0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Brak auta firmowego a opłaty za autostradę

Wielkość tekstu:

Czy mogę zaksięgować jako koszt uzyskania przychodu opłaty związane z bramkami na autostradach? Nie mam auta w majątku firmowym ani nie wykorzystuję prywatnego samochodu w działalności na podstawie kilometrówki - w celach firmowych przewoził mnie znajomy, ale za opłaty za autostradę na bramkach płaciłem sam, dostałem paragon (faktur podobno nie wystawiają) - stąd pytanie - czy można zaksięgować te opłaty jako koszty?

Janusz, Kutno


Opłaty za przejazd autostradą co do zasady można ujmować w kosztach uzyskania przychodu  w sytuacji, gdy dotyczą one samochodu m.in.:

 • firmowego,

 • prywatnego użytkowanego w działalności gospodarczej,

 • wynajmowanego,

 • użyczonego.

 Jeżeli wydatki te związane są z:

 • samochodem firmowym (niezależnie od wagi auta),

 • wynajmowanym lub użytkowanym w działalności prywatnym samochodem o masie powyżej 3,5 t,

 • pojazdem wymienionym w ustawie o PIT jako uznawany za ciężarowy czy specjalny (m.in. van z jednym rzędem siedzeń, koparka),

to co do zasady opłaty za autostradę mogą stanowić koszty uzyskania przychodów bez żadnych limitów czy obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Jeżeli natomiast wydatki te są związane z wynajmowanym lub użytkowanym w działalności prywatnym samochodem osobowym, to co do zasady, aby ująć te wydatki w kosztach podatkowych, należałoby prowadzić kilometrówkę dla tego pojazdu.

Do księgi przychodów i rozchodów powinna zostać zaksięgowana suma poniesionych wydatków związanych z pojazdem, do limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu.

W obrębie jednego roku podatkowego nadwyżka wydatków poniesionych na samochód, których nie wykorzystano w danym miesiącu, przechodzi na miesiąc następny. Podobnie jeśli przejechano więcej kilometrów, niż poniesiono wydatków w danym miesiącu, “nadwyżka” kilometrów zostanie zaliczona do następnego miesiąca.

Jeżeli chodzi o paragony za autostradę, można je uznać za fakturę, jeżeli zawierają następujące dane:

 • numer i datę wystawienia,

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika (sprzedawcy),

 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

 • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,

 • kwotę podatku VAT,

 • kwotę należności ogółem.

Wówczas na jego podstawie można  ująć wydatek w kosztach uzyskania przychodu oraz odliczyć VAT. Jeśli na paragonie niefiskalnym nie ma wyróżnionego podatku, wtedy w kwocie brutto należy zaksięgować taki paragon.

Jeżeli opłata za przejazd płatnym odcinkiem autostrady odnosi się do samochodu osobowego, który nie stanowi majątku firmowego ani też nie jest do niego prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu, poniesiony wydatek nie będzie mógł stanowić kosztu firmowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów