0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ewidencja materiałów pomocniczych w KPiR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów (§ 27 ust. 1).

Co to są materiały pomocnicze

Przepisy ogólne rozporządzenia określają definicję materiałów pomocniczych, jako materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości (§ 3 pkt 1 lit. c).

Otrzymanie materiałów podstawowych, pomocniczych oraz towarów handlowych musi być potwierdzone na dowodzie zakupu datą i podpisem osoby, która je przyjęła (§ 16 pkt 1).

Co zrobić gdy otrzymamy materiał pomocniczy

Jeżeli materiał został dostarczony do zakładu lub dokonano nim obrotu przed otrzymaniem faktury, należy sporządzić jego szczegółowy opis. Należy w nim zawrzeć imię, nazwisko (nazwę firmy) i adres dostawcy, ilość i rodzaj oraz cenę jednostkową i wartość materiału. Następnie podatnik musi dokonać zapisu w księdze na podstawie opisu.

Zatem koszty poniesione na zakup materiałów pomocniczych należy ewidencjonować w Księdze Przychodów i Rozchodów bezpośrednio do kolumny 10 - “Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów