0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Darowizna na rzecz walki z koronawirusem – rozliczenie na gruncie PIT i VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sytuacja związana z wirusem COVID-19 to był trudny okres dla wszystkich ludzi, a także dla gospodarki kraju. Dlatego też rząd, w ramach Tarczy Antykryzysowej, wprowadził wiele ulg dla przedsiębiorców. Dodatkowo Fundacja Siepomaga postanowiła zorganizowała zbiórkę na doposażenie szpitali w niezbędny sprzęt medyczny i środki ochrony. Wszelka pomoc mająca na celu walkę z COVID-19, nie tylko na rzecz wskazanej fundacji, może zostać rozliczona jako darowizna na rzecz walki z koronawirusem, gdy zostanie ona przekazana tak przez osobę prywatną, jak i osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Odliczenie jest możliwe w okresie 2020 - 2022 roku.

Darowizna na rzecz walki z koronawirusem w PIT

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT do kosztów działalności nie zalicza się darowizn przekazanych na rzecz organizacji, która realizuje cele pożytku publicznego. Dlatego też jeżeli podatnik chce odliczyć darowiznę na rzecz walki z koronawirusem, nie może ująć jej bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu. Darowizny te mogą zmniejszyć podstawę opodatkowania przy obliczaniu zaliczki na PIT lub zryczałtowanego podatku lub zostać odliczone dopiero w zeznaniu rocznym.

Podstawa opodatkowania może być zmniejszona o wartość darowizny przekazanej tylko w celach zapobiegania oraz zwalczania zakażeń koronawirusem na rzecz:

 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19;
 • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

Jeżeli darowizna na rzecz walki z koronawirusem została przekazana:

 • do 30 kwietnia 2020 r. – odliczenie następuje w 200% wartości darowizny;
 • w maju 2020 r. – odliczenie możliwe jest w 150% wartości darowizny;
 • od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. – podatnik odlicza kwotę, która odpowiada wartości przekazanej darowizny.
 • od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości 200% wartości darowizny,
 • od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. podlegają odliczeniu w wysokości 150% wartości darowizny,
 • od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 podlegają odliczeniu w wysokości kwoty odpowiadającej wartości darowizny.

Odliczenie darowizny w zaliczce na PIT

Aby odliczyć przekazaną darowiznę na cele określone powyżej, wystarczy pomniejszyć podstawę opodatkowania o wartość możliwą do odliczenia, w zależności od daty jej przekazania. Odliczenie darowizny w zaliczce dotyczy zarówno podatników opłacających podatek dochodowy (skala podatkowa, stawka podatku 19%), jak również opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, z wyjątkiem:

Odliczenie darowizny nie następuje również w przypadku opłacania podatku wynikającego z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Odliczenie darowizny w zeznaniu rocznym

Podatnicy, którzy nie zdecydują się na odliczenie darowizny związanej z walką z wirusem, mają możliwość uwzględnienia jej w zeznaniu rocznym. Przekazaną darowiznę należy wykazać w załączniku PIT-O w części B oraz w części D. W takiej sytuacji konieczne jest doprecyzowanie:

 • pełnej nazwy i kraju obdarowanego,
 • przekazanej kwoty.

Analogicznie do przypadku odliczenia darowizny w zaliczce, z takiej formy pomniejszenia podstawy opodatkowania nie skorzystają podatnicy rozliczający się kartą podatkową, opłacający zryczałtowany podatek z kapitałów pieniężnych oraz podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Jak dokumentować darowiznę na rzecz walki z koronawirusem?

Podstawą odliczenia darowizny związanej z walką z COVID-19 jest prawidłowa dokumentacja. Mowa tu o dowodach wpłaty na rachunek (w przypadku darowizny pieniężnej) bądź innych dowodach, które pozwalają na jednoznaczną identyfikację darczyńcy oraz przekazanej wartości darowizny. W przypadku darowizn innych niż pieniężne konieczne jest oświadczenie obdarowanego, wskazujące na jej otrzymanie.

Rozliczenie darowizny na rzecz walki z koronawirusem w wFirma.pl

W celu sporządzenia zeznania rocznego należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i wybrać odpowiednią formę deklaracji. 

Darowizna na rzecz walki z koronawirusem

 

Załącznik PIT/O można dodać przy generowaniu deklaracji bądź określić go na ostatniej stronie deklaracji rocznej.

Darowizna na rzecz walki z koronawirusem

Wówczas kwotę darowizny należy wprowadzić w części B, w polu 11 (w przypadku podatnika) lub w polu 12 (w przypadku małżonka).

Darowizna na rzecz walki z koronawirusem

Natomiast w części D należy zdefiniować pełną nazwę obdarowanego, jego kraj oraz wartość darowizny.

Darowizna na rzecz walki z koronawirusem

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów