Poradnik Przedsiębiorcy

Ewidencja przychodów - wszystko co trzeba wiedzieć

Ewidencja przychodów - informacje podstawowe

Obowiązkiem prowadzenia ewidencji przychodów objęci są podatnicy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. Nr 219 poz. 1836 z późn. zm.). Zobacz, czym jest ewidencja przychodów i jak ją prowadzić.

Rozliczając przychody w formie ryczałtu w zależności od rodzaju wykonywanej działalności, płaci się podatek według odpowiedniej stawki. Wyróżniamy 5 stawek: 3%; 5,5%; 8,5%; 17% i 20%.

Stawki ryczałtu w zależności od źródła przychodów

Stawka

Źródło przychodów

3%

 • z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

 • z działalności usługowej w zakresie handlu,

 • ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą,

 • z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,

 • z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej.

5,5%

 • z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,

 • z uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów.

8,5%

 • z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

 • związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom,

 • ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody,

 • z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

 • z prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,

 • z prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy.

17%

 • ze świadczenia usług:

  • reprodukcji komputerowych nośników informacji,

  • pośrednictwa w sprzedaży hurtowej,

  • parkingowych oraz pilotowania na wodach morskich i śródlądowych,

  • związanych z hotelarstwem oraz organizacją wycieczek i urlopów wypoczynkowych zorganizowanych,

  • związanych z wydawaniem pakietów gier i oprogramowania,

  • doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego,

  • przetwarzania danych,

  • zarządzania nieruchomościami na zlecenie, zarówno w zakresie najmu jak i utrzymania dobrego stanu technicznego,

  • wynajmu i dzierżawy samochodów oraz pozostałych środków transportu,

  • pośrednictwa w zatrudnianiu pracowników,

  • fotograficznych,

  • organizacji poradni dla dzieci z problemami edukacyjnymi,

  • pomocy społecznej dla osób starszych, niepełnosprawnych i bezrobotnych.

20%

 • przychody osiągnięte w ramach wolnych zawodów.