Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły na temat kary umowne

2018-06-12

Prawo pracy

Kary umowne w prawie pracy – czy dopuszczalne?

Kary umowne na korzyść pracownika Czy wiesz jakie kary umowne występują w prawie pracy? Czy istnieje możliwość zwrócenia się o zmniejszenie kary umownej do pracodawcy? Czy kara umowna może korzystnie wpłynąć na pracownika? Na te i inne pytania odpowiadamy w artykule! czytaj dalej

Kary umowne w KPiR - ujęcie w świetle podatku dochodowego

Kary umowne a przychód Kary umowne, które otrzymał podatnik, stanowią przychód podatkowy. Natomiast zapłacone kary umowne nie zawsze są jednoznaczne z kosztem uzyskania przychodu. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak ewidencjonować kary umowne i z czego wynikają ich wysokości! czytaj dalej

Kara umowna nie zawsze jest kosztem podatkowym

Kara umowna w kosztach firmowych Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy często narażeni są na dodatkowe koszty. W przypadku niewywiązania się z warunków zawartej umowy może zostać nałożona na nich kara umowna. Przeczytaj i sprawdź, czy można zaliczyć ją do kosztów podatkowych! czytaj dalej

Kary umowne a koszty uzyskania przychodów w działalności

Kary umowne - czy stanowią koszt firmowy? Przedsiębiorcy nierzadko mają problem z dostarczeniem towaru do nabywcy zgodnie z założonym terminem dostaw. W wyniku opóźnień podatnik może otrzymywać kary umowne. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, czy jest możliwe ich ujęcie w kosztach firmy. czytaj dalej
2017-08-14

Prawo pracy

Kary zastosowane w umowie zleceniu w praktyce

Kary zastosowane w umowie zleceniu w praktyce Zawierając umowę zlecenie, wielu przedsiębiorców zastanawia się jak zabezpieczyć swoje interesy. Kary zastosowane w umowie zleceniu mogą być odpowiedzią na obawy pracodawców. Zobacz, jakie zapisy można wprowadzić do umowy zlecenie. Przeczytaj! czytaj dalej

Ewidencja kar umownych w KPiR - jak ją prowadzić?

Ewidencja kar umownych w KPiR Kary umowne najczęściej dotyczą nieterminowego wykonania przedmiotu umowy bądź nienależytego ze względu na jakość wykonania. Wówczas podatnik powinien prowadzić ewidencje kar umownych. Zobacz, jak ewidencja kar umownych powinna być ujmowana w KPiR! czytaj dalej

Kiedy kontrahent musi zapłacić karę umowną?

Kontrahent musi zapłacić karę umowną - w jakich sytuacjach? Kara umowna jest instytucją bardzo powszechnie stosowaną w obrocie gospodarczym i często poddawaną modyfikacjom prowadzącym do odejścia od typowego, ustawowego jej modelu. Przeczytaj więcej na temat tego kiedy kontrahent musi zapłacić karę umowną! czytaj dalej

Koszty windykacji pokryte przez dłużnika?

koszty windykacji pokryte przez dłużnika Chyba każdy wierzyciel chciałby przenieść koszty windykacji na dłużnika w sytuacji, kiedy samodzielne próby odzyskania długu nie pomagają i wierzyciel decyduje się skorzystać z profesjonalnej pomocy windykacyjnej. Czy jest to możliwe? czytaj dalej