0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie VAT od zakupów dotyczących odwołanych imprez oraz wydarzeń z powodu koronawirusa

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Panująca epidemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia spowodowały odwołanie licznych imprez sportowych i kulturalnych. Po wprowadzeniu obostrzeń związanych z zakazem organizowania imprez masowych stratni byli zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy. Czy koszty poniesione przez organizatora na przygotowanie wydarzenia, które z przyczyn epidemiologicznych nie odbyło się, stanowią zatem koszty uzyskania przychodów i dają prawo do odliczenia podatku VAT?

Odliczenie podatku VAT – ogólne zasady

Według ustawy o VAT podatnicy mają prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, jeżeli dokonywane przez nich zakupy mają bezpośredni wpływ na uzyskiwane przez nich dochody.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podmiotom zarejestrowanym jako czynni podatnicy VAT. Rejestracji dokonuje się w momencie złożenia formularza VAT-R w odpowiednim urzędzie skarbowym. Podatnicy mają również możliwość odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją jako czynni podatnicy VAT, pod warunkiem że zakupione przez nich towary i usługi wykorzystywane zostaną do działalności opodatkowanej.

Odliczenie podatku VAT nabywca może dokonać nie wcześniej niż w momencie powstania obowiązku podatkowego po stronie sprzedawcy – wymagane jest również posiadanie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego dany zakup (faktura z wykazaną kwotą podatku VAT).

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy”.

Podatnik może dokonać odliczenia podatku naliczonego w deklaracji podatkowej:

  • składanej w okresie, w którym otrzymał fakturę;
  • składanej za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

W przypadku gdy podatnik prowadzi działalność mieszaną (opodatkowaną VAT i zwolnioną) i dokonał zakupu, którego nie można jednoznacznie przyporządkować do danego rodzaju czynności, podatek VAT odlicza się proporcjonalnie.

Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT: „Proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo”.

Przykład 1.

Podatnik w roku 2020 sprzedał usługi pośrednictwa finansowego na kwotę 30 000 zł, które podlegają zwolnieniu z VAT. Dodatkowo podatnik świadczył usługi doradcze, które podlegają opodatkowaniu VAT w kwocie netto 70 000 zł. Jak wyliczyć proporcję odliczenia podatku VAT?

Sprzedaż zwolniona: 30 000 zł

Sprzedaż opodatkowana: 70 000 zł

Suma: 100 000 zł

Proporcja na rok 2020: 70 000 / 100 000 = 0,7

Proporcja w takim przypadku wyniesie 70% (75 000 / 100 000 x 100%). Zatem podatnik do sprzedaży mieszanej w roku 2020 powinien zastosować współczynnik 70%. Ten sam współczynnik będzie stosował w 2021 roku.

Odliczenie VAT od zakupów dotyczących odwołanych imprez

Według ustawy o VAT podatnik, który ponosi koszty (nabywając towary lub usługi) w celu wykonywania czynności opodatkowanych, ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Epidemia COVID-19 spowodowała odwołanie wielu wydarzeń kulturalnych, m.in. koncertów, kongresów, szkoleń, wydarzeń sportowych. Przedsiębiorcy, którzy ponieśli wydatki na organizację tych przedsięwzięć, nie utracą prawa do odliczenia podatku VAT.

Zgodnie z interpretacją indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przypadku gdy wydarzenie zostanie odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora, to nabyte przez niego towary i usługi z zamiarem wykorzystania ich do działalności opodatkowanej (zorganizowania wydarzenia) stanowią podstawę do dokonania odliczenia podatku VAT.

„[...] w sytuacji kiedy nabycie towarów i usług zostało poczynione z zamiarem wykorzystania ich do działalności opodatkowanej, ale z powodów pozostających poza kontrolą podatnika nie wykorzystał on nabytych towarów i usług w prowadzeniu tej działalności, prawo podatnika do odliczenia zostaje zachowane”. (Indywidualna Interpretacja Dyrektora KIS nr 0114-KDIP4-2.4012.251.2020.1.AA).

Przykład 2.

Pan Piotr prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT. W marcu 2020 roku zorganizował imprezę firmową dla swoich pracowników i z tego tytułu poniósł koszty związane z organizacją tego przedsięwzięcia. Wprowadzono obostrzenia związane z epidemią koronawirusa i impreza została odwołana. Czy w tym przypadku pan Piotr ma prawo do odliczenia podatku VAT od dokonanych zakupów, skoro odwołanie wydarzenia nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych?

W przypadku gdy pan Piotr nabył towary w celu wykonywania czynności opodatkowanych, ale z przyczyn niezależnych od siebie nie mógł ich wykorzystać, ma prawo do odliczenia podatku VAT.

Odliczenie VAT od zakupów dotyczących odwołanych wydarzeń z powodu koronawirusa w systemie wFirma.pl

W celu zaksięgowania faktury zakupu w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE i klikając na DODAJ, wybrać opcję FAKTURA VAT. Następnie w oknie, które się pojawi, trzeba uzupełnić wszystkie wymagane pola znajdujące się na otrzymanej fakturze zakupu.

Odliczenie VAT od zakupów dotyczących odwołanych imprez - faktura VAT

Tak zaksięgowana faktura zostanie ujęta w KPiR oraz rejestrze VAT zakupów zgodnie z datami wskazanymi w polu DATA KSIĘGOWANIA DO KPIR oraz DATA KSIĘGOWANIA DO VAT. 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów