0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy sformułowanie metoda kasowa jest konieczne na fakturze?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sformułowanie metoda kasowa zazwyczaj kojarzy się z fakturami, które wystawia tzw. mały podatnik stosujący taki sposób rozliczeń podatku VAT. Odnosząc się do nowych regulacji dotyczących fakturowania, które obowiązują od początku 2014 roku, można wymienić jeszcze parę innych przypadków, kiedy to fraza metoda kasowa znajdzie się na dokumencie.

Metoda kasowa na fakturze nie tylko dla zarejestrowanych małych podatników

Zasady wystawiania faktur, które weszły w życie 1 stycznia 2014 roku, znajdują się w art. 106e ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług. Punkt 16 tej regulacji wskazuje sytuacje, w których obok standardowych informacji na fakturze powinno zostać zawarte sformułowanie metoda kasowa. Jest ona niezbędna, gdy obowiązek podatkowy rodzi się w chwili zainkasowania całości lub części zapłaty, a nie - jak przy zasadach ogólnych - w chwili realizacji dostawy towaru bądź usługi.

Metoda kasowa na fakturze w ujęciu praktycznym

Sytuacje, w których obowiązek podatkowy uzależniony jest od daty otrzymania zapłaty, zostały wskazane w art. 19a ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem chodzi tu o sytuację:

  • wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu,
  • przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,
  • dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18 ustawy,
  • świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28 ustawy, stanowiących import usług,
  • świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 37-41 ustawy (usługi ubezpieczeniowe i finansowe).

Dodatkowo, jak powiedziano wcześniej, sformułowanie metoda kasowa powinno też znajdować się na fakturach wystawianych przez tzw. małego podatnika, jeśli zdecydował się on na ten rodzaj rozliczania VAT. Jako mały podatnik może być określany przedsiębiorca, u którego wartość sprzedaży w minionym roku podatkowym nie była większa niż ustalony przez ustawę limit. Ta bariera wynosi co do zasady 1,2 miliona euro, co w obecnym roku odpowiada 5 068 000 złotych - po przeliczeniu według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 2013 roku.

Jednakże trzeba mieć na uwadze, że metoda kasowa nie dotyczy z góry każdego małego podatnika. Aby móc rozliczać się w tej formie, przedsiębiorca musi ją najpierw zadeklarować na formularzu rejestracyjnym VAT-R.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów