0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przedsiębiorcy mają szansę na pełne zwolnienie z ZUS pomimo posiadania nadpłat na kontach!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podstawowym założeniem skorzystania z umorzenia składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej za okres od marca do maja 2020 roku było nieopłacanie składek za ten okres. Warunkiem koniecznym do spełnienia było nieposiadanie zaległości w ZUS, natomiast przedsiębiorcy posiadający nadpłaty na kontach w ZUS mogli liczyć tylko na częściowe zwolnienie. Kwoty nadpłat były bowiem zaliczane na poczet składek kwietniowych lub majowych. Obecnie przepisy niemalże karzą tych najpilniejszych przedsiębiorców wolących zapłacić za dużo niż za mało za ubezpieczenia. Czy jest szansa na zmiany? Czy omawiana grupa przedsiębiorców może liczyć na pełne zwolnienie z ZUS? Tak, do senatu trafiła nowa ustawa uchwalona przez sejm.

Nadpłata składek a zwolnienie z ZUS

Przedsiębiorca wnioskujący o zwolnienie z ZUS posiadający nadpłaty na swoich kontach na dzień 29 lutego 2020 roku nie mieli możliwości w pełni skorzystać z przysługującej im ulgi, kwoty nadpłat zostały bowiem przez ZUS automatycznie zaliczone na poczet przyszłych składek.

Co to oznacza w praktyce? Jeżeli przedsiębiorca opłacający np. preferencyjne składki (590,03 zł bez dobrowolnego chorobowego) wnioskujący o zwolnienie z ZUS posiadał na swoim koncie np. 300 zł nadpłaty na 29 lutego, wtedy kwotę tę ZUS zaliczał  automatycznie na poczet składek kwietniowych, przez co umorzenie za ten miesiąc przysługiwało takiej osobie w wymiarze 290,03 zł (590,03 zł - 300 zł).

Trzeba przyznać, że ZUS zagwarantował przedsiębiorcom posiadającym nadpłaty na kontach w ZUS drogę wyjścia z tej patowej sytuacji. W określonym z góry terminie osoby te mogły wnioskować do ZUS o zwrot nadpłaconych składek – wtedy przedsiębiorca miał szansę uzyskać zwolnienie z ZUS w pełnej wysokości.

Przedsiębiorca posiadający nadpłaty w ZUS miał prawo w określonych ustawowo terminach wnioskować o zwrot nadpłaconych składek.

Niestety, nadmiar informacji oraz chaos informacyjny, jaki towarzyszył wprowadzaniu kolejnych tarcz antykryzysowych, sprawił, że wielu przedsiębiorców nie wiedziało, że w ogóle może ich dotyczyć taka sytuacja oraz że mają oni możliwość jakkolwiek na nią zareagować.

Nowe propozycje sejmu

Problem wielu przedsiębiorców został na szczęście dostrzeżony. Sejm obecnie skierował do senatu projekt ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, w którego myśl: „W przypadku złożenia do dnia 30 czerwca 2020 r. wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek … zwalnia się z obowiązku opłacenia należnych składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec, kwiecień i maj 2020 r., w wysokości określonej w art. 31zo, także wówczas, gdy składki te zostały opłacone lub na poczet tych składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaliczył z urzędu nienależnie opłacone składki. Opłacone składki lub zaliczone z urzędu nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi na zasadach określonych …”.

Sejm złożył projekt ustawy zakładający możliwość odzyskania nadpłat ZUS, które instytucja ta zaliczyła na poczet przyszłych składek w przypadku korzystania przez przedsiębiorcę ze zwolnienia z ZUS.

Pełne zwolnienie z ZUS dla przedsiębiorców z nadpłatami

Czy regularnie rozliczający się z ZUS terminowi przedsiębiorcy mają szansę na godne traktowanie ze strony tej instytucji? Czy zostanie im przyznane pełne zwolnienie z ZUS za okres od marca do maja 2020 roku, pomimo posiadania przez nich nadpłat na kontach ZUS-owskich? Przekonamy się o tym już niedługo, kiedy senat przyjmie bądź odrzuci proponowaną ustawę sejmu. Nie można natomiast ukrywać nadziei wielu tysięcy Polaków na pozytywne rozpatrzenie tego projektu. Jeżeli ustawa zostanie przyjęta, trzeba będzie tylko oczekiwać informacji, czy przedsiębiorca, który utracił swoje nadpłaty, zobowiązany będzie wnioskować o ich zwrot.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów