0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Tarcza 5.0 wchodzi w życie – można już wnioskować o postojowe oraz zwolnienie ze składek

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od połowy października w życie weszła kolejna, już piąta, Tarcza antykryzysowa – zwana potocznie Tarczą branżową. Rozwiązania oferowane w jej ramach są powszechnie znane zarówno przedsiębiorcom, jak i samym pracownikom. Firmy z branż turystycznej, estradowej i wystawienniczej, spełniające odpowiednie warunki, mogą wnioskować o zwolnienie ze składek ZUS, a określone podmioty funkcjonujące w ramach wymienionych branż – o świadczenia postojowe. Komu i na jakich warunkach pomoże Tarcza 5.0? Jakie wnioski trzeba złożyć, aby otrzymać wsparcie? Odpowiadamy.

Tarcza 5.0 – oferowane wsparcie

Tarcza 5.0 została wprowadzona na potrzeby wsparcia działalności, które szczególnie mocno odczuły na sobie skutki panującej epidemii COVID-19, czyli firm z sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji czy wystaw. Oczywiście oferowane wsparcie dostępne jest dla firm spełniających konkretne ujęte w ustawie warunki.

Zwolnienie z ZUS

Ulga zwolnienie z ZUS tym razem objęła sobą miesiące od lipca do września br. włącznie. Przedsiębiorstwa, które:

  • zostały założone przed 30 czerwca 2020 roku;
  • odnotowały 75% spadek przychodów, porównując pierwszy miesiąc, za który został złożony wniosek o zwolnienie z ZUS z tym samym miesiącem z 2019 roku,

mają prawo ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku.

Już teraz można wnioskować o zwolnienie z ZUS poprzez portal PUE ZUS. Wnioski będzie można składać do końca listopada br.

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z omawianego zwolnienia, powinien użyć nowego rodzaj wniosku – RDZ-B.

Świadczenie postojowe

Tym razem świadczenie postojowe oferowane jest ściśle określonym grupom zawodowym, tzn. że prawo do tej formy wsparcia oferowane jest osobom prowadzącym działalność jako agenci turystyczni lub przewodnicy turystyczni.

Agenci turystyczni będą mogli wnioskować o świadczenie postojowe tylko w przypadku, gdy założyli oni działalność przed 1 kwietnia 2020 roku. Dodatkowo powinni oni odnotować przestój w prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID-19, a co więcej agent turystyczny nie może podlegać pod ubezpieczenia społeczne z innego tytułu. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przewodnicy turystyczni zyskują prawo wnioskowania o świadczenie postojowe tylko w przypadku, gdy ich praca ma charakter sezonowy, tzn. że była ona wykonywana maksymalnie przez 9 miesięcy w 2019 roku. Tarcza 5.0 zakłada, że przewodnik turystyczny będzie miał prawo do omawianego świadczenia, gdy dokonał on zawieszenia działalności gospodarczej po 31 sierpnia 2019 roku oraz że nie podlega on ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. z tytułu umowy o pracę, zlecenia). Wyjątek stanowi przypadek, gdy podlega on ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Świadczenie postojowe wynosi 2080 zł, jest zwolnione z opodatkowania i można je otrzymać maksymalnie 3 razy. Wnioski można już składać poprzez PUE ZUS.

Aby wnioskować o świadczenie postojowe z tarczy 5.0, należy złożyć wniosek RSP-DB.

Dodatkowe świadczenie postojowe

Tarcza 5.0 oferuje również możliwość wtórnego ubiegania się o świadczenie postojowe dla przedsiębiorców zajmujących się głównie:

  • przewozami wycieczkowymi i turystycznymi;
  • wystawianiem i występowaniem w przedstawieniach (teatr, opera, balet cyrk);
  • prowadzeniem escape roomów, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż czy jarmarków.

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje tylko, gdy dany przedsiębiorca chociaż raz otrzymał już taką formę wsparcia oraz przede wszystkim uzyskał przychód z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r.

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł lub 1300 zł i można z niego skorzystać maksymalnie 3 razy. Wnioski dostępne są już na PUE ZUS.

Do wnioskowania o dodatkowe świadczenie postojowe służy wniosek RSP-DD.

Niestety Tarcza 5.0 objęła sobą tylko ściśle określone podmioty z branż turystycznej, estradowej i wystawienniczej, przez co wiele firm, które odnotowały znaczące straty w ostatnich miesiącach niefunkcjonujące w wymienionych branżach, już zakończyły swoją działalność bądź niedługo będą do tego zmuszone.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów