Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły na temat świadectwo pracy

2019-08-02

Urlopy i inne

Dodatkowy staż pracy a ponowne przeliczenie wymiaru urlopu

Udokumentowany dodatkowy staż pracy - jak przeliczyć wymiar urlopu? Jak powinien zachować się pracodawca w sytuacji gdy pracownik w trakcie trwania umowy doniósł swoje świadectwa pracy potwierdzające dodatkowy staż pracy? Jak przeliczyć poprawnie nowy wymiar urlopu? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w artykule! czytaj dalej
2019-07-10

Dokumenty

Świadectwo pracy - wzór z szerokim omówieniem

Świadectwo pracy - wzór z szerokim omówieniem Jednym z obowiązków pracodawcy jest terminowe i prawidłowe wydanie świadectwa pracy. Nie wywiązanie się z tego obowiązku uznaje się za wykroczenie. Sprawdź, jakie elementy powinno zawierać świadectwo pracy i pobierz darmowy wzór w formacie pdf i docx! czytaj dalej
2019-07-04

Prawo pracy

Odszkodowanie za nieterminowe bądź niewłaściwie sporządzone świadectwo pracy

Odszkodowanie za nieterminowe bądź niewłaściwie sporządzone świadectwo pracy Jednym z obowiązków pracodawcy jest wystawienie świadectwa pracy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. Czy pracownik, który otrzymał niewłaściwie sporządzone świadectwo pracy lub otrzymał je po terminie ma prawo do odszkodowania? Sprawdź! czytaj dalej
2019-07-03

Dokumenty

Świadectwo pracy – wzór z szerokim omówieniem

Świadectwo pracy – darmowy wzór z omówieniem Świadectwo pracy jest bardzo ważnym dokumentem potwierdzającym zatrudnienie u danego pracodawcy. Powinno być ono wydane w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania umowy. Co powinno zawierać? Dowiedz się i pobierz darmowy wzór w formacie PDF i DOCX! czytaj dalej
2019-04-12

Prawo pracy

Świadectwo pracy - kiedy należy je wydać i co musi zawierać?

Świadectwo pracy - kiedy wydać? Świadectwo pracy to dokument wydawany pracownikowi potwierdzający okres zatrudnienia oraz wykazujący wiele kluczowych danych związanych z przebiegiem pracy w danej firmie. Co powinno zawierać? W jakim terminie należy wręczyć je pracownikowi? Przeczytaj! czytaj dalej
2019-04-02

Prawo pracy

Zwolnienie z pracy w dokumentacji kadrowej w praktyce

Zwolnienie z pracy w dokumentacji kadrowej w praktyce Jakie są terminy obowiązujące przy rozwiązywaniu umowy o pracę i jak możemy je modyfikować? Jak przechowywać dokumenty w aktach osobowych i na co zwrócić szczególną uwagę? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj dokumenty kadrowe opisujące zwolnienie z pracy! czytaj dalej
2019-03-12

Prawo pracy

Do kiedy wydać świadectwo pracy? (cz. 1)

Do kiedy wydać świadectwo pracy ? (cz. 1) Powszechne jest przekonanie, że pracodawca ma 7 dni od ustania zatrudnienia aby wydać pracownikowi świadectwo pracy. Czy jednak istnieją wyjątki, w których pracodawca nie jest do tego zobligowany? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2019-02-26

Prawo pracy

Świadectwo pracy - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć!

Świadectwo pracy - co powinno zawierać? Świadectwo pracy jest najważniejszym dokumentem jakie pracodawca powinien wręczyć pracownikowi po rozwiązaniu stosunku pracy. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, co powinno zawierać świadectwo pracy oraz jaki jest termin jego wystawienia! czytaj dalej
2019-02-08

Prawo pracy

Kiedy potrzebna jest korekta świadectwa pracy?

Kiedy potrzebna jest korekta świadectwa pracy? Pracodawca po wygaśnięciu lub rozwiązaniu stosunku pracy, powinien jak najszybciej wręczyć pracownikowi świadectwo pracy. Co jednak w sytuacji, kiedy dokument ten zawiera błędy? Przeczytaj i sprawdź, jak powinna wyglądać korekta świadectwa pracy! czytaj dalej
2018-12-24

Prawo pracy

Kiedy wydać świadectwo pracy po umowie na zastępstwo?

