Poradnik Przedsiębiorcy

5 korzyści z zatrudniania pracownika tymczasowego

Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, przejście pracownika na urlop macierzyński czy też inne zdarzenia, firma na krótki czas może potrzebować specjalistów. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest zatrudnienie pracownika tymczasowego. O czym należy pamiętać zatrudniając pracownika tymczasowego?Bardzo istotną kwestią jest zdefiniowanie oczekiwań względem takiej osoby. Sprawdź, jakie są korzyści z zatrudniania pracownika tymczasowego.

Praca tymczasowa - co to jest?

Transakcja zatrudniania pracowników tymczasowych zawierana jest pomiędzy trzema podmiotami:

  • agencją pracy tymczasowej, która zatrudnia pracownika i kieruje go do pracy u pracodawcy,

  • pracodawcą, dla którego pracownik wykonuje określone umową prace,

  • pracownikiem tymczasowym, który wykonuje pracę na rzecz pracodawcy lecz zatrudniony jest przez agencję pracy tymczasowej.

Kiedy możliwe jest zatrudnienie pracownika tymczasowego?

Kwestie związane z zatrudnianiem pracowników tymczasowych reguluje ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zgodnie z art. 8 wspomnianej ustawy pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika pracy:

  1. szczególnie niebezpiecznej (...),

  2. na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku,

  3. na stanowisku pracy, na którym, w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Ważne!

Łączny okres oddelegowania pracownika tymczasowego przez agencję pracy tymczasowej do jednej firmy nie może przekroczyć 1 roku.

Zatrudnianie pracowników tymczasowych

Pracownik, który z różnych przyczyn przez dłuższy czas będzie nieobecny w pracy, może posiadać niszową wiedzę czy też cenne doświadczenie. Często nie jest możliwe przejęcie jego obowiązków na pewien okres przez innego pracownika, w związku z czym poszukuje się osoby z zewnątrz, która na pewien czas zastąpi nieobecnego specjalistę o niszowej wiedzy czy doświadczeniu. Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza w krótkim czasie.

Istnieje wiele korzyści z zatrudniania pracownika tymczasowego, przede wszystkim są oni wsparciem dla firmy w okresie wakatów kadrowych czy też dużych zmian. Dla pełnego wykorzystania ich potencjału konieczne jest ustalenie specyfiki i zakresu współpracy.

Kiedy jest dobry moment na zatrudnienie pracownika tymczasowego?

Pracownika tymczasowego warto zatrudnić w momencie realizacji przez zespół dużego projektu, który wymaga dodatkowych współpracowników, czy też wówczas, gdy kluczowy członek zespołu (który nie może zostać zastąpiony innym pracownikiem firmy) udaje się na urlop macierzyński czy też inną długotrwałą nieobecność. Korzyści z zatrudniania pracownika tymczasowego w takim momencie niejednokrotnie ratują projekt, pomagają wypełnić nagłą nieobecność bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów na rekrutacje i proces zatrudniania nowego pracownika.