0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Co oznacza wysłuchanie dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wysłuchanie dłużnika w kodeksie postępowania cywilnego

Instytucja wysłuchania stron w postępowaniu egzekucyjnym unormowana została w art. 827 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z przepisami wspomnianego artykułu, wysłuchanie dłużnika oraz wierzyciela ma miejsce przed zawieszeniem lub umorzeniem postępowania egzekucyjnego.

Wysłuchanie dłużnika i wierzyciela

Wysłuchanie jest niczym innym jak pismem skierowanym do wierzyciela i dłużnika, w którym komornik informuje strony, że postępowanie egzekucyjne w danej sprawie zostanie  umorzone bądź zawieszone. Istotą wysłuchania jest ustalenie niezbędnych okoliczności do podjęcia decyzji w tym przedmiocie. W przesłanym piśmie organ egzekucyjny uzasadnia dlaczego podjął taką decyzję, wskazuje jakie informacje zdołał uzyskać poprzez prowadzone postępowanie.

Przykładowym powodem umorzenia/zawieszenia postępowania może być sytuacja, w której wierzyciel nie wskazał mienia dłużnika z którego może być prowadzona egzekucja. Komornik udziela również pouczenia kierowanego do wierzyciela i zobowiązuje go tym samym do wskazana majątku dłużnika we wskazanym terminie, pod rygorem umorzenia postępowania. Jeżeli w toku postępowania egzekucyjnego został zajęty majątek dłużnika, który nie okazał się być wystarczający na zaspokojenie egzekwowanych należności, lub w sytuacji, w której wierzyciel udowodni, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swojej należności, w takim przypadku wierzyciel może wystąpić do sądu z wnioskiem o wyjawienie majątku dłużnika.

Ponadto wierzyciel może złożyć wniosek o przekazanie egzekucji do komornika, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, może również zobowiązać komornika do prowadzenia egzekucji z innych sposobów, np. gdy egzekucja z wynagrodzenia, bądź z rzeczy ruchomych okazała się bezskuteczna, wtedy wierzyciel może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

Należy pamiętać, że wysłuchania dłużnika czy też wierzyciela nie ma w sytuacji, gdy umorzenie postępowania egzekucyjnego następuje z mocy prawa, bądź woli wierzyciela.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów