, gdy okresy składkowe i nieskładkowe nie są wystarczająco długie by przyznać świadczenie emerytalno-rentowe.

Jeśli podane okresy pokrywają się w czasie, to na cele ustalenia wysokości świadczeń, Zakład przyjmuje okres korzystniejszy.

Wśród wyżej podanych okresów, wymienia się m.in:

  • prowadzenie działalności gospodarczej, 

  • zatrudnienie w ramach stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej, z której opłacane były składki społeczne;

  • czynną służbę wojskową;

  • naukę w szkole wyższej;

  • opieką nad małym dzieckiem;

  • podleganie ubezpieczeniom w jednym z krajów UE, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub, z którym Polska podpisała umowę o dwustronnym zabezpieczeniu społecznym.

Dokumentowanie okresów składkowych i nieskładkowych

Bardzo ważna jest dokumentacja okresów uwzględnianych do ustalenia wysokości świadczeń emerytalno-rentowych. Dlatego jako załączniki do wniosku  ERP-6 (dawniej RP-6), należy dołączyć świadectwa pracy, orzeczenia sądu, zeznania świadków, potwierdzenia ZUS, zaświadczenia pracodawców oraz innych organów stanowiące dowód podlegania ubezpieczeniom.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów