Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły na temat wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracy i chorobę zawodową - obowiązujące stawki

Odszkodowanie za wypadek w pracy i chorobę zawodową - obowiązujące stawki Od 1 kwietnia 2019 r. osoby ubiegające się o odszkodowanie za wypadek w pracy i chorobę zawodową mogą liczyć na wyższe stawki wypłat! Czym jest wypadek przy pracy a czym choroba zawodowa? Komu przysługuje takie odszkodowanie? Przeczytaj o tym w artykule! czytaj dalej
2019-04-29

Prawo pracy

Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego – co należy wiedzieć?

Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego Czym jest wypadek przy pracy? Co w momencie, kiedy zdarzy się on pracownikowi zatrudnionemu przez agencję pracy tymczasowej? Na kim wtedy ciążą obowiązki związane z wypadkiem? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Wypadek pracownika w podróży - kiedy jest wypadkiem przy pracy?

Wypadek pracownika podczas podróży Kiedy wypadek pracownika w podróży służbowej powoduje wypłatę odszkodowania? Które zdarzenia można uznać za wypadek przy pracy? Czy fakt przebywania w podróży służbowej ma znaczenie? Przeczytaj artykuł i znajdź odpowiedzi na pytania dotyczące problemu! czytaj dalej
2019-04-08

Prawo pracy

Wypadek przy pracy - jakie są obowiązki pracodawcy?

Wypadek przy pracy a obowiązki pracodawcy Jakie zdarzenia mogą być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy? Jak rozróżnić czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które mogły się do niego przyczynić i jakie obowiązki ciążą na pracodawcy? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedzi na te i inne pytania! czytaj dalej
2019-04-05

BHP w firmie

Brak polecenia służbowego, a wypadek przy pracy

Brak polecenia służbowego, a wypadek przy pracy Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Co jednak w przypadku gdy pracownik uległ wypadkowi ale wykonywał zadania bez polecenia pracodawcy? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej
2019-04-01

Wskaźniki

Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - 2019

Pracownikom, którzy doznali wypadku przy pracy przysługuje odszkodowanie. Co roku ogłaszane są minimalne stawki przysługujących świadczeń za wypadki przy pracy. Ile wynoszą i za co przysługują jednorazowe odszkodowania? Sprawdź jakie są tegoroczne stawki! czytaj dalej
2019-03-21

BHP w firmie

Protokół powypadkowy – kto i jak powinien go sporządzić?

Protokół powypadkowy – kto i jak powinien go sporządzić? Jakie zdarzenie określić mianem wypadku przy pracy, a jakie wypadkiem w drodzę do pracy lub z pracy? Kiedy i jak należy sporządzić protokół powypadkowy? Kto jest odpowiedzialny za powołanie zespołu powypadkowego? Wszelkie odpowiedzi znajdziesz w tekście! czytaj dalej
2019-03-12

Prawo pracy

Wypadek przy pracy – co robić gdy się wydarzy?

Wypadek przy pracy – co robić gdy się wydarzy? Gdy w zakładzie zdarzy się wypadek przy pracy, wówczas prawodawca ma obowiązki z tym związane. Co należ w tej sytuacji zrobić? Czy należy powołać zespół powypadkowy? Jak ustala się jego przyczyny? Przeczytaj i dowiedz się w postępowaniu w razie wypadku! czytaj dalej
2019-01-28

Prawo pracy

Wypadek przy pracy – co zrobić, gdy pracownik nie chce go zgłosić?

Wypadek przy pracy - brak zgłoszenia Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie powodujące uraz lub śmierć. Powinno ono zostać zgłoszone przełożonemu, aby ten mógł podjąć odpowiednie procedury. Niezgłoszenie wypadku, nie zwalnia pracodawcy z podjęcia tych procedur. Przeczytaj więcej na ten temat! czytaj dalej
2019-01-09

Prawo pracy

Kiedy wypadek przy pracy musi być uznany?

Wypadek przy pracy a brak polecenia służbowego Czym jest wypadek przy pracy? W jaki sposób ustalić związek między pracą a wypadkiem? Co w sytuacji, kiedy do niebezpiecznego zdarzenia z udzialem pracownika dochodzi podczas wykonywania przez niego czynności bez polecenia służbowego? Sprawdź! czytaj dalej

Wypadek przy pracy a rozliczenia z ZUS - cz. II

Wypadek przy pracy a rozliczenia z ZUS Za wypadek przy pracy należy się zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy. Jeżeli pracodawca nie jest płatnikiem zasiłków, świadczenie to wypłaca ZUS. Co jeśli wypadek przy pracy zostanie uznany po wypłacie wynagrodzeń? czytaj dalej

Wypadek przy pracy a rozliczenia z ZUS - cz. I

Wypadek przy pracy a rozliczenia z ZUS - cz. I Za wypadek przy pracy pracownikowi należy się zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy. Co się stanie, jeśli wypadek zostanie stwierdzony po wypłacie wynagrodzenia i rozliczenia z ZUS? Jak dokonać korekty deklaracji? czytaj dalej

Wypadek przy pracy - kiedy można o nim mówić?

Wypadek przy pracy - kiedy można o  nim mówić? Przepisy nie regulują w jakim terminie pracownik powinien zgłosić pracodawcy wypadek, który miał miejsce w pracy. Powinien on to jednak uczynić bezzwłocznie. Przeczytaj i dowiedz się, jakich formalności należy dopełnić, gdy ma miejsce wypadek przy pracy! czytaj dalej
2018-03-28

BHP w firmie

Wypadek przy pracy i postępowanie wypadkowe - co należy wiedzieć?

Wypadek przy pracy i postępowanie wypadkowe - co należy wiedzieć? W myśl Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć. Przeczytaj! czytaj dalej
2018-03-14

Prawo pracy

Wypadek przy pracy - wszystko co należy wiedzieć

Wypadek przy pracy Kiedy możemy mówić o wypadku przy pracy? Jak definiują to zdarzenie przepisy prawa? Czy za wypadek przy pracy przysługuje pracownikowi jakiekolwiek świadczenie? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się dodatkowo, jakie obowiązki spadają wtedy na pracodawcę! czytaj dalej
2017-11-29

Wskaźniki

Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - 2018

Pracownikom, którzy doznali wypadku przy pracy przysługuje odszkodowanie. Co roku ogłaszane są minimalne stawki przysługujących świadczeń za wypadki przy pracy. Ile wynoszą i za co przysługują jednorazowe odszkodowania? Sprawdź jakie są tegoroczne stawki! czytaj dalej

Wypadek przy pracy przedsiębiorcy

wypadek przy pracy Jeśli wypadek przy pracy przydarzy się przedsiębiorcy ma on prawo do takich samych świadczeń jak pracownicy. Taką gwarancję daje opłacanie świadczenia wypadkowego. Dowiedz się więcej czytając nasz artykuł! czytaj dalej
2017-08-11

BHP w firmie

Wypadek przy pracy - jak wygląda procedura zgłoszenia?

Wypadek przy pracy - formalności Wypadek przy pracy zobowiązuje pracodawcę do rozpoczęcia określonej procedury zgłoszenia zdarzenia. Gdzie należy zgłosić wypadek przy pracy? Jakie dokumenty należy wyplenić? W jakim terminie należy sporządzić protokół? Przeczytaj artykuł i dowiedz się! czytaj dalej

Świadczenia powypadkowe - kiedy się należą?

Świadczenia powypadkowe - rodzaje oraz warunki przyznania Jeżeli dojdzie do wypadku przy pracy można ubiegać się o świadczenia powypadkowe? Kto podejmuje decyzję o ich przyznaniu? Jakie warunki należy spełnić? Jakie wyróżniamy świadczenia? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w artykule. Przeczytaj! czytaj dalej
2017-01-01

Wskaźniki

Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - 2017

Pracownikom, którzy doznali wypadku przy pracy przysługuje odszkodowanie. Co roku ogłaszane są minimalne stawki przysługujących świadczeń za wypadki przy pracy. Ile wynoszą i za co przysługują jednorazowe odszkodowania? Sprawdź jakie są tegoroczne stawki! czytaj dalej