Poradnik Przedsiębiorcy

Benefity, które warto wprowadzić do systemu motywacyjnego

Benefity, czyli pozapłacowe dodatki motywacyjne nazywane są złotymi kajdanami. To one mają z jednej strony zwiększyć wydajność pracownika, a z drugiej przyczynić się do wzrostu jego lojalności wobec przedsiębiorstwa, zmniejszając tym samym liczbę odejść z pracy i rotację pracowniczą. Czy spełniają swoją rolę? Badania wskazują, że znajdują się dopiero na piątym miejscu pośród czynników, które decydują o wyborze pracodawcy. W rankingu przoduje atrakcyjne wynagrodzenie, dogodna lokalizacja miejsca pracy oraz możliwości rozwoju. Mimo to nie należy skreślać benefitów z listy bodźców motywacyjnych, które planujemy wdrożyć do systemu motywacyjnego. Są one w stanie oddziaływać na motywację zatrudnionych osób, o ile zostaną odpowiednio dopasowane do potrzeb pracowników.

Benefity - jakich dodatków oczekują pracownicy?

Firma Grafton Recruitment w 2014 r. przeprowadziła badanie dotyczące świadczeń pozapłacowych pracowników. Otrzymane wyniki wskazują, że poszczególne dodatki motywacyjne mają różną siłę wpływu na wzrost wydajności pracowników w zależności od ich płci. Kobiety przede wszystkim preferują  karty sportowe, bezpłatną opiekę zdrowotną, dopłaty do kursów doszkalających, biletów do kina czy teatru. Natomiast mężczyźni najbardziej motywowani są poprzez dostęp do nowoczesnych technologii, elastyczny, nieregulowany czas pracy, służbowy samochód, telefon komórkowy czy laptop. Zdecydowanie częściej to kobiety wykorzystują możliwość pracy zdalnej, a mężczyźni wolą rywalizować z współpracownikami w miejscu pracy.

Respondenci zostali także poproszeni o wskazanie benefitów, które chcieliby otrzymywać od swojego pracodawcy. Lista najbardziej pożądanych dodatków motywacyjnych przedstawia się następująco:

  • prywatna opieka medyczna – 53% wskazań,

  • karty sportowe – 42%,

  • dofi­nansowanie kursów językowych – 34%,

  • samochód służbowy – 29%,

  • możliwość pracy zdalnej - 26%,

  • do­finansowanie dojazdów do pracy – 25%,

  • szkolenia z umiejętności twardych - 20%,

  • do­finansowanie studiów - 21%,

  • dodatkowe dni wolne – 19 %.

Na dalszych miejscach w rankingu znajdują się: dofinansowania do wydarzeń kulturalnych, kupony na jedzenie, ubezpieczenia emerytalne, służbowy telefon, laptop, dopłaty do zagranicznych wczasów, dostępność pokoju relaksacyjnego w biurze, kupony podarunkowe, udział w konferencjach branżowych.

Odpowiedzi respondentów wskazują, że pracownikom najbardziej zależy na benefitach, dzięki którym mogą zadbać o własne zdrowie oraz rozwinąć posiadane umiejętności i kompetencje. Istotne są także dodatki pozapłacowe, które umożliwiają pokrycie kosztów dojazdu do miejsca pracy. Osoby zatrudnione cenią swój czas, dlatego wolałyby za wydajną pracę otrzymać więcej dni wolnych oraz mieć możliwość pracy zdalnej.

Benefity i ich wpływ na wysokość wynagrodzenia

50% respondentów stwierdziło, że nie zgodziłoby się na pracę z niższym wynagrodzeniem w zamian za bogaty pakiet benefitów. To wskazuje, że wciąż płaca ma podstawowe znaczenie przy wyborze miejsca pracy, gdyż często dodatkowe świadczenia oferowane przez pracodawców nie odpowiadają potrzebom zatrudnionych osób. Badani stwierdzili także, że zgodziliby się na niższą pensję, gdyby otrzymali samochód służbowy, prywatną opiekę zdrowotną i dofinansowanie dojazdów do pracy.

Ważne!

Benefity mają zdecydowanie mniejszy wpływ na motywację pracowników niż wynagrodzenie zasadnicze. Świadczenia dodatkowe brane są pod uwagę dopiero wtedy, gdy wysokość pensji jest zadowalająca.

 

Benefity - jak wprowadzić je do systemu motywacyjnego?

75% pracowników narzeka, że nie ma żadnego wpływu na wybór dodatków pozapłacowych. Pracodawcy zwykle samodzielne podejmują decyzję dotyczącą benefitów, przyznawanych poszczególnym osobom. Takie podejście jest błędne. Tworząc system motywacyjny, należy uwzględnić potrzeby pracowników, a więc porozmawiać z nimi na temat świadczeń pozapłacowych, które by ich interesowały. Dzięki rzetelnej diagnozie oczekiwań zatrudnianych osób można zidentyfikować benefity, które będą miały rzeczywisty wpływ na motywację pracowników.

Warto także uzależnić otrzymywanie kolejnych świadczeń od stanowiska pracy. Jeśli menedżer będzie miał tak samo bogaty pakiet dodatków pozapłacowych, jak asystentka prezesa, benefity przestaną pełnić swoją funkcję motywacyjną.  

Konieczna okazuje się analiza konkurencji. Osoby pracujące w danej branży często dokonują przeglądu benefitów, jakie mają do zaoferowania poszczególni pracodawcy. Jeśli okaże się, że w firmie X można otrzymać bogatszy pakiet dodatków, pracownik z pewnością będzie starał się zatrudnić w tym przedsiębiorstwie. Nie można jednak dać się zwariować i we wszystkim naśladować rywali. Rzetelna diagnoza potrzeb pozwala na zaproponowanie takich benefitów, które przyciągną i skutecznie zmotywują najlepszych specjalistów w danej branży.