0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

13 wyników dla tematu: kary-umowne

Artykuły:

Kary umowne w umowie o zamówienia publiczne

Kara umowna może stanowić dla zamawiającego istotne zabezpieczenie terminowego i prawidłowego wykonania umowy. Czy wiesz, jak wyglądają kary umowne w umowie o zamówienia publiczne? Co należy wiedzieć o umowie w zamówieniach publicznych? Wyjaśniamy!

2 marca 2023

Kary zastosowane w umowie zleceniu w praktyce

Zawierając umowę zlecenie, wielu przedsiębiorców zastanawia się jak zabezpieczyć swoje interesy. Kary zastosowane w umowie zleceniu mogą być odpowiedzią na obawy pracodawców. Zobacz, jakie zapisy można wprowadzić do umowy zlecenie. Przeczytaj!

6 września 2022

Kara umowna - orzecznictwo w sprawie zastrzegania

Kara umowna to często stosowane w praktyce zabezpieczenie należytego wykonania umowy i jest swojego rodzaju gwarancją spełnienia świadczenia przez dłużnika. W jaki sposób należy ją określić i jak prawidłowo ją zastrzec? Dowiesz się czytając artykuł!

23 listopada 2021

Kary umowne za nieterminowe wykonanie usługi a koszty podatkowe

Kary umowne z tytułu opóźnień w wykonaniu usługi są często stosowanym rozwiązaniem. Czy kary umowne za nieterminowe wykonanie usługi stanowią koszty uzyskania przychodów w działalności? Odpowiadamy! Sprawdź, jakie stanowisko zajmują organy podatkowe!

17 listopada 2021

Kary umowne w prawie pracy – czy dopuszczalne?

Czy wiesz jakie kary umowne występują w prawie pracy? Czy istnieje możliwość zwrócenia się o zmniejszenie kary umownej do pracodawcy? Czy kara umowna może korzystnie wpłynąć na pracownika? Na te i inne pytania odpowiadamy w artykule!

12 czerwca 2018

Kary umowne w KPiR - ujęcie w świetle podatku dochodowego

Kary umowne, które otrzymał podatnik, stanowią przychód podatkowy. Natomiast zapłacone kary umowne nie zawsze są jednoznaczne z kosztem uzyskania przychodu. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak ewidencjonować kary umowne i z czego wynikają ich wysokości!

31 grudnia 2017

Kara umowna nie zawsze jest kosztem podatkowym

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy często narażeni są na dodatkowe koszty. W przypadku niewywiązania się z warunków zawartej umowy może zostać nałożona na nich kara umowna. Przeczytaj i sprawdź, czy można zaliczyć ją do kosztów podatkowych!

8 września 2017

Kary umowne a koszty uzyskania przychodów w działalności

Przedsiębiorcy nierzadko mają problem z dostarczeniem towaru do nabywcy zgodnie z założonym terminem dostaw. W wyniku opóźnień podatnik może otrzymywać kary umowne. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, czy jest możliwe ich ujęcie w kosztach firmy.

23 sierpnia 2017

Ewidencja kar umownych w KPiR - jak ją prowadzić?

Kary umowne najczęściej dotyczą nieterminowego wykonania przedmiotu umowy bądź nienależytego ze względu na jakość wykonania. Wówczas podatnik powinien prowadzić ewidencje kar umownych. Zobacz, jak ewidencja kar umownych powinna być ujmowana w KPiR!

11 lipca 2017

Kiedy kontrahent musi zapłacić karę umowną?

Kara umowna jest instytucją bardzo powszechnie stosowaną w obrocie gospodarczym i często poddawaną modyfikacjom prowadzącym do odejścia od typowego, ustawowego jej modelu. Przeczytaj więcej na temat tego kiedy kontrahent musi zapłacić karę umowną!

7 lipca 2017

Koszty windykacji pokryte przez dłużnika?

Chyba każdy wierzyciel chciałby przenieść koszty windykacji na dłużnika w sytuacji, kiedy samodzielne próby odzyskania długu nie pomagają i wierzyciel decyduje się skorzystać z profesjonalnej pomocy windykacyjnej. Czy jest to możliwe?

23 lipca 2014

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów