Poradnik Przedsiębiorcy

Zmiana danych w ZUS - kiedy powinna być zgłoszona?

Pracownica zatrudniona na podstawie umowy o pracę wyszła za mąż i zgłosiła, że zmieniła nazwisko. Dodatkowo zmieniła też miejsce zamieszkania i zameldowania. Jej dzieci, które były zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego także zmieniły adres zamieszkania i zameldowania. Kiedy powinna być zgłoszona zmiana danych w ZUS i jakie dokumenty należy złożyć w tym celu?

Karolina, Opole

 

Zmiana danych w ZUS powinna być zgłoszona w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian lub stwierdzenia nieprawidłowości. Płatnik składek – pracodawca powinien zgłosić zmianę danych zawartych w zgłoszeniach ZUS ZUA/ZZA/ZIUA.

Zmiana danych w ZUS – dane identyfikacyjne

W przypadku zmiany danych identyfikacyjnych takich jak: pierwsze imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, seria i numeru dowodu osobistego lub paszportu, jeszcze do niedawna należało złożyć w trybie zmiany druk ZUS ZIUA, czyli zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej.

Od momentu wdrożenia Interaktywnego Płatnika Plus (IPP) część danych jest przekazywana do ZUS z rejestru urzędowego PESEL. W przypadku zmiany nazwiska pracownika nie przekazuje się tej zmiany na formularzu ZUS ZIUA. Dane zmienią się automatycznie.

Zmiana danych w ZUS – dane ewidencyjne i adresowe

Zmiany danych ewidencyjnych (adresu zamieszkania, zameldowania, korespondencji) należy dokonać poprzez złożenie druku ZUS ZUA/ZUS ZZA w trybie zmiany, podając aktualne dane. W deklaracji ZUS ZUA/ZZA w bloku I Dane organizacyjne wpisujemy odpowiednią cyfrę 1 oznaczającą zmianę.

Zmiana adresu w ZUS członka rodziny

Dane członka rodziny osoby ubezpieczonej zmienia się na druku ZUS ZCNA. W przypadku zmiany adresu należy:

  • złożyć wyrejestrowanie członka rodziny na ZCNA, 
  • złożyć ZCNA z nowymi danymi.

W omawianym przypadku zmiana nazwiska pracownika zostanie dokonana w ZUS automatycznie. Zmianę adresu należy dokonać na druku ZUS ZUA w trybie zmiany. Adresy członków rodziny natomiast zmienia się składając wyrejestrowanie ZUS ZIUA i rejestrując dzieci ponownie, z aktualnymi danymi. Deklaracje te należy złożyć w terminie 7 dni od oświadczenia pracownicy o zmianie lub przedłożenia dokumentu poświadczającego zmianę.