0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Analiza SWOT - czym jest dla biznesu internetowego?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Masz pomysł na biznes? A może nie jesteś pewny, czy w dobie dużej konkurencji na rynku sklepów internetowych twój biznes okaże się dochodowy? Wchodząc na rynek lub nawet planując dopiero otwarcie sklepu online, warto dokonać analizy – sprawdzić dokładnie ofertę konkurencji, a następnie na podstawie otrzymanych wyników zestawić mocne i słabe strony twojego e-sklepu. Równie istotne przy ocenie położenia biznesu jest określenie szans i zagrożeń, które mogą wystąpić podczas jego dalszego działania. W określeniu tego wszystkiego może okazać się niezbędna analiza SWOT, która pozwala na rozpisanie wielu aspektów związanych z przyszłą lub obecną działalnością. W artykule opisujemy, jak działa ta metoda oceny skuteczności firmy.

Analiza SWOT – charakterystyka

Analiza SWOT jest jedną z metod analizy strategicznej firmy. Nazwa SWOT jest skrótem pochodzącym od 4 słów: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia). Metoda ta ma na celu ułatwienie oceny sytuacji firmy, jej położenia na rynku oraz szans powodzenia i może być zastosowana zarówno do analizy całej firmy, jak i jej pojedynczych segmentów np. marketingu czy zasobów finansowych.

S – strenghts – mocne strony

Są to czynniki pozytywne wewnętrzne, które mają wpływ na wyróżnienie danej firmy od konkurencji, ale w pozytywny sposób. Są to cechy (jakość materiału produktów, sposób obsługi klienta), które pozwalają na zdobycie przewagi nad innymi firmami z danego segmentu rynku.

W – weaknesses – słabe strony

Są to czynniki wewnętrzne negatywne. Oznacza to, że analizując obszary firmy, zauważamy, że niektóre miejsca działania, np. wiedza, jakość materiałów, obsługa klienta czy po prostu zasoby finansowe w pewien sposób ograniczają rozwój firmy i zdobycie przez nią przewagi nad konkurencją.

O – opportunities – szanse

Czynniki zewnętrzne i pozytywne. Są to m.in różnego rodzaju procesy i trendy, które mogą mieć wpływ na wzrost i rozwój firmy. Te czynniki wpływające na szanse dla biznesu, można podzielić na kilka rodzajów:

 • społeczne
 • polityczne
 • ekonomiczne
 • prawne
 • technologiczne
 • etyczne.

T – threats – zagrożenia

Okoliczności zewnętrzne, które mogą mieć negatywny wpływ na działanie lub rozwój przedsięwzięcia lub ostatecznie doprowadzić firmę do upadku. W zależności od branży, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo, będą występowały zagrożenia charakterystyczne dla danego rynku.

Strategie dostępne po połączeniu kluczowych składników analizy SWOT

 • Mocne strony + Szanse = Strategia agresywna

Polega na wykorzystaniu szans przy pomocy mocnych stron i wpływa na rozwój oraz ekspansję firmy.

 • Słabe strony + Zagrożenia = Strategia obronna

Jest to sytuacja, gdy słabe punkty firmy są uwydatniane przez zagrożenia. Jest to strategia polegająca na utrzymywaniu się i za wszelką cenę oddalaniu ewentualnej wizji bankructwa.

 • Mocne strony + Zagrożenia = Strategia konserwatywna

Strategia opierająca się na zachowaniu za wszelką cena statusu quo, czyli brak podejmowania działań w kierunku rozwoju firmy i skierowanie jej mocnych stron, np. dużych nakładów finansowych, na przetrwanie na rynku.

 • Słabe strony + Szanse = Strategia konkurencyjna

W przypadku tej strategii najważniejszym działaniem jest eliminacja mankamentów, które stanowią przeszkodę w wykorzystywaniu szans, które mogą pozwolić na rozwój firmy.

Analiza SWOT na przykładzie

Poniżej znajduje się przykład analizy SWOT dla sklepu internetowego oferującego buty szyte według projektu każdego klienta:

Mocne strony (Strenghts)

Słabe strony (Weaknesses)

 • Personalizowany produkt

 • Mocna więź z klientem

 • Produkt wytwarzany w sposób unikatowy (są tylko pojedyncze marki będące konkurencją)

 • Materiały wysokiej jakości

 • Wysoka cena

 • Niskie rezerwy finansowe

 • Za małe zasoby, np. w postaci sprzętu do produkcji w sytuacji dużego zapotrzebowania na produkt

Szanse (Opportunities)

Zagrożenia (Threats)

 • Rynek rozwijający się w kierunku personalizacji produktów

 • Coraz więcej osób odczuwa potrzebę wyróżnienia się

 • Rosnąca chęć wspierania miejscowych/krajowych producentów

 • Brak świadomości na temat  rodzaju produkty

 • Konkurencja ze strony sklepów sieciowych

 • Niedostrzeganie różnic między masowo produkowanymi  butami oferowanymi przez marki sieciowe (dla niektórych buty powinny spełniać podstawową rolę, w związku z czym niepotrzebne jest nadawanie im dodatkowych wartości)

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów