Nowelizacja Polskiego Ładu a zmiana formy opodatkowania w trakcie roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W związku z najnowszym projektem zmian w reformie Polskiego Ładu wielu przedsiębiorców, którzy w 2022 roku dokonali zmiany formy opodatkowania, ma obecnie wątpliwości, czy decyzja ta była słuszna. Ministerstwo Finansów wychodzi jednak naprzeciw przedsiębiorcom i zapowiada, że będzie możliwa zmiana formy opodatkowania w trakcie roku. Sprawdziliśmy, na jakich zasadach!

Czy zmiana formy opodatkowania w trakcie roku jest możliwa?

Co do zasady termin na zmianę formy opodatkowania przypada do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca uzyska pierwszy przychód w danym roku podatkowym.

Wyjątkiem od powyższej reguły są podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej – wówczas mają oni termin na zmianę formy opodatkowania do 20 stycznia.

Dotychczasowe przepisy wskazują, że zmiana formy opodatkowania w trakcie roku nie jest możliwa, jeśli ww. termin został przekroczony.

Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku na skutek nowelizacji Polskiego Ładu

Obowiązujący od 2022 roku Polski Ład w głównej mierze był czynnikiem decydującym w zakresie wyboru optymalnej formy opodatkowania. Wielu przedsiębiorców po modyfikacjach, jakie wprowadziła reforma, zdecydowało się zmienić formę opodatkowania stosowaną w 2021 roku.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów reforma ma zostać znowelizowana. Oznacza to, że podjęta decyzja na podstawie przepisów obowiązujących w styczniu 2022 roku może nie być słuszna po wejściu w życie nowelizacji.

Nowelizacja Polskiego Ładu wchodzi w życie 1 lipca 2022, lecz obowiązywać będzie z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 roku.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na wątpliwości przedsiębiorców zapewnia, że resort ma świadomość, na podstawie jakich kryteriów przedsiębiorcy dokonywali wyboru, podejmując decyzję odnośnie zmiany formy opodatkowania. Niemniej jednak, gdyby obecnie zmiana formy opodatkowania w trakcie roku została umożliwiona, spowodowałoby to konieczność przeliczenia ewidencji księgowych począwszy od stycznia – a to wymagałoby wdrożenia przepisów przejściowych, które by na to pozwoliły.

Po rozmowach z przedsiębiorcami, doradcami podatkowymi, księgowymi Ministerstwo Finansów zaproponowało możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania. W konsultacjach społecznych brali udział również dostawcy systemów księgowych w tym systemu wfirma.pl.

Z informacji przedstawionych na konferencji prasowej Ministerstwa Finansów w dniu 13 kwietnia 2022 roku wynika, że przedsiębiorcy będą mogli wybrać rozliczenie na skali a którzy obecnie stosują formę opodatkowania:

  • na podatku liniowym i ryczałcie - ex post (po zakończeniu roku podatkowego 2022 r.) za cały rok podatkowy,
  • na ryczałcie - do 20 sierpnia 2022 r. za drugą połowę roku.

Przedsiębiorcy na ryczałcie i podatku liniowym będą mogli wybrać skalę podatkową w rozliczeniu rocznym do 30 kwietnia 2023 r.

Ujednolicony zostanie również termin składania zeznań rocznych dla wszystkich podatników jakim jest 30 kwietnia.

Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku z ryczałtu na zasady ogólne

Nowelizacja Polskiego Ładu zakłada obniżkę stawki podatku w I progu podatkowym z 17% do 12%. Zmiana ta powoduje, że przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się przejść na ryczałt od 2022 roku stracą, ponieważ wybór ryczałtu spowodowany był w dużej mierze niższą stawką podatku, która zrówna się obecnie ze skalą podatkową.

Dodatkowo w przypadku ryczałtu nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodu, skutkiem czego przedsiębiorca nie musi dokumentować wydatków firmowych fakturami.

Przejście z ryczałtu na zasady ogólne może zatem rodzić niekorzystne skutki dla przedsiębiorcy, który nie posiada udokumentowanych wydatków firmowych fakturą, bowiem takie koszty uzyskania przychodu za okres opodatkowania ryczałtem co do zasady nie będą podlegać odliczeniu.

W zdecydowanie lepszej pozycji są przedsiębiorcy, którzy mimo przejścia na ryczałt posiadają status czynnego podatnika VAT, gdzie w celu odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków posiadają faktury wystawione na firmę.

Zgodnie z nowym brzmieniem projektu zmiany Polskiego Ładu, przedsiębiorcy na ryczałcie będą mogli zmienić formę opodatkowania:

  • za cały 2022 rok - po zakończonym roku,
  • od II połowy 2022 roku - dokonując zmiany formy opodatkowania do 20 sierpnia 2022 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów