0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zaksięgować opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy?

Wielkość tekstu:

Czy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogę zaliczyć do kosztów firmowych? Jeżeli tak, to w jaki sposób (nie posiadam faktury, tylko co miesiąc od lipca przelewam na konto gminy określoną kwotę)?

Irena, Kobierzyce

 

Tak, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanymi z prowadzoną działalnością może stanowić wydatek firmowy.

Obecnie, kiedy gmina ustala opłaty za wywóz nieczystości, do kosztów uzyskania przychodu powinna zostać zaliczona kwota brutto. Wynika to z faktu, iż gmina z tytułu realizacji ww. zadań jest wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. W takiej sytuacji przedsiębiorcy nie mogą otrzymać faktury za usługę wywozu śmieci. Dowodem, na podstawie którego należy dokonywać księgowania, jest zatem potwierdzenie zapłaty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów