0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zapłata za usługę z użyciem bonu turystycznego w księgach

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W związku z pandemią w Polsce zamknięto całą branżę turystyczną. Powyższe obostrzenia były konieczne, aby móc walczyć z COVID-19. W związku z tym, aby branża mogła odzyskać utracone przychody, rząd wprowadził bon turystyczny. Można go wykorzystać, wyjeżdżając na wypoczynek w kraju. W artykule omówimy czy zapłata za usługę z użyciem bonu turystycznego podlega ewidencji w księgach rachunkowych!

Polski Bon Turystyczny

Polski Bon Turystyczny to szansa na rozwój polskiej branży turystycznej, która stanowi realne wsparcie dla polskich rodzin w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią. W praktyce za pomocą bonu rodziny mogą zapłacić m.in. za pobyt:

  • w hotelu, 

  • w pensjonacie, 

  • w gospodarstwie agroturystycznym, 

  • na turnusie rehabilitacyjnym, 

  • na obozie harcerskim, 

  • na obozie sportowym czy rekreacyjnym. 

Bon możemy wykorzystać na terenie Polski. Jest ważny do 31 marca 2022 roku i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z bonu, muszą mieć możliwość przyjmowania zapłaty nim. Aby móc przyjmować płatności bonem, należy posiadać profil na PUE ZUS. Zakłada się go przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej.

Płatność bonem możesz przyjmować, jeśli jesteś przedsiębiorcą turystycznym lub organizacją pożytku publicznego i złożyłeś na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS oświadczenie w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny. Nie każdy przedsiębiorca może więc przyjmować płatność bonem.
 

Przedsiębiorca na platformie PUE ZUS składa oświadczenie w celu przystąpienia do programu. W przypadku pozytywnego zarejestrowania podmiot turystyczny znajdzie się na liście POT. Ponadto na PUE ZUS można zarządzać uprawnieniami osób, które będą przyjmować płatności bonem. Przedsiębiorca uzyska także dostęp do swoich rozliczeń. 

Po spełnieniu powyższych warunków przedsiębiorca będzie mógł przyjmować zapłatę bonem turystycznym.

Przypomnijmy także, że bony turystyczne przyznawane są na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Na jedno dziecko przysługuje bon wysokości 500 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – dodatkowy bon w tej samej wysokości.

Zapłata za usługę z użyciem bonu turystycznego

Przedsiębiorca, który otrzyma zapłatę bonem, nie będzie wystawiał żadnego dokumentu potwierdzającego dokonaną płatność. W tym przypadku to system teleinformatyczny będzie wskazywał, że dokonano płatności. Co bardzo istotne, osoba uprawniona – w praktyce zazwyczaj rodzic dziecka – otrzyma informację, jak kwota bonu została wykorzystana. 

Zapłaty bonem nie trzeba ewidencjonować na kasie fiskalnej. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Pod poz. 37 załącznika rozporządzenia o zwolnieniu z kas wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. Jeśli więc zapłata z ZUS-u w ramach realizacji bonu turystycznego dokonana jest zawsze przelewem środków na rachunek bankowy podatnika, a z raportu dostępnego w portalu ZUS jasno wynika, jakich transakcji i na czyją rzecz dotyczyły zrealizowane bony, nie musimy ewidencjonować jej na kasie fiskalnej.

Rozliczenie bonu turystycznego w księgach

W związku z wprowadzeniem bonu zaleca się, aby księgach rachunkowych wprowadzić konto służące do dokonywania takich rozliczeń. 

Co bardzo istotne, płatność dokonana bonem dotyczy płatności brutto. W przypadku usług turystycznych mamy różne stawki podatkowe. Wielu mniejszych podatników, np. prowadzących małe pensjonaty, korzysta ze zwolnienia. Tym samym, dokonując rozliczenia, musimy pamiętać, że w kwocie zapłaty bonem jest już zawarty podatek VAT.

Przykład 1. 

Ośrodek wczasowy nad Morzem Bałtyckim przystąpił do programu Polski Bon Turystyczny. W lipcu sprzedał usługę hotelową. Całość kosztowała 3000 zł plus VAT. W tym przypadku stawka podatku VAT wynosi 8%, tym samym kwota podatku to 240 zł. Usługa dotyczyła pobytu całej rodziny. Pobyt dwójki małych dzieci wyniósł 900 zł plus VAT – 72 zł. Rodzice dokonali zapłaty bonem turystycznym za pobyt dzieci. Pozostałą część należności zapłacili w ośrodku gotówką. Podatnik prowadzi księgi rachunkowe. Zastanawia się, jak taką usługę rozliczyć w księgach podatkowych.

W tym przypadku powyższą operację w księgach ewidencjonujemy w poniższy sposób:

  1. Ujęcie przychodu z tytułu sprzedaży usługi hotelarskiej

Konto „Rozrachunki z odbiorcami” po stronie Wn – 3240 zł,

Konto „Przychody ze sprzedaży” po stronie Ma – 3000 zł,

Konto „VAT należny” po stronie Ma – 240 zł;

  1. Dokonana zapłata za usługę hotelarską

Konto „Kasa” po stronie Wn – 2268 zł,

Konto „Rozrachunki z odbiorcami” po stronie Ma – 2268 zł;

  1. Zapłata bonem turystycznym

Konto „Pozostałe rozrachunki” po stronie Wn – 972 zł,

Konto „Rozrachunki z odbiorcami” po stronie Ma – 972 zł;

  1. Zapłata dokonana przez ZUS 

Konto „Rachunek bankowy” po stronie Wn – 972 zł,

Konto „Pozostałe rozrachunki” po stronie Ma – 972 zł.

Reasumując, rozliczenie za usługę turystyczną w praktyce nie jest trudne. Płatność następuje tutaj w dwóch transzach. Część opłaty za usługę dokonuje usługobiorca, a pozostałą część – ZUS. Tym samym, aby rozliczyć w księgach usługę, musimy płatność podzielić na dwa etapy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów