0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przerwanie biegu przedawnienia - wszystko co musisz wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Często dochodzi do sytuacji, gdy dłużnik spłaca tylko część zadłużenia. Taka sytuacja po stronie wierzyciela może być korzysta z punktu widzenia biegu przedawnienia roszczenia. W jakiej sytuacji zatem następuje przerwanie biegu przedawnienia?

Kiedy następuje przerwanie biegu przedawnienia?

Należy pamiętać, że przerwanie biegu przedawnienia następuje tylko przed jego upływem. Oczywiście może on zostać przerwany kilkukrotnie, co skutkować będzie liczeniem daty kolejnego upływu od początku. Sytuację taką przewidziano w kodeksie cywilnym, którego art. 123 stanowi, że bieg przedawnienia przerywa się:

  1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

  2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.

Dlaczego częściowa zapłata przerywa bieg przedawnienia?

Częściowa zapłata może być potraktowana przez wierzyciela jako aktywność dłużnika zamierzająca do zaspokojenia, inaczej mówiąc – częściowa, nawet niewielka zapłata jest tzw. uznaniem niewłaściwym. Dłużnik poprzez tę czynność potwierdza istnienie wierzytelności oraz jej zasadność w stosunku do siebie. Należy pamiętać, że w sytuacji procesu sądowego, przedawnienie sąd uwzględnia na wniosek dłużnika, jednak to wierzyciel będzie musiał udowodnić ewentualne uznanie niewłaściwe czyli częściową zapłatę. Dlatego bardzo ważne jest zachowanie dokumentów poświadczających otrzymanie części długu m. in. wyciągu z konta bankowego potwierdzającego przelew, pokwitowania zapłaty na piśmie, w ostateczności posiadanie świadków zapłaty. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów