0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przeniesienie siedziby firmy do innej miejscowości

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i jestem w trakcie przenoszenia siedziby firmy do innej miejscowości. Czy w związku z tym zmieni się również urząd skarbowy?

Krzysztof, Toruń

 

Jak wynika z art. 3 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, co do zasady właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Gdy w trakcie okresu rozliczeniowego nastąpi zmiana miejsca wykonywania czynności, miejsca zamieszkania lub adresu siedziby na skutek czego zmianie ulegnie właściwy urząd skarbowy podatnik zgodnie z art. 13 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych, składa deklarację VAT w urzędzie właściwym dla ostatniego dnia tego okresu.

Reasumując zmiana siedziby będzie miała wpływ tylko i wyłącznie na urząd skarbowy dla celów podatku VAT. Natomiast w zakresie podatku dochodowego urząd skarbowy pozostaje niezmienny, gdyż zmianie nie uległo Pańskie miejsce zamieszkania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów