0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy wiesz, że możesz być zwolniony z obowiązku prowadzenia KPiR?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rozporządzenie w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, dopuszcza możliwość zwolnienia z obowiązku jej prowadzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami PKPiR nie muszą prowadzić osoby, które: 

  • jako formę rozliczeń z podatku dochodowego wybrały formy zryczałtowane (tzn. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa),
  • nie mają prawa do prowadzenia tzw. księgowości uproszczonej i w związku z tym prowadzą księgi rachunkowe (ich przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły w PLN równowartość 1 200 000 euro),
  • wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym,
  • wykonują zawód adwokata, ale wyłącznie w zespole adwokackim,
  • sprzedają środki trwałe po likwidacji działalności.

W wyjątkowych sytuacjach podatnik, który jest zobowiązany do prowadzenia KPiR może zostać z niego zwolniony. Na wniosek podatnika, decyzję w tej sprawie podejmuje naczelnik urzędu skarbowego. Przepisy dopuszczają możliwość zwolnienia z obowiązku prowadzenie księgi podatkowej, jak również ze zwolnienia z poszczególnych czynności wchodzących w zakres jej prowadzenia.  Urząd z obowiązku prowadzenia KPiR zwalnia tylko w uzasadnionych sytuacjach, do których należą:

  • wiek i stan zdrowia podatnika,
  • rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności.

Wniosek, złożony w formie pisemnej, musi spełniać określone kryteria:

  • gdy składa go podatnik kontynuujący działalność, wniosek musi zostać złożony najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby nastąpić;
  • w sytuacji rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi w ciągu roku podatkowego, wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi.

Należy jednak pamiętać, że decyzja urzędu ma charakter uznaniowy i spełnienie powyższych kryteriów, nie daje gwarancji zwolnienia z obowiązku prowadzenia księgi podatkowej. Ponadto, pozytywne rozpatrzenie wniosku nie zwalnia podatnika z obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnik w dalszym ciągu musi ewidencjonować uzyskiwane przychody oraz związane z nimi koszty. Jednak forma w jakiej ewidencja ta będzie prowadzona jest dowolna. Warunkiem jest jedynie właściwe ustalenie zobowiązania podatkowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów