0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zagraniczna podróż służbowa przedsiębiorcy - jak przeliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jak powinna zostać przeliczona zagraniczna podróż służbowa przedsiębiorcy? Jaką stawkę waluty zagranicznej powinienem przyjąć przy przeliczaniu diety na PLN?

Maciej, Gdańsk

 

Przedsiębiorca będący w zagranicznej podróży służbowej ma prawo do naliczenia diet z tytułu służbowego wyjazdu i zaksięgowania ich w kosztach uzyskania przychodu. Stawki diet przelicza się po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego rozliczenie delegacji. Zatem w przypadku diet nie są istotne dni, w jakich została przebyta delegacja, lecz dzień, w którym ją rozliczono.

Wysokość diet zagranicznych zależy od kraju, w którym odbyła się delegacja. Stawki pozostają niezmienne od 1 marca 2013 roku.

Zagraniczna podróż służbowa wiąże się także z innymi kosztami. Wydatki poniesione w trakcie delegacji mogą być kosztem uzyskania przychodu. Tego rodzaju wydatki poniesione poza granicami kraju również można przeliczać według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego rozliczenie delegacji, co oznacza, że zagraniczna podróż służbowa może zostać przeliczona po tym samym kursie NBP.

Delegację należy rozliczyć w terminie 14 dni od czasu jej zakończenia
Do rozliczenia wydatków poniesionych w czasie trwania podróży służbowej przedsiębiorcy można sporządzić druk rozliczenia kosztów podróży służbowej, na którym ujmuje się wartości netto kosztów przeliczone na PLN. Jest to dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców, bowiem księgowania do KPiR dokonuje się jednym wpisem, bez księgowania każdego wydatku z osobna. Jednak przedsiębiorcy mają również możliwość przeliczyć wydatki zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień, w którym koszt został poniesiony. Dniem poniesienia kosztu jest data wystawienia dokumentu potwierdzającego wydatek (np. faktury, rachunku, paragonu). Wybór sposobu rozliczania wydatków zagranicznych należy zatem do podatnika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów