0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie z ZUS - ostatni moment na wysłanie wniosku!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W związku z ogłoszonym stanem epidemii w naszym kraju rząd powziął decyzję o wdrożeniu systemu wsparcia dla polskich przedsiębiorców nazwany potocznie tarczą antykryzysową. Określone ustawą grupy przedsiębiorców mają możliwość ubiegać się m.in. o zwolnienie z ZUS, czyli o umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za okres od marca do maja 2020 roku włącznie. Do kiedy przedsiębiorcy mają czas na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek ZUS? Odpowiedzi znajdziesz w artykule!

Zwolnienie z ZUS - kto ma do niego prawo?

Wstępne założenia tarczy antykryzysowej zakładały możliwość ubiegania się o zwolnienie z ZUS tylko przez osoby samozatrudnione, które dodatkowo zobligowane były spełnić dwa warunki:

  • ich w przychód z działalności osiągnięty w pierwszym miesiącu, za jaki składany był wniosek, nie mógł przekroczyć kwoty 15 681 zł, bądź dochód takiego przedsiębiorcy nie mógł przekroczyć kwoty 7 000 zł
  • działalność była prowadzona przed dniem pierwszym kwietnia 2020 roku.

Liczne aktualizacje tarczy antykryzysowej poszerzyły grono potencjalnych odbiorców tej formy wsparcia. Pracodawcy zgłaszający w ZUS maksymalnie do 9 osób ubezpieczonych mają prawo wnioskować o 100% zwolnienie ze składek ZUS. Istotnym jest tutaj fakt, że przedsiębiorca musi być zgłoszony jako Płatnik składek przed 1 kwietnia 2020 roku.

Do liczby osób ubezpieczonych zgłoszonych w ZUS zalicza się również przedsiębiorca.

Aktualizacja tarczy antykryzysowej uwzględniła również poszerzenie grona odbiorców zwolnienia z ZUS o przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. Ta grupa pracodawców ma możliwość skorzystać z trzymiesięcznego umorzenia składek tylko w wysokości 50% kwoty należnej. W tym przypadku przedsiębiorca również powinien być zgłoszony jako płatnik składek w ZUS przed dniem 1 kwietnia 2020 roku.

Termin wnioskowania o zwolnienie z ZUS

Przyznanie umorzenia składek ZUS za okres od marca do maja 2020 roku nie jest  automatyczne. Oznacza to, że samozatrudniony bądź pracodawca spełniający odpowiednie warunki określone ustawą, chcący skorzystać ze zwolnienia ze składek, musi wnioskować o to poprzez złożenie odpowiedniego dokumentu w ZUS.

Termin na złożenie wniosku o zwolnienie z ZUS upływa z dniem 30 czerwca 2020 roku.

Wniosek o zwolnienie z ZUS przedsiębiorca może złożyć zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej za pomocą platformy PUE ZUS.

Przedsiębiorcy chcący skorzystać ze zwolnienia powinni jak najszybciej złożyć wniosek o umorzenie składek, ponieważ termin ten upłynie już na dniach.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów