0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

5 korzyści z zatrudniania pracownika tymczasowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, przejście pracownika na urlop macierzyński czy też inne zdarzenia, firma na krótki czas może potrzebować specjalistów. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest zatrudnienie pracownika tymczasowego. O czym należy pamiętać zatrudniając pracownika tymczasowego?Bardzo istotną kwestią jest zdefiniowanie oczekiwań względem takiej osoby. Sprawdź, jakie są korzyści z zatrudniania pracownika tymczasowego.

Praca tymczasowa - co to jest?

Transakcja zatrudniania pracowników tymczasowych zawierana jest pomiędzy trzema podmiotami:

 • agencją pracy tymczasowej, która zatrudnia pracownika i kieruje go do pracy u pracodawcy,

 • pracodawcą, dla którego pracownik wykonuje określone umową prace,

 • pracownikiem tymczasowym, który wykonuje pracę na rzecz pracodawcy lecz zatrudniony jest przez agencję pracy tymczasowej.

Kiedy możliwe jest zatrudnienie pracownika tymczasowego?

Kwestie związane z zatrudnianiem pracowników tymczasowych reguluje ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zgodnie z art. 8 wspomnianej ustawy pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika pracy:

 1. szczególnie niebezpiecznej (...),

 2. na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku,

 3. na stanowisku pracy, na którym, w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Ważne!

Łączny okres oddelegowania pracownika tymczasowego przez agencję pracy tymczasowej do jednej firmy nie może przekroczyć 1 roku.

Zatrudnianie pracowników tymczasowych

Pracownik, który z różnych przyczyn przez dłuższy czas będzie nieobecny w pracy, może posiadać niszową wiedzę czy też cenne doświadczenie. Często nie jest możliwe przejęcie jego obowiązków na pewien okres przez innego pracownika, w związku z czym poszukuje się osoby z zewnątrz, która na pewien czas zastąpi nieobecnego specjalistę o niszowej wiedzy czy doświadczeniu. Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza w krótkim czasie.

Istnieje wiele korzyści z zatrudniania pracownika tymczasowego, przede wszystkim są oni wsparciem dla firmy w okresie wakatów kadrowych czy też dużych zmian. Dla pełnego wykorzystania ich potencjału konieczne jest ustalenie specyfiki i zakresu współpracy.

Kiedy jest dobry moment na zatrudnienie pracownika tymczasowego?

Pracownika tymczasowego warto zatrudnić w momencie realizacji przez zespół dużego projektu, który wymaga dodatkowych współpracowników, czy też wówczas, gdy kluczowy członek zespołu (który nie może zostać zastąpiony innym pracownikiem firmy) udaje się na urlop macierzyński czy też inną długotrwałą nieobecność. Korzyści z zatrudniania pracownika tymczasowego w takim momencie niejednokrotnie ratują projekt, pomagają wypełnić nagłą nieobecność bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów na rekrutacje i proces zatrudniania nowego pracownika.

Oferta pracy tymczasowej

Oferta pracy tymczasowej powinna szczegółowo opisywać, jakie cechy oraz umiejętności powinien posiadać pracownik aplikujący na dane stanowisko. Powinna być ona również odzwierciedleniem potrzeb kadrowych firmy. Szczegółowe opisanie wymagań zwiększa szansę na eliminację osób o nieodpowiednich cechach czy wykształceniu.

Ważne!

Przy rekrutacjach na pracownika tymczasowego pracodawca powinien dokładnie określić, jakie cechy oraz umiejętności są pożądane u pracownika.

Istotnym czynnikiem jest również czas. Pracodawca powinien określić, ile czasu może poczekać na pracownika tymczasowego, a proces rekrutacyjny powinien przebiegać szybko i sprawnie, ponieważ pracownicy dostępni w krótkim okresie mogą brać udział również w innych rekrutacjach. Opóźnienie podjęcia decyzji może skutkować niedostępnością pracownika.

5 korzyści z zatrudniania pracownika tymczasowego

Jak wspomniano wcześniej, zatrudnianie pracownika tymczasowego daje wiele korzyści. Najważniejszymi z nich są:

 1. Krótszy proces rekrutacyjny - poszukiwanie pracownika na czas określony powoduje, że uwagę zwraca się wyłącznie na konkretne umiejętności czy cechy. Nie zwraca się tutaj uwagi na dopasowanie pracownika pod względem osobowościowym czy też kulturowym do zespołu. Priorytetem jest osiągnięcie określonego celu.

 2. Unikalne wykształcenie i doświadczenie pracownika tymczasowego mogą mieć pozytywny wpływ na zespół i być dla niego motorem do dynamicznej pracy czy dynamicznego rozwoju.

 3. Szybkie efekty pracy - pracownicy tymczasowi przyzwyczajeni są do pracy w danym zespole przez krótki czas, w związku z czym od pierwszych dni pracują na pełnych obrotach, by w możliwie jak najkrótszym czasie osiągnąć zamierzone cele.

 4. Świeże spojrzenie - wieloletnia współpraca tego samego zespołu powoduje, że nie zawsze zauważalny jest dla nich fakt, iż coś nie funkcjonuje jak powinno, ponieważ z czasem pracownicy przestają to zauważać. Świeże spojrzenie pracownika tymczasowego może zaowocować dostrzeżeniem słabych stron oraz wieloma nowatorskimi pomysłami i rozwiązaniami.

 5. Elastyczność - zatrudnienie pracownika tymczasowego jest jedną z możliwości szybkiego reagowania na zmieniającą się sytuację w przedsiębiorstwie czy na rynku. Czasowe zatrudnienie pracownika na danym stanowisku daje możliwość oceny, czy dane stanowisko powinno być obsadzone na stałe, czy też nie jest ono niezbędne. Korzyści z zatrudniania pracownika tymczasowego wiążą się bezpośrednio z eliminowaniem podwyższonych kosztów generowanych przez przerost zatrudnienia.

Podsumowanie

W czasie dynamicznych zmian w przedsiębiorstwie czy też wakatów kadrowych wywołanych różnymi przyczynami, korzyści z zatrudniania pracownika tymczasowego bywają nie do ocenienia. Proces rekrutacji pracownika tymczasowego jest o wiele krótszy niż rekrutacja pracownika etatowego - ponieważ ważnym czynnikiem jest czas, przedsiębiorca szybko potrzebuje pracownika o konkretnych umiejętnościach w firmie. Dodatkowo pracownik nie musi być charakterem czy też pod innym względem dopasowany do zespołu w taki sposób, jak powinni być pracownicy współpracujący przez dłuższy okres. Dodatkowym atutem jest to, że podmiotem odpowiedzialnym za zatrudnienie pracownika tymczasowego jest agencja pracy tymczasowej, w związku z czym przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z opłacaniem składek ZUS za pracownika tymczasowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów