Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jak odzyskać należności, czyli windykacja dla początkujących

Obawiasz się nierzetelnych kontrahentów? Niepotrzebnie – przedsiębiorca może skutecznie odzyskiwać swoje należności. Ważne jednak, aby postępował konsekwentnie już na etapie zapobiegania. A jeśli to zawiedzie, także później, wykorzystując wszystkie legalne opcje.

Jak wynika z badań Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów, w Polsce prawie 80% przedsiębiorstw ma trudności z odzyskaniem na czas swoich należności. W styczniu 2014 roku tylko 22,6%  badanych stwierdziło, że taki problem ich nie dotyczy.

Problemy z odzyskiwaniem należności najczęściej pojawiają się w małych firmach. Jest to związane z faktem, że duże przedsiębiorstwa dysponują profesjonalnymi działami windykacji oraz procedurami – to natomiast pozwala na szybką reakcję wobec opóźnionych wpłat. To jednak nie oznacza, że mniejsi przedsiębiorcy są bezradni – mogą oni ograniczyć problem zaległości, a także zapobiegać negatywnym konsekwencjom. Istotne jest, aby o wypłacalności kontrahenta myśleć już od początku podejmowanej współpracy.

Zadziałaj zanim pojawi się problem

Zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć – także przy współpracy z kontrahentami. Dzięki sprawdzeniu firmy w rejestrach dłużników, przedsiębiorca może zapobiec sytuacji opóźnionych albo nieuregulowanych płatności. Gdy kontrolowana firma znajduje się w rejestrze, istnieje duże prawdopodobieństwo nierzetelnego i nieterminowego płacenia za towary lub usługi. Dlatego już w tym miejscu dobrze jest się zastanowić, czy na pewno warto.

Pieczęć prewencyjna to kolejny sposób na zminimalizowanie zagrożenia. Dzięki współpracy z kancelarią prawną albo firmą windykacyjną przedsiębiorca uzyskuje dodatkową ochronę. Mianowicie, na wszystkich fakturach dodawana jest informacja, że nieuregulowanie płatności wiązać się będzie z podjęciem kroków przez specjalistów. Taki zapis może przynajmniej niektórych kontrahentów zmobilizować do opłacania faktur przedsiębiorcy w pierwszej kolejności.

Kolejne narzędzie, które pomaga ustrzec się przed nieterminowymi płatnościami należy do samego przedsiębiorcy. Chodzi tu o skrupulatne kontrolowanie terminów płatności, tak aby w razie opóźnienia możliwe było natychmiastowe przypomnienie. Dobrym pomysłem jest też system, w ramach którego kontrahent nie może dokonać kolejnych zamówień aż do chwili, kiedy nie opłaci swoich zaległości.

Nie zawsze do sądu

“Większość przedsiębiorców w przypadku, gdy w firmie ulegnie awarii  kserokopiarka korzysta z usług serwisu, ponieważ samodzielne naprawy mogą wyrządzić więcej szkód niż pożytku”, mówi Paweł Buszkiewicz, dyrektor zarządzający w firmie Ancora-Finanse. “Podobnie może być z czynnościami windykacyjnymi, gdzie nieumiejętne ich prowadzenie może spowodować np. przedawnienie długu, nieodzyskanie od dłużnika zwrotu wszystkich należności, a w najgorszym przypadku nawet utratę płynności finansowej”, dodaje.

Skorzystanie z usług firmy windykacyjnej może znacząco pomóc przedsiębiorcy w odzyskiwaniu długów, szczególnie zanim zdecyduje się na oddanie sprawy do sądu. Wezwanie do zapłaty wystosowane przez prawnika z profesjonalnej firmy windykacyjnej jest postrzegane zupełnie inaczej, niż to samo wezwanie sporządzone przez wierzyciela.

Firma windykacyjna nie jest gwarantem odzyskania długu natychmiast, najczęściej jednak znacznie ułatwia proces rozliczeń. Dłużnicy w kontaktach z taką firmą bywają zazwyczaj bardziej zobligowani do współpracy. Często może być ona korzystna dla obydwu stron – prowadzić do ugody lub do ustalenia nowego harmonogramu płatności.