Świadectwo pracy po umowie na zastępstwo - do kiedy? Umowa na zastępstwo wykorzystywana jest w przypadku długotrwałej nieobecności jednego z pracowników. Jednak po jej rozwiązaniu czasami pojawia się pytanie: do kiedy trzeba wydać świadectwo pracy po umowie na zastępstwo? Przeczytaj i poznaj odpowiedź! czytaj dalej
2018-12-11

Prawo pracy

Elementy świadectwa pracy - które są obowiązkowe?

elementy świadectwa pracy Po zakończeniu umowy z pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, pracodawca zobowiązany jest przekazać świadectwo pracy. Elementy świadectwa pracy określa kodeks pracy oraz rozporządzenie. Przeczytaj co powinno zawierać świadectwo pracy! czytaj dalej
2018-05-18

Prawo pracy

Świadectwo pracy - Niedopełnienie obowiązku wydania świadectwa (cz. 4)

Świadectwo pracy - jakie są kary za niewydanie tego dokumentu? Świadectwo pracy to jeden z charakterystycznych elementów stosunku pracy. Czy pracodawca zawsze jest zobowiązany do wydawania i poprawy takiego dokumentu pracownikowi? Przeczytaj artykuł i sprawdź, jakie skutki niesie za sobą niewydanie świadectwa pracy! czytaj dalej
2018-05-17

Prawo pracy

Świadectwo pracy - Prostowanie i wydawanie odpisu świadectwa pracy (cz. 3)

Świadectwo pracy - kiedy należy je sprostować? Żadnego pracodawcy nie ominie obowiązek wydawania świadectwa pracy. Jeżeli pracownik nie zgadza się z danymi zawartymi w tym dokumencie może wystąpić z prośbą o jego sprostowanie. Jak postępować kiedy świadectwo pracy zawiera błędy? Przeczytaj artykuł! czytaj dalej
2018-05-16

Prawo pracy

Jakie informacje powinno zawierać świadectwo pracy? (cz. 2)

Co powinno zawierać świadectwo pracy? Świadectwo pracy to dokument, w którym podaje się okresy zatrudnienia i informacje, które są potrzebne kolejnym pracodawcom. To jakie dane powinny być w nim zawarte reguluje rozporządzenie. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2017-11-03

Prawo pracy

Świadectwo pracy - jakie zmiany obwiązują od 2017 r.?

Świadectwo pracy - jakie zmiany obwiązują od 2017 r.? W 2017 r. zmieniły się zasady wystawiania świadectw pracy. Obecnie zostały dodane elementy stosunku pracy bądź danych pracownika, które powinny znaleźć się w świadectwie. Sprawdź, co zostało zmienione, i jak teraz powinno wyglądać świadectwo pracy. czytaj dalej
2017-08-29

Prawo pracy

Co robi pracodawca, jeśli sąd nakaże mu sprostować świadectwo pracy?

Co robi pracodawca, jeśli sąd nakaże mu sprostować świadectwo pracy? Świadectwo pracy pracownika, jest ważnym dokumentem wystawianym przez pracodawcę. Co zrobić w takiej sytuacji? Pracodawca ma obowiązek dokonać korekty dokumentu. Jeśli tego nie uczyni, pracownik ma prawo zgłosić sprawę do sądu. Przeczytaj o tym! czytaj dalej
2017-04-04

Prawo pracy

Jakie zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2017 r.?

Jakie zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2017 r.? Rok 2017 przyniósł zmiany w Kodeksie pracy, między innymi pracodawcy nie będą musieli tworzyć regulaminu pracy i wynagradzania, uproszczona zostaje procedura wystawiania świadectw pracy czy ZFŚS. Przeczytaj nasz artykuł i poznaj aktualne przepisy! czytaj dalej
2016-09-01

Prawo pracy

Wydawanie świadectwa pracy przy umowach na czas określony

Wydawanie świadectwa pracy po ustaniu zatrudnienia Po zakończeniu współpracy z przedsiębiorcą pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy. Wydawanie świadectwa pracy jest obowiązkowe. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, co należy zrobić gdy zaraz po ustaniu stosunku pracy wydanie dokumentu jest niemożliwe! czytaj dalej