Poradnik Przedsiębiorcy

Zmiana nazwy firmy - czy jest to możliwe?

Każda firma musi posiadać nazwę, bez niej nie jest możliwe zarejestrowanie działalności. Nazwa przedsiębiorstwa musi spełniać określone warunki, jednakże nie jest nadawana raz na zawsze. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych konieczne jest zawarcie w nazwie firmy imienia i nazwiska przedsiębiorcy. W sytuacji braku imienia i nazwiska przedsiębiorcy Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) odmówi zarejestrowania działalności. Sprawdź, jakie obowiązki formalne generuje zmiana nazwy firmy.

Co powinna zawierać nazwa firmy?

CEIDG dopuszcza, aby w nazwie firmy znajdowały się dodatkowo jeszcze inne dane, tj.:

  • określenie wskazujące na profil firmy,

  • pseudonim,

  • dowolnie wybrane elementy.

Należy tutaj pamiętać, że nazwa firmy nie powinna wprowadzać potencjalnych nabywców w błąd w odniesieniu do profilu prowadzonej działalności. Dodatkowo powinna ona odróżniać firmę od innych działających w tej samej branży.

W sytuacji gdy przedsiębiorca postanowi zawrzeć w nazwie wulgaryzm, Minister Gospodarki może wezwać go w celu dokonania zmiany w nazwie w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeśli przedsiębiorca nie zastosuje się do zaleceń, może zostać usunięty z CEIDG.

W przypadku spółki cywilnej jej nazwa musi składać się co najmniej z nazwisk wszystkich wspólników.

Zmiana nazwy firmy

Zmiana nazwy firmy pożądana jest w sytuacji zmiany profilu działalności, słabych wyników sprzedażowych, złych skojarzeń z nazwą itp. Nie ma możliwości usunięcia z niej imienia i nazwiska przedsiębiorcy, jednakże możliwe jest usunięcie czy też zamiana nieodpowiednich czy też nieaktualnych fraz. Zmiana nazwy firmy musi zostać zgłoszona na wniosku CEIDG-1 w ciągu 7 dni od dnia jej dokonania.

Nowa nazwa firmy

Zgodnie z trendami marketingowymi nazwa firmy powinna być krótka i zwięzła. Nie daje to żadnych gwarancji, jednakże zwiększa szansę, że zostanie ona zapamiętana przez potencjalnych klientów. Największą popularnością cieszą się nazwy około pięcioznakowe. Stosunkowo łatwo przy nich zaprojektować znak czy też slogan, kłopotliwe w takiej sytuacji może być znalezienie wolnej domeny internetowej.

Ważne!

Faktur i umów zawierających starą nazwę firmy nie trzeba korygować, ponieważ nazwa zawiera przede wszystkim imię i nazwisko przedsiębiorcy, a te nie uległy zmianie.