42 wyniki dla tematu: wypadek-przy-pracy

Artykuły:

Wypadek przy pracy a odpowiedzialność cywilna pracodawcy

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które powoduje uraz lub śmierć, a nastąpiło w związku z pracą. Jaka jest odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadek pracownika? Zapoznaj się z artykułem i sprawdź!

22 sierpnia 2022

Wypadek przy pracy - jak wygląda procedura zgłoszenia wypadku?

Wypadek przy pracy zobowiązuje pracodawcę do rozpoczęcia określonej procedury zgłoszenia zdarzenia. Gdzie należy zgłosić wypadek przy pracy? Jakie dokumenty należy wypełnić? W jakim terminie należy sporządzić protokół? Przeczytaj artykuł i dowiedz się!

29 lipca 2022

Uznawanie zdarzenia za wypadek przy pracy – najnowsze przepisy

Przepisy nie regulują w jakim terminie pracownik powinien zgłosić pracodawcy wypadek, który miał miejsce w pracy. Powinien on to jednak uczynić bezzwłocznie. Przeczytaj i dowiedz się, jakich formalności należy dopełnić, gdy ma miejsce wypadek przy pracy!

6 lipca 2022

Wypadek przy pracy przedsiębiorcy

Jeśli wypadek przy pracy przydarzy się przedsiębiorcy, to ma on prawo do takich samych świadczeń, jak pracownicy. Taką gwarancję daje opłacanie składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jakich formalności należy dopełnić w takiej sytuacji? Sprawdź!

20 czerwca 2022

Przedawnienie zgłoszenia wypadku przy pracy

Nawet w sytuacji przestrzegania przepisów BHP może dojść do wypadku przy pracy. W takiej sytuacji pracodawca zobowiązany jest przeprowadzić procedurę zgłoszenia tego wypadku. Przedawnienie zgłoszenia wypadku przy pracy - czy jest możliwe?

8 czerwca 2022

Wypadek przy pracy - wszystko co należy wiedzieć

Kiedy możemy mówić o wypadku przy pracy? Jak definiują to zdarzenie przepisy? Czy za wypadek przy pracy przysługuje pracownikowi jakieś świadczenie? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie obowiązki ma pracodawca gdy w jego firmie zdarzył się wypadek!

2 czerwca 2022

Wypadek przy pracy – co robić gdy się wydarzy?

Gdy w zakładzie zdarzy się wypadek przy pracy, wówczas prawodawca ma obowiązki z tym związane. Co należ w tej sytuacji zrobić? Czy należy powołać zespół powypadkowy? Jak ustala się jego przyczyny? Przeczytaj i dowiedz się w postępowaniu w razie wypadku!

19 maja 2022

Protokół powypadkowy – kto i jak powinien go sporządzić?

Jakie zdarzenie określić mianem wypadku przy pracy, a jakie wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy? Kiedy i jak należy sporządzić protokół powypadkowy? Kto jest odpowiedzialny za powołanie zespołu powypadkowego? Wszelkie odpowiedzi znajdziesz w tekście!

12 kwietnia 2022

Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - 2022

Pracownikom, którzy doznali wypadku przy pracy przysługuje odszkodowanie. Co roku ogłaszane są minimalne stawki przysługujących świadczeń za wypadki przy pracy. Ile wynoszą i za co przysługują jednorazowe odszkodowania? Sprawdź jakie są tegoroczne stawki!

6 kwietnia 2022

Wypadek przy pracy a rozliczenia z ZUS - cz. II

Za wypadek przy pracy należy się zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy. Jeżeli pracodawca nie jest płatnikiem zasiłków, świadczenie to wypłaca ZUS. Co jeśli wypadek przy pracy zostanie uznany po wypłacie wynagrodzeń?

18 marca 2022

Wypadek przy pracy a rozliczenia z ZUS - cz. I

Za wypadek przy pracy pracownikowi należy się zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy. Co się stanie, jeśli wypadek zostanie stwierdzony po wypłacie wynagrodzenia i rozliczenia z ZUS? Jak dokonać korekty deklaracji?

16 marca 2022

Kto i kiedy musi sporządzić protokół powypadkowy?

Wszelkiego rodzaju nieszczęśliwe zdarzenia, które mogą mieć miejsce podczas wykonywania obowiązków służbowych, muszą zostać dokładnie przeanalizowane. Do tego służy protokół powypadkowy. Przeczytaj i dowiedz się więcej na jego temat!

19 listopada 2021

Wypadek przy pracy a odpowiedzialność karna pracodawcy za niezawiadomienie prokuratora lub inspektora pracy

Obowiązkiem pracodawcy jest zapobieganie zaistnienia wypadkom w pracy, a więc zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Gdy wypadek przy pracy ma miejsce, pracodawca musi udzielić pomocy i zawiadomić odpowiednie organy, w innym przypadku grożą mu kary.

21 października 2021

Wypadek przy pracy rolniczej - jakie uprawnienia ma rolnik?

Wypadki zdarzają się wszędzie, szczególnie podczas wykonywania pracy. Może zdarzyć się także wypadek przy pracy rolniczej. Jakie uprawnienia w takiej sytuacji ma rolnik? Jak zgłosić takie zdarzenie? Odpowiadamy w naszym artykule. Przeczytaj!

11 czerwca 2021

Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - 2021

Pracownikom, którzy doznali wypadku przy pracy przysługuje odszkodowanie. Co roku ogłaszane są minimalne stawki przysługujących świadczeń za wypadki przy pracy. Sprawdź za co przysługują jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy!

26 kwietnia 2021

Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - 2020

Pracownikom, którzy doznali wypadku przy pracy przysługuje odszkodowanie. Co roku ogłaszane są minimalne stawki przysługujących świadczeń za wypadki przy pracy. Ile wynoszą i za co przysługują jednorazowe odszkodowania? Sprawdź jakie są tegoroczne stawki!

18 listopada 2020

Wypadek przy pracy na home office i jego kwalifikacja

Czym jest wypadek przy pracy? Czy możliwym jest ulec wypadkowi przy pracy na home office? A jeżeli tak, to czy pracodawca zobowiązany jest powołać zespół powypadkowy do oceny sytuacji? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w artykule!

24 września 2020

Wypadek przy pracy a brak dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Czy wypadek przy pracy osoby niepodlegającej ubezpieczeniu chorobowemu daje prawo do ubiegania się o zasiłek z ZUS? Sprawdź to!

28 lipca 2020

Kiedy ukąszenie przez kleszcza może zostać uznane za wypadek przy pracy?

Czym jest wypadek przy pracy? Kiedy można uznać ugryzienie przez kleszcza za wypadek przy pracy? Jakie to niesie ze sobą konsekwencje? Na co może liczyć pracownik w takiej sytuacji? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w naszym artykule?

8 maja 2020

Ciężki wypadek przy pracy - kwalifikacja wypadku

Jak powinien postąpić pracodawca w sytuacji, gdy wystąpiła wypadek przy pracy? Jak zakwalifikować wypadek? Czym jest ciężki wypadek przy pracy? Jakie ma obowiązku w razie wypadku? Przeczytaj i dowiedz się więcej na temat wypadków przy pracy!

19 lutego 2020

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów