0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

ZUS DRA - obowiązek składania deklaracji

Wielkość tekstu:

W ebooku "ZUS DRA - obowiązek składania deklaracji" eksperci poruszają najważniejsze zagadnienia związane z rozliczeniem rocznym składki zdrowotnej, deklaracją ZUS DRA i obowiązkiem jej złożenia do ZUS-u.

 

Do pobrania:

Ebook: ZUS DRA - obowiązek składania deklaracji.pdf

Co wyjaśniamy w ebooku "ZUS DRA - obowiązek składania deklaracji"?

W ramach kompendium odpowiadamy na pytania: 

  • Jakie informacje są zawarte w deklaracji ZUS DRA dotyczącej rozliczeń składek i danych dotyczących wysokości składek na poszczególne ubezpieczenia?
  • Jakie rodzaje załączników w postaci raportów imiennych mogą być zawarte w ZUS  DRA?
  • Jakie są przepisy dotyczące sporządzania i dołączania tych załączników do deklaracji DRA?
  • Jakie zmiany zostały wprowadzone w sposobie ustalania składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które mają wpływ na częstotliwość składania ZUS DRA?
  • Jakie są obowiązki płatnika dotyczące terminowego przekazywania deklaracji i opłacania składek na ubezpieczenia?
  • Jakie sankcje i środki dyscyplinujące mogą zostać zastosowane przez ZUS w przypadku niezłożenia deklaracji?
  • Jak w procesie rozliczenia uwzględniana jest różnica między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne a sumą należnych składek za poszczególne miesiące roku składkowego lub kalendarzowego, zależnie od formy opodatkowania?

ZUS DRA - jak złożyć deklaracje?

ZUS DRA służy do rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za pracowników oraz dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Deklaracje ZUS DRA należy złożyć najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie (dla płatników posiadających osobowość prawną) lub do 20. dnia miesiąca (dla pozostałych płatników składek, chodzi tu o przedsiębiorców opłacających wyłącznie składki na własne ubezpieczenia).

ZUS DRA zawiera informacje o wynagrodzeniach pracowników, podstawach wymiaru składek oraz wszelkich innych należnych opłatach.

Deklarację ZUS DRA można złożyć elektronicznie poprzez system teleinformatyczny ZUS (PUE ZUS), osobiście w placówce ZUS lub za pośrednictwem systemu księgowo-kadrowego umożliwiającego bezpośrednio wysyłkę deklaracji, takiego jak wFirma.

Nieprawidłowe rozliczenie w ZUS DRA może prowadzić do różnych konsekwencji, takich jak naliczenie odsetek za zwłokę, nałożenie kar finansowych czy kontrole podatkowe. Pracodawcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek terminowego i prawidłowego składania deklaracji ZUS DRA oraz opłacania należnych składek.

Ebook "ZUS DRA - obowiązek składania deklaracji" to doskonałe źródło wiedzy dla przedsiębiorców, księgowych i kadrowych, którzy chcą zgłębić tematykę rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Znajdują się w nim szczegółowe informacje na temat składania deklaracji ZUS DRA, terminów, zawartości dokumentu oraz konsekwencji związanych z niewłaściwym rozliczeniem. Pobierz darmowy ebook i dowiedz się więcej!

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów