0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Benefity pracownicze - czyli jak zachęcić pracowników do wybrania oferty danego pracodawcy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Trudna do przewidzenia w dłuższej perspektywie jest sytuacja gospodarcza mająca znaczenie dla przedsiębiorców. Pomimo wysokiej inflacji oraz wzrostu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej nadal to pracownicy dyktują warunki zatrudnienia. Wiele branż boryka się ze znalezieniem pracowników i dużą ich rotacją. Dlatego też pracodawcy często decydują się na to, aby zachęcić pracowników do pracy właśnie dla nich, oferując im różnego rodzaju benefity pracownicze.

Czym są benefity pracownicze i jakie są ich rodzaje?

Benefity pracownicze to świadczenia pozapłacowe otrzymywane od pracodawcy poza wypłacanym pracownikowi wynagrodzeniem.

Rynek benefitów pracowniczych w ostatnich latach uległ powiększeniu, bowiem aktualnie nie tylko wynagrodzenie jest czynnikiem decydującym o wyborze danej oferty pracy czy pozostaniu u dotychczasowego pracodawcy. Pracownicy przywiązują dużą uwagę do oferowanych im przez pracodawcę dodatków pozapłacowych.

Najczęściej pracodawcy oferują następujące rodzaje benefitów pracowniczych:

 1. dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej;
 2. polisy na życie;
 3. karnety sportowe;
 4. sprzęt służbowy do użytku prywatnego;
 5. szkolenia;
 6. kursy językowe;
 7. elastyczny czas pracy;
 8. dodatkowe dni urlopu;
 9. paczki świąteczne;
 10. bony i zniżki na zakupy;
 11. karty lunchowe;
 12. karty paliwowe;
 13. home office;
 14. owocowe dni.

Katalog benefitów w zasadzie jest nieograniczony. Często też preferencje pracowników i pracodawców w tym zakresie ulegają zmianom.

Karta lunchowa

Karta lunchowa to uniwersalne rozwiązanie, z którego może skorzystać każdy z pracowników. W czasach rosnących kosztów wszelkiego rodzaju dóbr i usług oferowanie przez pracodawcę karty lunchowej może stanowić znaczne wsparcie pozwalające oszczędzić na jedzeniu.

Pracodawca, decydując się na wprowadzenie w swojej firmie karty lunchowej, musi znaleźć odpowiedniego dostawcę obsługującego tego rodzaju benefity oraz zamówić odpowiednią liczbę kart. Karty rozdawane są pracownikom, po czym pracodawca zasila je określoną kwotą.

Kartą lunchową można płacić w wybranych podmiotach gastronomicznych, w tym restauracjach czy cateringach.

Karnet sportowy

Karnety sportowe już od dłuższego czasu stanowią jeden z najczęściej oferowanych dodatków pozapłacowych. Pracownicy lubią aktywnie spędzać czas w różnego rodzaju obiektach sportowych, dlatego też zainteresowanie tego rodzaju benefitem jest spore. 

Ponadto aktywność fizyczna ma bardzo dobry wpływ na stan pracowników, gdyż poprawia samopoczucie, koncentrację, a w konsekwencji ma to przełożenie na efektywność w wykonywaniu zadań służbowych.

Karnety sportowe mogą być finansowane przez pracodawcę w całości albo w części przez pracodawcę, a w części przez pracownika. Pracodawca może finansować koszty związane z tego rodzaju dodatkiem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych bądź ze środków obrotowych jednostki.

Karty paliwowe

Obecnie, kiedy koszt zakupu benzyny znacznie wzrósł w porównaniu do lat ubiegłych, ciekawym dodatkiem pozapłacowym wydaje się przekazanie pracownikom kart paliwowych. Co więcej, wśród pracowników widoczne jest zwiększone zainteresowanie tego rodzaju benefitem. Zasady korzystania z takiego dodatku zazwyczaj określa regulamin dostawcy.

Pracodawca może zdecydować o określonym limicie tankowania pojazdu przez pracownika na podstawie karty paliwowej.

W przypadku przejazdów pracodawcy mogą również wprowadzać inne benefity, takie jak choćby pokrycie kosztów przejazdów do pracy czy zakup biletów komunikacyjnych albo przekazać zatrudnionym talony/bony na zakup paliwa.

Dodatkowe dni wolne od pracy

Coraz większa liczba osób, rozważając podjęcie pracy u danego pracodawcy, zwraca uwagę, czy oferuje on dodatki pozapłacowe w formie ponadwymiarowych dni wolnych od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Obecnie, kiedy work-life balance, czyli zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym, ma dla pracowników istotne znaczenie, benefit ten stanowi pokusę do podjęcia zatrudnienia w danej firmie lub pozostanie w niej w przypadku osób już zatrudnionych.

Kodeks pracy określa jedynie minimalny wymiar gwarantowanego urlopu wypoczynkowego w danym roku. Pracodawca może przewidzieć dla swoich pracowników zakres urlopu wyższy niż wynika to z przepisów. Pracodawcy, decydując się na wprowadzenie dodatkowych dni urlopu, wskazują, jaki jest ich wymiar.

W praktyce można spotkać się z dodatkowymi dniami urlopu w dniu urodzin, na czas spędzony z rodziną, na badania, na opiekę nad zwierzętami. Co więcej, spotyka się już firmy, które dla swoich pracowników przewidziały urlopy nielimitowane: pracownik może wziąć w ciągu roku tyle dni wolnego, ile potrzebuje, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za ten czas.

Dostęp do sprzętu służbowego w celach prywatnych

W wielu branżach jako benefit pracowniczy może sprawdzić się udostępnienie pracownikowi sprzętu służbowego do celów prywatnych. Dotyczyć to będzie przede wszystkim: pojazdów, telefonów, laptopów, tabletów. Pozwala to pracownikowi ograniczyć koszty, jakie sam musiałby ponieść na ich zakup i użytkowanie. Stanowi to dużą oszczędność, zwłaszcza w przypadku pojazdu służbowego, który pracodawca udostępnia do celów prywatnych.

Pakiety medyczne

Stan polskiej służby zdrowia pozostawia wiele do życzenia, dlatego często pracownicy korzystają z prywatnego leczenia, które wiąże się z odpłatnością. Rozwiązaniem w tym wypadku może być zaoferowanie przez pracodawcę dostępu do prywatnej opieki medycznej poprzez udostępnienie pracownikom pakietów medycznych.

W zależności od wybranego pakietu pracownik może skorzystać z określonych wizyt u lekarzy, zabiegów, a także badań diagnostycznych.

Pracownik, który będzie miał dostęp do tego rodzaju usług, cieszyć się będzie lepszym zdrowiem ogólnym, a to z kolei przełoży się na jego obecność w pracy.

Decydując się na tego rodzaju benefit, pracodawca powinien przeanalizować, jakie usługi medyczne są najbardziej pożądane dla zachowania dobrego zdrowia jego pracowników.

Paczki dla pracowników

Benefitem pozapłacowym są również różnego rodzaju paczki dla pracowników. Upominki przekazywane są najczęściej w okresie Świąt Bożego Narodzenia jako podziękowanie za współpracę przez miniony rok. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie paczki były pracownikom przekazywane także na Wielkanoc lub w innych okresach. Wszystko zależy od możliwości pracodawcy.

Paczki od pracodawcy wpływają pozytywnie na jego wizerunek, przedstawiając go jako dbającego o swoich pracowników.

Polisy na życie

Polisy na życie to atrakcyjny i pożądany przez pracowników benefit. Według badań prawie połowa pracodawców oferuje grupowe ubezpieczenia na życie. W większości firm tego rodzaju benefit cieszy się zainteresowaniem pracowników, nawet jeśli pracodawca partycypuje tylko w części kosztów z tym związanych.

Pracownik, który posiada ubezpieczenie na życie, najczęściej objęty jest ochroną na wypadek śmierci, ale i w przypadku uszczerbku na zdrowiu, chorób, pobytów w szpitalu, operacji, śmierci najbliższych.

Co istotne, często w przypadku pozyskania oferty ubezpieczenia dla firm oferowane są preferencyjne zasady dotyczące polis, w tym wyższe kwoty ubezpieczenia, niższe składki. Wszystko zależy od tego, co uda się pracodawcy wynegocjować z ubezpieczycielem.

Elastyczny czas pracy

Elastyczny czas pracy jako benefit pozapłacowy coraz bardziej zyskuje na popularności wśród pracodawców i pracowników. Tego rodzaju benefit daje pracownikowi swobodę, niezależność i możliwość samodzielnej organizacji pracy.

Decydując się na wprowadzenie elastycznego czasu pracy, pracodawca wybiera, w jakich godzinach pracownicy mogą realizować swoje obowiązki. Najczęściej określa przedziały czasowe, w których osoby zatrudnione muszą przyjść do pracy i pracować odpowiednio 8 godzin. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca nie regulował godzin pracy, dając w tym zakresie pełną swobodę pracownikowi pod warunkiem, że przepracuje on wymagane 8 godzin dziennie.

Oczywistym jest, że nie we wszystkich branżach stosowanie takiego benefitu będzie możliwe. Jednak tam, gdzie można to zrobić, opcja ta będzie prowadzić do wzrostu efektywności pracowników, a dodatkowo pozwoli pogodzić pracę z innymi obowiązkami bez konieczności brania urlopu.

Ten rodzaj benefitu docenią w szczególności pracownicy dojeżdżający do firmy z innych miejscowości czy pracownicy rodzice.

Szkolenia i kursy, kursy językowe

Opcje rozwoju oraz dostęp do wiedzy umożliwiają benefity w postaci kursów i szkoleń dopasowanych do charakteru pracy. Nawet wykwalifikowani pracownicy wymagają poszerzania własnych kompetencji. Inwestycja w rozwój pracowników przynosi korzyść zarówno jemu, jak i pracodawcy.

Pracodawcy mogą umożliwić zatrudnionym dostęp do różnego rodzaju kursów, w tym kursów językowych. W czasach kiedy jednym z podstawowych wymagań pracodawcy jest znajomość przynajmniej jednego języka obcego, opcja nauki lub podniesienie jego znajomości jest cennym dodatkiem pozapłacowym, który doceni każdy pracownik. Nabycie umiejętności językowych przez pracownika nie straci na aktualności, a w przypadku pracodawcy jest pożądane, bowiem struktura ludności w Polsce ulega zmianom i nie wszyscy posługują się w mowie i piśmie językiem polskim.

Bony zakupowe i zniżki

Bony zakupowe oraz zniżki w wybranych sklepach to powszechny benefit pozapłacowy znany już od wielu lat. Tego typu dodatki najczęściej przekazywane są pracownikom w okresach świątecznych. Ich zaletą jest to, że w przeciwieństwie do paczek świątecznych pracownik sam decyduje, na co wyda te środki. Dodatkowo zniżki na wybrane towary bądź usługi pozwolą pracownikowi zaoszczędzić pieniądze, które może on przeznaczyć na wybrany przez siebie cel.

Owocowe dni

Wraz ze wzrostem zainteresowania Polaków zdrowym trybem życia na atrakcyjności zyskał benefit w postaci „owocowych dni”. Istota tego dodatku polega na tym, że pracownicy w wybrane dni tygodnia otrzymują różnego rodzaju owoce. To rozwiązanie od wielu lat jest bardzo popularne w Europie Zachodniej.

Praca zdalna

Czasy pracy zdalnej, którą wymusiła pandemia, już za nami i pracodawcy coraz mniej chętnie podchodzą do tego, aby pracownicy wykonywali swoje obowiązki na odległość. Z perspektywy zatrudnionych jest to jednak nadal pożądany benefit pracowniczy.

Jak wybrać odpowiednie benefity dla pracowników?

Pracodawca w celu doboru najlepszych form dodatków pozapłacowych powinien przeanalizować realne potrzeby swoich pracowników. Możliwe jest przeprowadzenie w tym celu ankiety wśród wszystkich zatrudnionych, a następnie przeanalizowanie jej wyników. Jeśli w firmie wprowadzono benefity już wcześniej, warto ustalić, z jakich dodatków pracownicy korzystają, a z jakich nie i co jest tego powodem.

Benefity pracownicze - podsumowanie

Dobór odpowiednich benefitów pozwala pracodawcy na zwiększenie efektywności pracowników, pogłębia ich lojalność wobec firmy, zmniejsza rotację, jak również pozwala na łatwiejsze pozyskiwanie nowych osób. Warto więc rozważyć wprowadzenie w swojej firmie benefitów pozapłacowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów