0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

18 wyników dla tematu: postepowanie-egzekucyjne

Artykuły:

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego - wszystko co musisz wiedzieć!

Postępowanie egzekucyjne może zostać zawieszone w przypadku pojawienia się przeszkody, która uniemożliwia lub utrudnia jego prowadzenie. W jaki sposób przebiega zawieszenie postępowania egzekucyjnego? Dowiedz się z naszego artykułu!

19 września 2023

Zajęcie konta bankowego przed Urząd Skarbowy - kiedy jest możliwe?

Zajęcie konta przez Urząd Skarbowy co do zasady dotyczy przedsiębiorców posiadających zaległości podatkowe, w stosunku do których zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Jego zajęcie odbywa się na podstawie zawiadomienia wysyłanego do banku.

9 czerwca 2023

Zajęcie udziałów w spółce z o.o. – czy można dokonać ich sprzedaży?

Jakie ograniczenia przy zbyciu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą wyniknąć z ich zajęcia? Czy zajęcie udziałów w postępowaniu egzekucyjnym uniemożliwia taką sprzedaż? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

17 maja 2023

Postępowanie egzekucyjne - jakie prawa ma dłużnik?

Czy wiesz, w jakich sytuacjach może mieć miejsce postępowanie egzekucyjne? Na jakich zasadach odbywa się zajęcie egzekucyjne oraz jakie prawa ma w takiej sytuacji dłużnik? Przeczytaj poniższy artykuł i poznaj prawa, które przysługują dłużnikowi!

25 stycznia 2023

Czy istnieją pozapłacowe świadczenia niepodlegające egzekucji?

Gdy pracownik jest dłużnikiem i zalega ze spłatą należności, może być wszczęte postępowanie egzekucyjne. Co jeśli otrzymuje inne świadczenia o charakterze pozapłacowym? Sprawdź czy istnieją pozapłacowe świadczenia niepodlegające egzekucji?

1 lipca 2022

Czynność opisu i oszacowania nieruchomości przez komornika

Egzekucja z nieruchomości stanowi metodę dochodzenia należności dla wierzyciela. Po przeprowadzeniu zajęcia nieruchomości komornik przystępuje do dokonania jej opisu i oszacowania. Czynność opisu i oszacowania nieruchomości - poznaj termin oraz zasady!

11 marca 2022

Postępowanie egzekucyjne – tarcza antykryzysowa

Rada Ministrów sporządza nowe rozporządzenie obejmujące postępowanie egzekucyjne podczas epidemii wirusa SARS-CoV-2. Dowiedz się, czy wszystkie postępowania egzekucyjne będą wstrzymane oraz na czym będzie polegało ich zawieszenie!

17 sierpnia 2020

Jakie dane osobowe przetwarza komornik sądowy

Czy komornik może zostać uznany za odbiorcę danych w rozumieniu RODO? Jakie dane osobowe przetwarza komornik sądowy? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie są obowiązki komornika przetwarzającego dane dłużnika na potrzeby postępowania egzekucyjnego!

23 czerwca 2020

Na czym polega i kogo dotyczy egzekucja administracyjna?

Organy administracyjne w celu wyegzekwowania należności mogą wszcząć postępowanie egzekucyjne. Z czym wiąże się egzekucja administracyjna i kiedy może do niej dojść? Jaki organ jest uprawniony do prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji?

24 września 2019

Powództwo przeciwegzekucyjne - czym jest?

Co zrobić w momencie, gdy wszczęte postępowanie egzekucyjne przez komornika nie jest według dłużnika słuszne? Czym charakteryzuje się powództwo przeciwegzekucyjne i jakie są jego rodzaje? Kto może z takim powództwem wystąpić? Sprawdź w artykule!

23 września 2019

Umorzenie egzekucji prowadzonej przez komornika

Umorzenie egzekucji przez komornika może spowodowane np. tym, że nie udało się ustalić majątku dłużnika. Umorzenie egzekucji nie oznacza, że dług przestaje istnieć. Wierzyciel może złożyć kolejny wniosek o egzekucję nawet po kilku latach.

24 czerwca 2019

Natychmiastowa wykonalność wyroku w sprawach cywilnych

Natychmiastowa wykonalność nadana przez sąd występuje w przypadku, gdy roszczenie uznane jest przez pozwanego, bądź w sprawach z prawa pracy czy przy zasądzeniu alimentów. W innych przypadkach sąd może nadać rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek.

2 sierpnia 2018

Co oznacza wysłuchanie dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

Wysłuchanie dłużnika oraz wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym ma na celu uzyskanie niezbędnych informacji do podjęcia decyzji w przedmiocie postępowania. Jakie kroki może podjąć sąd? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

14 lipca 2017

Prawa dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, czyli jak bronić swoich racji

Nie wolno zapomnieć, że podczas egzekucji komorniczej dłużnik posiada swoje prawa! W poniższym artykule zostało przedstawione jak w praktyce wyglądają prawa dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym. Przeczytaj i dowiedz się więcej!

21 czerwca 2017

ZUS - kara za niepłacenie składek nie może być podwójna

Przedsiębiorca powinien na bieżąco regulować swoje zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przeciwnym przypadku ZUS ma prawo do ukarania nierzetelnego płatnika. Jaka jest kara za niepłacenie składek? Czy może być podwójna? Dowiedz się!

13 czerwca 2017

Egzekucja długu z konta bankowego dłużnika

Jednym z często stosowanych przez komorników sposobów na dokonanie egzekucji długu jest zajęcie go z rachunku bankowego dłużnika. Niekiedy nie zawsze jest to możliwe. Sprawdź, na czym polega egzekucja długu i jakie są jej skutki! Odpowiedź w artykule!

7 października 2016

Postępowanie egzekucyjne a koszty zapytań

Postępowanie egzekucyjne wiąże się z wieloma kosztami dodatkowymi, oraz składaniem wielu zapytań, które również są płatne. Gdzie należy składać zapytania odnośnie składników majątku dłużnika? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

24 września 2015

Postępowanie windykacyjne

Chcesz wiedzieć więcej na temat windykacji? Przeczytaj poniższy artykuł!

11 grudnia 2014

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów