0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ewidencja przychodów - zasady prowadzenia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ewidencja przychodów od maja 2013

W maju zeszłego roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6.05.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jego rolą jest doprecyzowanie istniejących wcześniej przepisów. Według obecnych regulacji ewidencja przychodów ma zawierać zapisy dokonywane na bazie faktur, faktur VAT RR, rachunków i dokumentów celnych, sporządzanych w zgodzie z aktualnymi przepisami.

Ewidencja przychodów - sprzedaż bezrachunkowa

Przedsiębiorca prowadzący tzw. sprzedaż bezrachunkową przychód w ewidencji przychodów musi ująć na bazie wystawianego na zakończenie dnia dowodu wewnętrznego. Na nim w jednej kwocie powinna być wykazana wysokość tych przychodów za ten dzień - z podziałem na przychody objęte konkretnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ewidencja przychodów a kasy rejestrujące

Ewidencja przychodów przedsiębiorców ewidencjonujących obrót za pomocą kas rejestrujących powinna zawierać zapisy sporządzone na podstawie danych, które wynikają z raportów dobowych skorygowanych o kwoty wpływające na wysokość przychodów. Na odwrocie raportu dobowego trzeba załączyć informację o łącznej wartości przychodów, która wynika z tego raportu, z uwzględnieniem podziału na przychody objęte konkretnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Podatnik w miejsce dobowych raportów w ewidencji przychodów może ujmować łączne raporty okresowe skorygowane o kwoty, jakie mają wpływ na wartość przychodu. Tak samo jak przy raportach dobowych, tu również na odwrocie raportu należy wpisać łączną wartość przychodów, która wynika z tego raportu, z zachowaniem podziału na przychody opodatkowane poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Uwaga! Podatnicy nie wpisują do ewidencji przychodów kwot, jakie wynikają z faktur dokumentujących zrealizowanie transakcji wcześniej zarejestrowanej przy pomocy kas rejestrujących. Ich obowiązkiem jest za to połączenie w trwały sposób zwróconych oryginałów paragonów fiskalnych z kopiami wystawionych faktur.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów