0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jednak nie dla rodziców dzieci do 12 roku życia!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W obliczu  ogłoszonego stanu epidemii rząd jest zmuszony, aby pracować nad nowymi rozwiązaniami oraz nad wprowadzaniem zmian w pierwotnej specustawie – Tarczy antykryzysowej. Wielu rodziców liczy na zmianę przepisu dotyczącego zasiłku chorobowego. Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał rodzicom dzieci do 12 roku życia? Wyjaśniamy w artykule. 

Kto nie ma szans na dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Jedną z propozycji zmian przepisów Tarczy antykryzysowej była możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego przez rodziców dzieci do lat 12. Jednak do podpisu prezydenta trafiła poprawka Tarczy antykryzysowej już bez tego zapisu. Sejm na ostatnim posiedzeniu odrzucił propozycję dodatkowego zasiłku dla opiekunów dzieci do 12 roku życia.

Rodzice dzieci do 12 roku życia nie otrzymają dodatkowego zasiłku opiekuńczego!

Dla kogo dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Początkowo dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał jedynie rodzicom dzieci do lat 8, jednak wprowadzono już w tym zakresie zmiany. Obecnie dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19 przysługuje rodzicom dzieci:

  • do 8 roku życia
  • do 16 roku życia mających orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 roku życia mających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ponadto z tego zasiłku mogą także skorzystać rodzice lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Istotne jest, że zasiłek ten nie przysługuje, gdy drugi z rodziców dziecka może zapewnić mu opiekę, np. korzysta z urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, wychowawczego.

Według aktualnych przepisów ubezpieczony rodzic dziecka może korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 26 kwietnia 2020 r. Natomiast w celu otrzymania dodatkowego zasiłku należy złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Mimo że katalog osób, które mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, jest coraz szerszy, to omija grupy rodziców, które tego potrzebują. Większość rodziców dzieci powyżej 8 roku życia nie chce zostawiać ich samych w domach i z niecierpliwością czekają na zmianę przepisów. Niestety wykreślenie zapisu o zasiłku dla dzieci do 12 roku życia mocno rozczaruje wszystkich opiekunów.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów