0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Eurowinieta – co to jest i kto musi z niej korzystać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy prowadzący firmy transportowe zajmujące się przewozem towaru na drogach międzynarodowych z pewnością spotkali się z różnym systemem opłat za przejazdy. Jednym z nich jest Eurowinieta, która umożliwia korzystanie z autostrad i dróg krajowych w niektórych państwach Unii Europejskiej.

Co to jest Eurowinieta?

Eurowinieta jest elektronicznym systemem poboru opłat drogowych, który obowiązuje od 20 lipca 1999 roku i pobierana jest na podstawie Dyrektywy UE 1999/62, która dotyczy pojazdów o DMC powyżej 12 ton za wyjątkiem autobusów. Dyrektywa ta zastąpiła dotychczasowy system opłat drogowych, który obowiązywał od 1 stycznia 1995 r.

Eurowinieta obowiązywała do 2008 roku. Następnie została zastąpiona poprzez system VirtualVignette, ale potocznie nadal nazywana jest eurowinietą.

Opłatę drogową stosuje się na autostradach i niektórych drogach krajowych Holandii, Luksemburgu, Danii oraz Szwecji natomiast w Belgii system ten obowiązywał do 2016 roku i w Niemczech do 2003 r. Opłata ta naliczana jest na wybrany okres, a więc zależy od długości pobytu w danym kraju.

Dyrektywa 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe:
Większość krajów UE pobiera od przewoźników opłaty za użytkowanie infrastruktury transportowej, a w szczególności dróg. UE wprowadziła eurowinietę, aby umożliwić odzyskiwanie kosztów środowiskowych oraz budowy, utrzymania i naprawy, zapewnić uczciwą konkurencję i zapobiegać dyskryminacji.

Eurowinieta – sposób zakupu

Eurowinietę należy wykupić jeszcze przed wjazdem samochodu ciężarowego na teren państw, na którym obowiązuje taki system opłat. Cena opłaty drogowej jest uzależniona od emisji spalin i klasy osi pojazdu oraz od okresu, na jaki została wykupiona. Eurowinieta może być zakupiona na okres od jednego dnia do jednego roku.

Zakupu eurowiniety można dokonać na:

  • stacjach benzynowych,

  • w punktach odprawy granicznej, w których obowiązuje dany system opłat,

  • w punktach obsługi AGES, czyli operatora Eurowiniety,

  • przez internet poprzez elektroniczny system na stronie eurovignettes.eu.

Płatność za zakupioną eurowinietę można zrealizować za pomocą karty kredytowej, karty paliwowej lub flotowej.

Dokonując zakupu eurowiniety, bardzo ważne jest, aby przy wypełnianiu formularza podać poprawne dane takie jak:

  • numer rejestracyjny,

  • kraj rejestracji,

  • klasę emisji spalin,

  • liczbę osi,

  • okres wykorzystania opłaty drogowej.

Po dokonaniu zakupu eurowiniety pojazd, którego dotyczy, zostaje wprowadzony do bazy danych systemu, co pozwala na elektroniczną identyfikację pojazdu. Dzięki temu kierowca nie musi posiadać dodatkowych dokumentów, dowodu zakupów lub naklejek na szybie.

Zakup eurowiniet jest obowiązkiem przedsiębiorcy – jej brak po wjeździe na teren państwa, w którym obowiązuje taki system opłat, jest karany. Brak eurowiniety jest sporym wydatkiem i mandat może wynieść kilkaset euro, które trzeba regulować w momencie kontroli. Od kary za brak wykupionej eurowiniety można odwołać się do sądu, jednak jeżeli uzna on, że wina leży po stronie kierowcy, wówczas kara wzrasta do kilku tysięcy euro.

Czy eurowinieta stanowi koszt uzyskania przychodu w firmie?

Podatnik za wykupienie opłaty drogowej dla każdego samochodu ciężarowego otrzymuje fakturę VAT lub paragon fiskalny. Paragon fiskalny, aby mógł zostać uznany, musi być właściwie opisany zgodnie z wymogami księgowymi, co potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 24 listopada 2014 r., nr IPTPB1/415-478/14-4/SJ: z uwagi na specyfikę operacji oraz trudności z pozyskaniem faktury, ten „inny dowód” będzie stanowił o koszcie uzyskania przychodu pod warunkiem, że taki dokument zawierał będzie wszystkie elementy wskazane w § 12 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia. Ponadto dowody opłat wyrażone w walutach obcych powinny zostać przeliczone na złote, a wynik tego przeliczenia należy zamieścić bezpośrednio na dowodzie albo na sporządzonym w tym celu załączniku, zgodnie z § 12 ust. 4 ww. rozporządzenia.

Przy opłatach za korzystanie z dróg międzynarodowych występuje świadczenie usług. Należy tutaj ustosunkować się do przepisów, które regulują sposób ustalania miejsca świadczenia usługi. Autostrady traktowane są jako nieruchomości, tak więc przepisem, który będzie stosowany, jest art. 28e ustawy o VAT. Przepis ten stwierdza, że miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości.

Otrzymaną fakturę VAT w walucie obcej za zakup eurowiniety należy przeliczyć na PLN według kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Eurowinieta – księgowanie w systemie wFirma.pl

Wydatek w walucie obcej należy zaksięgować poprzez WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) jako rodzaj wydatku: INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU » Następnie w polu RAZEM należy wprowadzić kwotę z paragonu przeliczoną według kursu NBP.

Eurowinieta - księgowanie w systemie wfirma.pl

Podsumowując, eurowinieta jest obowiązkową opłatą drogową za korzystanie z autostrad i dróg krajowych w niektórych państwach Unii Europejskiej. Przedsiębiorca powinien dokonać zakupu eurowiniety jeszcze przed wjazdem samochodu do kraju, w którym taki system opłat jest wykorzystywany.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów