Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły na temat wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy rolniczej - jakie uprawnienia ma rolnik?

Wypadek przy pracy rolniczej - jakie uprawnienia ma rolnik? Wypadki zdarzają się wszędzie, szczególnie podczas wykonywania pracy. Może zdarzyć się także wypadek przy pracy rolniczej. Jakie uprawnienia w takiej sytuacji ma rolnik? Jak zgłosić takie zdarzenie? Odpowiadamy w naszym artykule. Przeczytaj! czytaj dalej

Wypadek przy pracy przedsiębiorcy

Wypadek przy pracy osoby prowadzącej działalność gospodarczą Jeśli wypadek przy pracy przydarzy się przedsiębiorcy, to ma on prawo do takich samych świadczeń, jak pracownicy. Taką gwarancję daje opłacanie składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jakich formalności należy dopełnić w takiej sytuacji? Sprawdź! czytaj dalej
2021-05-14

BHP w firmie

Przedawnienie zgłoszenia wypadku przy pracy

Przedawnienie zgłoszenia wypadku przy pracy Nawet w sytuacji przestrzegania przepisów BHP może dojść do wypadku przy pracy. W takiej sytuacji pracodawca zobowiązany jest przeprowadzić procedurę zgłoszenia tego wypadku. Przedawnienie zgłoszenia wypadku przy pracy - czy jest możliwe? czytaj dalej
2021-02-16

Prawo pracy

Wypadek przy pracy - wszystko co należy wiedzieć

Wypadek przy pracy - kiedy możemy o nim mówić? Kiedy możemy mówić o wypadku przy pracy? Jak definiują to zdarzenie przepisy? Czy za wypadek przy pracy przysługuje pracownikowi jakieś świadczenie? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie obowiązki ma pracodawca gdy w jego firmie zdarzył się wypadek! czytaj dalej
2020-11-18

Wskaźniki

Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - 2020

Pracownikom, którzy doznali wypadku przy pracy przysługuje odszkodowanie. Co roku ogłaszane są minimalne stawki przysługujących świadczeń za wypadki przy pracy. Ile wynoszą i za co przysługują jednorazowe odszkodowania? Sprawdź jakie są tegoroczne stawki! czytaj dalej
2020-11-18

Wskaźniki

Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - 2021

Kwoty jednorazowych odszkodowań w 2021 r. Pracownikom, którzy doznali wypadku przy pracy przysługuje odszkodowanie. Co roku ogłaszane są minimalne stawki przysługujących świadczeń za wypadki przy pracy. Ile wynoszą i za co przysługują jednorazowe odszkodowania? Sprawdź jakie są tegoroczne stawki! czytaj dalej
2020-11-17

BHP w firmie

Protokół powypadkowy – kto i jak powinien go sporządzić?

Protokół powypadkowy – kto i jak powinien go sporządzić? Jakie zdarzenie określić mianem wypadku przy pracy, a jakie wypadkiem w drodzę do pracy lub z pracy? Kiedy i jak należy sporządzić protokół powypadkowy? Kto jest odpowiedzialny za powołanie zespołu powypadkowego? Wszelkie odpowiedzi znajdziesz w tekście! czytaj dalej
2020-09-24

Prawo pracy

Wypadek przy pracy na home office i jego kwalifikacja

Praca zdalna a wypadek przy pracy i jego kwalifikacja Czym jest wypadek przy pracy? Czy możliwym jest ulec wypadkowi przy pracy na home office? A jeżeli tak, to czy pracodawca zobowiązany jest powołać zespół powypadkowy do oceny sytuacji? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w artykule! czytaj dalej
2020-08-04

BHP w firmie

Wypadek przy pracy - jak wygląda procedura zgłoszenia?

Wypadek przy pracy - jak wygląda procedura zgłoszenia wypadku? Wypadek przy pracy zobowiązuje pracodawcę do rozpoczęcia określonej procedury zgłoszenia zdarzenia. Gdzie należy zgłosić wypadek przy pracy? Jakie dokumenty należy wyplenić? W jakim terminie należy sporządzić protokół? Przeczytaj artykuł i dowiedz się! czytaj dalej

Wypadek przy pracy a brak dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Wypadek przy pracy - brak dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego Czy wypadek przy pracy osoby niepodlegającej ubezpieczeniu chorobowemu daje prawo do ubiegania się o zasiłek z ZUS? Sprawdź to! czytaj dalej

Wypadek przy pracy a rozliczenia z ZUS - cz. I

Jak rozliczyć w ZUS wypadek przy pracy? Za wypadek przy pracy pracownikowi należy się zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy. Co się stanie, jeśli wypadek zostanie stwierdzony po wypłacie wynagrodzenia i rozliczenia z ZUS? Jak dokonać korekty deklaracji? czytaj dalej
2020-05-25

Prawo pracy

Wypadek przy pracy – co robić gdy się wydarzy?

Wypadek przy pracy – co robić gdy się wydarzy? Gdy w zakładzie zdarzy się wypadek przy pracy, wówczas prawodawca ma obowiązki z tym związane. Co należ w tej sytuacji zrobić? Czy należy powołać zespół powypadkowy? Jak ustala się jego przyczyny? Przeczytaj i dowiedz się w postępowaniu w razie wypadku! czytaj dalej

Kiedy ukąszenie przez kleszcza może zostać uznane za wypadek przy pracy?

Czy ukąszenie przez kleszcza może zostać uznane za wypadek przy pracy? Czym jest wypadek przy pracy? Kiedy można uznać ugryzienie przez kleszcza za wypadek przy pracy? Jakie to niesie ze sobą konsekwencje? Na co może liczyć pracownik w takiej sytuacji? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w naszym artykule? czytaj dalej
2020-02-19

BHP w firmie

Ciężki wypadek przy pracy - kwalifikacja wypadku

Ciężki wypadek przy pracy  -  kwalifikacja wypadku Jak powinien postąpić pracodawca w sytuacji, gdy wystąpiła wypadek przy pracy? Jak zakwalifikować wypadek? Czym jest ciężki wypadek przy pracy? Jakie ma obowiązku w razie wypadku? Przeczytaj i dowiedz się więcej na temat wypadków przy pracy! czytaj dalej
2020-02-17

Prawo pracy

Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy

Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy Czy za wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ: w czasie podróży służbowej; podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; przy wykonywaniu zadań zleconych przez organizacje związkowe? Sprawdź! czytaj dalej
2020-02-11

Prawo pracy

Wypadek przy pracy a odpowiedzialność cywilna pracodawcy

wypadek przy pracy Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które powoduje uraz lub śmierć, a nastąpiło w związku z pracą. Jaka jest odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadek pracownika? Zapoznaj się z artykułem i sprawdź! czytaj dalej

Odszkodowanie za wypadek w pracy i chorobę zawodową - obowiązujące stawki

Odszkodowanie za wypadek w pracy i chorobę zawodową - obowiązujące stawki Od 1 kwietnia 2019 r. osoby ubiegające się o odszkodowanie za wypadek w pracy i chorobę zawodową mogą liczyć na wyższe stawki wypłat! Czym jest wypadek przy pracy a czym choroba zawodowa? Komu przysługuje takie odszkodowanie? Przeczytaj o tym w artykule! czytaj dalej
2019-04-29

Prawo pracy

Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego – co należy wiedzieć?

Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego Czym jest wypadek przy pracy? Co w momencie, kiedy zdarzy się on pracownikowi zatrudnionemu przez agencję pracy tymczasowej? Na kim wtedy ciążą obowiązki związane z wypadkiem? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Wypadek pracownika w podróży - kiedy jest wypadkiem przy pracy?

Wypadek pracownika podczas podróży Kiedy wypadek pracownika w podróży służbowej powoduje wypłatę odszkodowania? Które zdarzenia można uznać za wypadek przy pracy? Czy fakt przebywania w podróży służbowej ma znaczenie? Przeczytaj artykuł i znajdź odpowiedzi na pytania dotyczące problemu! czytaj dalej
2019-04-11

Wskaźniki

Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - 2019

Pracownikom, którzy doznali wypadku przy pracy przysługuje odszkodowanie. Co roku ogłaszane są minimalne stawki przysługujących świadczeń za wypadki przy pracy. Ile wynoszą i za co przysługują jednorazowe odszkodowania? Sprawdź jakie są tegoroczne stawki! czytaj dalej