Poradnik Przedsiębiorcy

Częściowa zapłata składek ZUS a ubezpieczenie chorobowe

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, opłacam wszystkie składki, także na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Opłacając składki za lipiec 2015 r. nie miałem środków, by pokryć wszystkie składki (społeczne, zdrowotną i Fundusz Pracy), więc w ustawowym terminie opłaciłem tylko składkę na ubezpieczenie społeczne. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy opłaciłem 2 tygodnie po terminie. Czy Zakład wyłączy mnie z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego jeżeli nastąpiła częściowa zapłata składek ZUS?

Artur, Poznań

 

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje od:

  • dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z ubezpieczenia, nie wcześniej niż od dnia, w którym wniosek został złożony w ZUS,
  • pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki na to ubezpieczenie,
  • dnia ustania tytułu podlegania temu ubezpieczeniu.

W związku z powyższym, jeżeli częściowa zapłata składek ZUS obejmuje płatność składki na ubezpieczenie społeczne (w tym także składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe), nastąpiła w ustawowym terminie i w prawidłowej wysokości, ZUS nie wyłączy Pana z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Wśród przypadków mających wpływ na ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego ustawa nie przewiduje bowiem nieterminowego opłacenia składek zdrowotnej oraz na FP.