0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup towarów przed rozpoczęciem działalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przed rozpoczęciem działalności zakupiłem towary z przeznaczeniem do ich dalszej odsprzedaży. Nie jestem zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Moje pytanie jest takie - czy zakup towarów przed rozpoczęciem działalności może stanowić koszt podatkowy?

Piotr, Poznań

 

Zakup towarów przed rozpoczęciem działalności nie może zostać ujęty bezpośrednio w kosztach podatkowych. W takim wypadku na dzień rozpoczęcia działalności należy sporządzić spis z natury, obejmujący wszystkie zakupione dla celów działalności towary handlowe i materiały przed jej rozpoczęciem. Należy je wycenić według cen zakupu. Pod sporządzony spis z natury należy podpiąć dokumenty zakupu danych towarów i materiałów.


Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane:
- imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
- datę sporządzenia spisu,
- numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
- szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 24 (m.in. towarów handlowych i materiałów),
- jednostkę miary,
- ilość stwierdzoną w czasie spisu,
- cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
- wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
- łączną wartość spisu z natury,
- klauzulę "Spis zakończono na pozycji...",
- podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

Remanent początkowy w takim wypadku będzie stanowił pierwszy zapis w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów, ale nie będzie mieć wpływu na wysokość kosztów (zwykle ujmuje się go w kolumnie 15 KPiR). Składniki te będą rozliczane w postaci różnic remanentowych, a w konsekwencji będą zwiększać lub zmniejszać dochód do opodatkowania w zeznaniu rocznym. Pomniejszenie dochodu wystąpi wtedy, gdy wartość remanentu na koniec roku będzie niższa od wartości spisu początkowego.

Zdecydowana większość podatników decyduje się na przeprowadzanie spisów z natury na zakończenie i rozpoczęcie roku podatkowego (lub rozpoczęcie działalności gospodarczej). Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorcy mają prawo do przeprowadzania remanentów także w trakcie roku podatkowego, przykładowo dla każdego miesiąca z osobna. W przedstawionej sytuacji wartość remanentu powinna zostać uwzględniona podczas wyliczania zaliczki na podatek za okres, w którym podatnik zdecydował się podsumować stan magazynu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów