0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Imiona rodziców w świadectwie pracy - czy są wymagane?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

3 czerwca 2019 roku wystawiłem świadectwa pracy według wzoru z rozporządzenia. Ostatnio były pracownik zwrócił się do mnie o korektę świadectwa pracy. Czy imiona rodziców w świadectwie pracy to błąd, który należy skorygować?

Jerzy, SosnowiecOd 4 maja 2019 r. uznaje się, że imiona rodziców w świadectwie pracy to informacja, której nie powinno być. Nowelizacja kodeksu pracy z 4 maja 2019 r. uniemożliwia pozyskiwanie tej informacji zarówno od kandydata do pracy, jak i od pracownika. Dlatego po 4 maja 2019 nie wolno było wpisywać w świadectwie imion rodziców pracowników. Zmiana ta dostosowuje prawo pracy do wymogów RODO.

Od 4 maja 2019 roku nie umieszcza się imion rodziców w świadectwie pracy!

Natomiast nowelizacja z 18 czerwca 2019 r. Rozporządzenia MRPiPS w sprawie świadectwa pracy wprowadziła nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy. Obowiązuje on od 29 czerwca 2019 r. i nie ma w nim miejsca na wprowadzenie takich danych jak imiona rodziców.

W sytuacji, gdy w okresie od 4 maja 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. w świadectwie pracy umieszczono imiona rodziców, wówczas zgodnie z nowelizacją pracownik ma możliwość złożenia do pracodawcy wniosku o wydanie nowego dokumentu, według dotychczasowego wzoru, z pominięciem tych informacji. Wniosek ten może zostać złożony w postaci papierowej lub elektronicznej przez pracownika, osobę przez niego upoważnioną, małżonka, osobę uprawnioną do ubiegania się o rentę rodzinną lub spadkobiercę pracownika zmarłego we wskazanym okresie. Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek przekazania świadectwa pracy bez imion rodziców w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie może tego zrobić, ma on kolejne 7 dni na jego doręczenie za pośrednictwem operatora pocztowego albo w inny sposób. Warto również pamiętać, że pracodawca najpóźniej w dniu dostarczenia nowego świadectwa pracy, usuwa stare (zawierające imiona rodziców) z akt osobowych pracownika i niszczy.

Podsumowując, po otrzymaniu wniosku od pracownika, ma Pan obowiązek przekazać mu świadectwo pracy bez informacji na temat imion rodziców. Natomiast świadectwo zawierające imiona rodziców należy usunąć z akt i zniszczyć.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów