Poradnik Przedsiębiorcy

Zmiana stanowiska a szkolenie stanowiskowe BHP

Pracownik biurowy - młodsza księgowa, zostanie przeniesiona na inne stanowisko i będzie sekretarką. Czy należy przeprowadzić dodatkowe szkolenie stanowiskowe BHP?

Izabela, Oleśnica

 

Wstępne szkolenie stanowiskowe BHP w przypadku zmiany stanowiska pracy jest konieczne, gdy w związku ze zmianą stanowiska następuje zmiana warunków techniczno-organizacyjnych na stanowisku pracy. Czyli przede wszystkim:

  • zmiany organizacji stanowiska pracy,

  • zmiany procesu technologicznego,

  • wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym,

  • nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń.

Jeżeli nie następuje żadne z powyższych lub podobnych zdarzeń, przeprowadzenie dodatkowego stanowiskowego szkolenia BHP nie jest wymagane.