0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Brak kary dla płatników ZUS za błędy w dokumentach do OFE

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2017 poz. 1027) uchyliła przepisy odnoszące się do nakładania kary (w postaci opłaty dodatkowej) na płatników, którzy przysłali do ZUS-u błędne dokumenty - jeśli z tego powodu ZUS nie wysłał w czasie odpowiednich formularzy do OFE.

Tak było do maja 2017 roku

Wysokość opłaty karnej była ustalana przez ZUS w drodze decyzji i stanowiła kwotę równą  stopie odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do OFE. Odsetki były naliczane od nieprzekazanej do OFE składki za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności do funduszu emerytalnego do dnia otrzymania prawidłowych dokumentów. Kary do 2 zł nie naliczało się. Gdy płatnik nie uregulował opłaty karnej do ZUS-u, wtedy podlegała ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Brak kary dla płatników ZUS za błędy w dokumentach od czerwca 2017 roku

Od czerwca 2017 r., na mocy przytoczonej ustawy, funkcjonuje brak kary dla płatników ZUS, jeśli z powodu wysłania błędnych dokumentów, ZUS opóźnił się z wysłaniem druków do OFE.

Uchylenie przepisów art. 47 ust. 10c do 10g miało na celu likwidację nieracjonalnego instrumentu karania płatników składek, którzy popełnili błąd w dokumentach przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W uzasadnieniu zniesienia tej kary możemy przeczytać, że koszty wymierzania opłaty karnej  były niewspółmierne w stosunku do wpływów do ZUS-u, wobec czego były obciążeniem dla Zakładu Ubezpieczeń i oczywiście dla płatników składek.

Brak kary dla płatników ZUS ma się przyczynić do obniżenia kosztów funkcjonowania ZUS-u, co niewątpliwie przemawia na korzyść jej zniesienia, tym bardziej że niewiele osób należy do OFE.

Uwaga!

Zniesiona została kara dla płatników w sytuacji, gdy ZUS nie przekazał odpowiednich dokumentów do OFE z powyższych powodów.

W pozostałych sytuacjach przepisy się nie zmieniły. Zatem jeśli płatnik składek zorientował się o błędnie wypełnionym dokumencie do ZUS-u (lub dostał taką informację od organu rentowego), to ma obowiązek złożyć w ZUS-ie nowe dokumenty w trybie korekty lub zmiany. Czas na dokonanie zmiany/korekty w wysyłanych dokumentach do ZUS-u, to:

  • dla dokumentów zgłoszeniowych - 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości/zaistnienia zmian,

  • dla dokumentów rozliczeniowych - 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości/zaistnienia zmian, 7 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji lub 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów