Artykuły z dnia: 2022-05-20

Artykuły:

Czy warto wybrać kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem?

Każdy kredyt bankowy obarczony jest mniejszym lub większym poziomem ryzyka. Przeczytaj artykuł i sprawdź czy warto wybrać kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem

20 maja 2022

Jak odliczyć składkę zdrowotną w 2022 roku?

To już pewne – przedsiębiorcy będą mogli odliczyć składkę zdrowotną opłaconą w ramach działalności gospodarczej w wyliczeniu podatku za czerwiec lub II kwartał. Sprawdziliśmy, jak odliczyć składkę zdrowotną oraz kto może skorzystać z preferencji?

20 maja 2022

Wypowiedzenie zmieniające a czasowe oddelegowanie do innej pracy

Co to jest wypowiedzenie umowy o pracę i czym się ono różni od wypowiedzenia zmieniającego? Jakie może nieść ze sobą skutki wypowiedzenie zmieniające? Kiedy stosuje się wypowiedzenie zmieniające a kiedy oddelegowanie pracownika do innej pracy? Sprawdź!

20 maja 2022

Likwidacja stanowiska pracy a konieczność wypłacenia odprawy

Likwidacja stanowiska pracy nie zawsze oznacza konieczność wypłacenia odprawy. Dowiedz się więcej na temat tego, jakie czynniki determinują wypłacenie odprawy, w jakiej wysokości się należy i w jaki sposób ją obliczać. Przeczytaj artykuł!

20 maja 2022

Umowa na zastępstwo – rozwiązanie i ponowna rekrutacja

Umowa na zastępstwo, choć ze swej istoty ma charakter doraźny, może trwać niekiedy dość długo, np. gdy zastępowany pracownik korzysta z następujących po sobie urlopów związanych z rodzicielstwem. Przeczytaj i dowiedz się więcej ile może trwa taka umowa!

20 maja 2022

Kasa fiskalna dla prawników - czy jest obowiązkowa?

Czy kasa fiskalna dla prawników świadczących usługi prawnicze jest obowiązkowa i nie można korzystać ze zwolnienia?

20 maja 2022

Czy możliwy jest niepełny etat w systemie równoważnym?

Czy możliwy jest niepełny etat w systemie równoważnym czasu pracy? Co na ten temat mówią przepisy Kodeksu pracy? Jakich zasad należy przestrzegać? Na te i inne pytania odpowiada nasz artykuł. Przeczytaj i poznaj odpowiedzi!

20 maja 2022

Czy biuro rachunkowe może być pozwane za czyn nieuczciwej konkurencji?

Przedsiębiorcy dopuszczają się często nielegalnych praktyk względem konkurencji, nie mając świadomości, że te podlegają karze. Sprawdźmy zatem, czy biuro rachunkowe może być pozwane za czyn nieuczciwej konkurencji? Na pytania odpowiadamy w artykule!

20 maja 2022

Opłata wstępna w kosztach uzyskania przychodu na gruncie CIT

Opłata wstępna jest należnością jaką przedsiębiorca wpłaca na poczet zakupionego pojazdu. Opłata wstępna w kosztach na gruncie CIT jest dozwolona, pod warunkiem spełniania przesłanek, jakie wskazuje Ustawodawca. Sprawdziliśmy, o czym należy pamiętać!

20 maja 2022

Zapis windykacyjny - kiedy jest bezskuteczny?

Zapis windykacyjny jest postanowieniem zawartym w testamencie, na mocy którego można przekazać określoną rzecz lub prawo w ręce innej osoby. Aby mógł być on skuteczny, powinien zostać sporządzony w odpowiedniej formie. Co to oznacza? Wyjaśniamy!

20 maja 2022

Podatek PCC a zakup samochodu osobowego za granicą

Podatek PCC podlega zapłacie w momencie nabycia rzeczy ruchomej pomiędzy osobami fizycznymi. Zakup samochodu osobowego również podlega takiemu opodatkowaniu. W artykule wyjaśnimy, czy PCC należy płacić w sytuacji zakupu samochodu za granicą!

20 maja 2022

Zryczałtowany podatek dochodowy przy umowach zlecenia i o dzieło

Umowy cywilnoprawne nie zawsze powinny być opodatkowane na zasadach ogólnych. W niektórych przypadkach bowiem należy stosować zryczałtowany podatek dochodowy. Sprawdź na czym polega opodatkowanie w taki sposób i jakie niesie obowiązki u pracodawcy!

20 maja 2022

Podatek od wygranych. Ile wynosi i kiedy trzeba go zapłacić?

Otrzymując nagrodę w konkursie lub prezent, należy zapłacić podatek od wygranej. Jednak nie w każdej sytuacji trzeba go uiszczać. Dowiedz się, kiedy płaci się podatek od wygranych i ile wynosi takie podatek oraz na kim ciąży obowiązek jego zapłaty!

20 maja 2022

Obowiązek podatkowy VAT - czy zależy od momentu wystawienia faktury?

Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT jest ważny zarówno dla sprzedawcy, jak i nabywcy. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT? Czy data powstania obowiązku zależna jest od momentu wystawienia faktury? Przeczytaj i dowiedz się więcej!

20 maja 2022

Wypłata dywidendy dla zagranicznej spółki a certyfikat rezydencji

Certyfikat rezydencji zagranicznych osób prawnych pozwała na prawidłowe rozliczenie dochodu osiąganego przez zagraniczną osobę prawną. Wypłata dywidendy dla zagranicznej spółki jako jeden z tego typu przychodów - ten temat omawiamy w artykule!

20 maja 2022

Mały ZUS od dochodu – przepisy w praktyce!

Obecnie przedsiębiorcy mogą korzystać z małego ZUS plus, dzięki któremu składki społeczne można naliczać od dochodu. Kto może skorzystać z tej ulgi i jak ustalić wysokość składek? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

20 maja 2022

Faktura korygująca - zasady rozliczania korekty in plus, in minus

Faktura korygująca to dokument wystawiany w przypadku popełnienia błędu lub dokonania zmian na fakturze pierwotnej, który może powodować zwiększenie bądź zmniejszenie podstawy opodatkowania. Jak wystawić fakturę korygującą sprzedaż in plus oraz in minus?

20 maja 2022

Zaliczka czy zadatek - co wybrać do udokumentowania transakcji?

Różnice między zadatkiem a zaliczką można dostrzec dopiero w momencie kiedy nie zostanie zrealizowana umowa. Skutki mogą okazać się niekorzystne dla nas. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się co jest korzystniejsze - zaliczka czy zadatek.

20 maja 2022

Działalność nierejestrowana a NIP - czy jest konieczny?

Zaczynasz prowadzić działalność nierejestrowaną i nie wiesz czy musisz posiać NIP? Może wystarczy posługiwać się PESEL-em bądź nie potrzebny ci numer identyfikacyjny wcale? W artykule opisujemy jaki związek ma działalność nierejestrowana a NIP!

20 maja 2022

Sfałszowanie podpisu - jakie kary grożą?

Sfałszowanie podpisu przez pracownika wiąże się z możliwością rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy. Na czym polega odpowiedzialność materialna i karna za ten czyn? Przeczytaj i sprawdź jakie kary grożą za sfałszowanie podpisu.

20 maja 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów