Poradnik Przedsiębiorcy

Wypadek przy pracy a brak dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Uległem wypadkowi w trakcie wykonywania działalności gospodarczej - złamałem palec. Byłem u lekarza, który potwierdził złamanie. Nie płacę składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ale podlegam pod obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe. Czy mogę ubiegać się o zasiłek z ZUS?

Tomasz, Wołczyn

 

W przypadku wypadku przy prowadzeniu działalności gospodarczej i nie opłacania składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, może się Pan ubiegać o świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego.

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, któremu uległa osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, ZUS dokonuje w karcie wypadku. Dlatego wypadek należy zgłosić w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, właściwej ze względu na siedzibę prowadzenia działalności. Karta wypadku zostaje sporządzona nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku.

Jeżeli ZUS uzna wypadek za wypadek przy pracy, to zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego wynosi 100% podstawy wymiaru i przysługuje niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.