Poradnik Przedsiębiorcy

Jak zaksięgować opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy?

Czy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogę zaliczyć do kosztów firmowych? Jeżeli tak, to w jaki sposób (nie posiadam faktury, tylko co miesiąc od lipca przelewam na konto gminy określoną kwotę)?

Irena, Kobierzyce

 

Tak, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanymi z prowadzoną działalnością może stanowić wydatek firmowy.

Obecnie, kiedy gmina ustala opłaty za wywóz nieczystości, do kosztów uzyskania przychodu powinna zostać zaliczona kwota brutto. Wynika to z faktu, iż gmina z tytułu realizacji ww. zadań jest wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. W takiej sytuacji przedsiębiorcy nie mogą otrzymać faktury za usługę wywozu śmieci. Dowodem, na podstawie którego należy dokonywać księgowania, jest zatem potwierdzenie zapłaty.