0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

17 wyników dla tematu: rezydencja-podatkowa

Artykuły:

Oświadczenie cudzoziemca o rezydencji podatkowej - wzór do pobrania

Prawidłowe rozliczenie wynagrodzenia cudzoziemca zależy od tego jaki posiada status rezydencji podatkowej. Pracodawca powinien otrzymać oświadczenie cudzoziemca o rezydencji podatkowej. Pobierz darmowy wzór tego oświadczenia!

26 lipca 2023

Ważność certyfikatu rezydencji

Certyfikat rezydencji jest dokumentem wydawanym przez właściwy dla podatnika organ administracji podatkowej potwierdzającym miejsce rezydencji podatnika dla celów podatkowych. W jaki sposób określamy ważność certyfikatu rezydencji? Sprawdź!

14 czerwca 2023

Przeniesienie rezydencji podatkowej - jak przebiega procedura?

Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą mogą przenieść firmę za granicę w celu optymalizacji podatkowej. Czy wiesz, jak wygląda przeniesienie rezydencji podatkowej? Jak ustalić miejsce zamieszkania na cele wyboru kraju opodatkowania? Sprawdź!

22 marca 2023

Opodatkowanie emerytury z zagranicy

Osoba na emeryturze może uzyskiwać dochody z tytułu wcześniej wykonywanej pracy za granicą. Dowiedz się czy w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania dla ustalenia miejsca opodatkowania emerytury z zagranicy ważne są postanowienia właściwej umowy!

29 grudnia 2022

Rezydencja podatkowa - czy można z niej zrezygnować?

Rezydencja podatkowa determinuje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym, stąd korzystna pod względem podatkowym mogłaby się wydawać zmiana statusu podatkowego. Sprawdź w artykule, czy istnieje możliwość rezygnacji z polskiej rezydencji podatkowej!

19 grudnia 2022

Kiedy pracownik-cudzoziemiec składa oświadczenie o rezydencji podatkowej?

Ustalenie rezydencji podatkowej jest bardzo ważne, bowiem od tego zależy jaką stawkę podatku pobiera się od wynagrodzenia. Kto jest zobowiązany, aby złożyć oświadczenie o rezydencji podatkowej? Jakie elementy powinien zawierać ten dokument? Sprawdź!

6 października 2022

Rezydencja podatkowa a obowiązek podatkowy

Czy ustalenie rezydencji podatkowej cudzoziemca w Polsce następuje w oparciu o jego oświadczenie? Czym jest i czemu służy certyfikat rezydencji? Sprawdź w artykule czym jest rezydencja podatkowa i jak wpływa na obowiązek podatkowy!

29 sierpnia 2022

Certyfikat rezydencji a umowa cywilnoprawna z obywatelem Ukrainy

Dla obywatela z Ukrainy jest inny sposób rozliczania wynagrodzenia. W inny sposób polski pracodawca rozlicza również opodatkowanie wypłaconego wynagrodzenia oraz typ rocznej informacji. Co w sytuacji gdy certyfikat rezydencji podatkowej ulegnie zmianie?

4 listopada 2021

Pracownicy transgraniczni a PIT - w którym kraju płacą podatek?

Pracownicy transgraniczni wykonują pracę na rzecz pracodawców z zagranicy. Kłopotliwe w tym przypadku jest jednak określenie miejsca opodatkowania wykonywanej pracy. Wprowadzono jednak porozumienie w tej sprawie. Dowiedz się więcej na ten temat z artykułu

8 lipca 2021

Zmiana rezydencji podatkowej a konieczność zapłaty podatku

Przeniesienie ośrodka interesów życiowych powoduje zmianę rezydencji podatkowej. Czy to zjawisko sprawi, że powstanie obowiązek uregulowania exit tax? Z artykułu dowiesz się, czy zmiana rezydencji podatkowej wiąże się z koniecznością zapłaty podatku!

20 kwietnia 2021

Praca zdalna wykonywana w RP a zatrudnienie u zagranicznego pracodawcy

Praca zdalna staje się coraz powszechniejszą formą wykonywania pracy. Dotyczy to również pracowników, którzy w RP wykonują pracę zdalną dla zagranicznego pracodawcy. W takim przypadku istotną kwestią staje się odprowadzanie podatku do odpowiedniego kraju.

14 kwietnia 2021

Jak udokumentować zagraniczną rezydencję podatkową?

Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2021 w zakresie zastosowania ulgi abolicyjnej rodzą pytania w jaki sposób potwierdzić miejsce spełnienia obowiązku podatkowego. W tym artykule dowiesz się, jak udokumentować zagraniczną rezydencję podatkową!

23 marca 2021

Jak skorygować błędne rozliczenie cudzoziemca według stawki zryczałtowanej podatku zamiast na zasadach ogólnych?

Jak wygląda rozliczenie cudzoziemca w Polsce? Kiedy zastosować rozliczenie cudzoziemca wg ryczałtu, a na zasadach ogólnych? Jakie są skutki błędnego rozliczenia pracownika z zagranicy? Jak wykonać korektę rozliczeń? Przeczytaj i sprawdź!

13 października 2020

Likwidacja ulgi abolicyjnej – kolejne zmiany podatkowe w 2021!

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawiła się informacja o przygotowywanym przez Ministerstwo Finansów projekcie zmian ustawy o PIT. Przewidywana jest w niej likwidacja ulgi abolicyjnej, która dotknie osoby zarabiające za granicą.

9 września 2020

EXIT TAX – podatek od wyjścia

EXIT TAX, czyli podatek od wyjścia, naliczany jest od niezrealizowanych zysków w przypadku, gdy dojdzie do zmiany rezydencji podatkowej. Przeczytaj w naszym artykule, co to oznacza, a także kiedy konkretnie i w jakiej wysokości nalicza się EXIT TAX.

12 maja 2020

Uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej - jak wygląda procedura?

Swoboda przemieszczania się i związana z tym możliwość osiągania korzyści finansowych stwarza obowiązek do potwierdzenia miejsca opodatkowania osiągniętych dochodów. Jak wygląda uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej w Polsce?. Dowiedz się!

4 lutego 2020

Zarejestrowanie firmy za granicą a stałe zamieszkiwanie w Polsce

Coraz więcej podatników decyduje się na zarejestrowanie firmy za granicą, co często jest związane z niższymi stawkami podatkowymi, które tam obowiązują. Jak wygląda sytuacja gdy podatnik prowadzi działalność w kraju oraz rejestruje firmę za granicą?

1 marca 2018

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów